Beleid formuleren voor de ontwikkeling van het Stationswegcomplex (SWC) Beleid formuleren voor de ontwikkeling van het Stationswegcomplex (SWC)


Al enige tijd is het College van Kerkrentmeesters (CvK) bezig met het ontwikkelen van beleid omtrent het SWC. Eigenlijk is het zo dat we het complex  niet meer nodig hebben; daarentegen hebben we wél jaarlijks flink oplopende onderhoudskosten. Tijd om na te denken over wat we nu  willen met de drie gebouwen op het complex en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

Tijdens de verbouwing van De Brink zijn de diverse ruimten aan de Stationsweg gebruikt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten; de laatste jaren was dit echter niet meer nodig. De Kunstkerk kreeg een plek in het kerkje, er was een huurder voor een ruimte in de oude pastorie en de Voedselbank werd ondergebracht in de school. 
Sinds we kerken in de Ontmoetingskerk en De Brink volop gebruiken voor allerlei activiteiten zijn de kerk, de school en de pastorie aan de Stationsweg niet meer nodig. Tijd om een eerste stap te zetten om beleid te gaan maken. Immers: de jaarlijkse kosten van de hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaamheden lopen steeds verder op en de exploitatie van de gebouwen is al enkele jaren niet kostendekkend. 

Om plannen te kunnen maken, was duidelijkheid nodig omtrent de bouwkundige staat van de gebouwen. Die is er nu: er ligt een rapport van de SBKG-NN (Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland). Zij hebben de bouwkundige staat geïnspecteerd en hebben een begroting opgesteld  van de onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn nodig zijn voor de drie gebouwen. Uit het rapport blijkt dat een flinke investering nodig is om het complex in een goede staat te brengen en dat daarnaast jaarlijks een flink bedrag geïnvesteerd moet worden om de gebouwen in deze staat te behouden.

Ondanks het feit dat het kerkje al langer aan de eredienst is onttrokken en in de school andere activiteiten zijn, weten we dat er gemeenteleden en omwonenden zijn die erg betrokken zijn bij het Stationswegcomplex. Daar ook de burgerlijke gemeente de kerk en de begraafplaats heeft aangewezen als gemeentelijk monument dienen we zorg te dragen voor een zorgvuldig proces van advisering en van eventuele vervolgstappen. 
Eén ding is zeker: bij alle plannen die gemaakt gaan worden, moet rekening gehouden worden met de begraafplaats. Deze blijft in eigendom van onze Protestantse gemeente en zal altijd ten behoeve van begraven en bezoeken bereikbaar moeten blijven. 

Aansluitend aan de activiteiten van SBKG-NN is voor het ontwikkelen van beleid contact gezocht met Kerkelijk Waardebeheer (KW).
Daar we geen enkel plan kunnen ontwikkelen zonder overleg met de burgerlijke gemeente is er in het kader van verder onderzoek door een Werkgroep uit het CvK in samenwerking met KW in het najaar van 2019 een gesprek geweest met ambtelijke vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente. Daaruit is gebleken dat de gemeente grote waarde hecht aan de gemeentelijke monumentale, respectievelijk beeldbepalende, status van kerk en begraafplaats. Bij een eventuele verkoop heeft de gemeente dan ook haar voorkeur uitgesproken om te zorgen voor een passende bestemming. Het recentelijk uitgebrachte rapport van KW adviseert ons om een verkoop te laten verlopen op basis van een uit te schrijven tender: inschrijving kan plaatsvinden op basis van door ons te stellen voorwaarden. 
Het verhoogt niet alleen de kans op een passend toekomstig gebruik, maar ook kunnen we als verkoper, de Protestantse gemeente te Heerhugowaard, zoals hiervoor ook reeds gesteld, bijsturen en voorwaarden creëren.
Bij de besluitvorming met betrekking tot een verkoop waarbij ook het voormalig kerkgebouw betrokken is, moet in ieder geval rekening gehouden worden met de emotionele binding van gemeenteleden met dit gebouw. 

Een volgende stap is nu om u als gemeenteleden verder te informeren over bovenstaande plannen en een eventuele aanpak. Daarnaast willen we graag van u horen hoe u tegen bovenstaande plannen aankijkt. Daartoe wordt u in de gelegenheid gesteld tijdens een gemeenteavond op : maandag 18 mei 2020 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in de Ontmoetingskerk. Op deze avond zullen twee medewerkers van KW een presentatie geven en nadere toelichting verstrekken over het uitgebrachte rapport en advies. 
Voorafgaande hieraan wordt u in de gelegenheid gesteld om met enkele leden van (de Werkgroep) CvK in gesprek te gaan en u te laten informeren. U kunt bij hen terecht op:
donderdag 14 mei 2020 tussen 14:00 en 15:00 uur of tussen 19:30 en 20:30 uur in De Brink


Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad

Diny Kotterer, voorzitter

U kunt dit document downloaden en afdrukken door op onderstaande knop te klikken.Door de maatregelen rond het coronavirus zullen de genoemde datums gewijzigd worden.
De webmaster

 
terug