Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad
Blij zijn we ook met onze twee predikanten die beiden hun werk met veel passie doen. Zij werken beiden 4 dagen in de week en dat is al iets ruimer bedeeld dan waar we eigenlijk als gemeente recht op hebben. Er zijn veel zaken die aandacht vragen, dat betekent dat je als kerkenraad prioriteiten gaat stellen: immers niet álles kan. Het verzorgen van de diensten en het pastoraat zijn de twee hoofdtaken van de predikant. Daarnaast heeft elke predikant zijn specialisme. Zo heeft Henco wat meer affiniteit met het ouderenpastoraat en met de diaconie en is Niels meer gespecialiseerd op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk.
Dat laatste heeft geleid tot het een nieuw pastoraal team (lees hieronder meer).

Natuurlijk zijn er ook andere taken, maar die zullen zoveel mogelijk door anderen moeten worden opgepakt. Zoals ik al zei: niet alles kan worden ingevuld door de predikanten.
We constateren dat de predikanten in het pastorale werk tegen grenzen aanlopen en niet altijd aan de vele (hoge!) verwachtingen kunnen voldoen. In de coronatijd was het fysieke bezoekwerk vrijwel onmogelijk. Het contact bleef veelal beperkt tot regelmatige telefoontjes, het versturen van een e-mail of ander digitaal contact.  Nu langzamerhand de maatregelen versoepeld zijn, is het bezoeken van de mensen in de wijk gelukkig weer mogelijk, hoewel het nog lang niet allemaal ‘normaal’ is. Ruim een jaar geen fysiek bezoekwerk kan niet worden ingehaald. We vragen u daarin onze predikanten de tijd en ruimte te geven. U kunt ervan op aan dat indien u echt iets wilt delen met de predikant van uw wijk, bijvoorbeeld in een crisissituatie, dit ook altijd mogelijk is.

Er is echter een toenemende vraag naar pastorale zorg en dit vergt, naast al hun overige werkzaamheden, veel tijd en energie van de predikanten. Het zou dan ook heel wenselijk zijn dat zij daarbij weer de ondersteuning zouden krijgen van meerdere ouderlingen-pastoraat. Voor deze boeiende vrijwilligerstaak hoef je niet ‘geleerd’ te zijn! Misschien wilt u eens overwegen of dit iets voor u is? U kunt bij de predikanten terecht voor meer informatie.

Pastoraat is echter niet iets dat alleen door de predikanten of door ouderlingen kan worden gedaan. Ook de leden van de wijkteams en élk ander gemeentelid ‘doen’ aan pastoraat. Het gaat immers om meeleven met elkaar: het hoort bij het hart van de kerk. Omzien naar ‘de ander’ vanuit geloof, hoop en liefde. We noemen dat ook wel onderling pastoraat. Meeleven is een gave én een opgave van de gemeenteleden. Wat we als gemeenteleden op dat gebied allemaal doen, wordt echter niet altijd (h)erkend als pastoraat. Maar het is wel degelijk pastoraat.

Nieuw pastoraal team

Ik sprak al eerder over een nieuw pastoraal plan. We zien dat in deze tijd de jongere generaties op een andere manier contact met elkaar onderhouden, bijvoorbeeld via de sociale media. Als kerkenraad leek het ons daarom goed een nieuw pastoraal team in het leven te roepen met verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg in het bijzonder voor de groep 0-45 jarigen. Deze leeftijdscategorie valt voortaan onder dit nieuwe pastorale team. Dit betekent dat er een verschuiving van inzet zal plaatsvinden bij enkele wijkteams en bij de predikanten. Indien het uw wijk betreft, ontvangt u daarover binnenkort bericht.

Jouw kerk als avontuur

Op de ochtend van 4 september jl. hebben we met 36 (!) mensen nagedacht over de toekomst van onze kerk. Waar willen we met elkaar naar toe? Hoe zorgen we ervoor dat we over 10 jaar ook nog een actieve gemeente zijn? Wat is onze droom, welke speerpunten willen we vorm geven en wat hebben we daarvoor nodig?

Klik op deze knop voor het verslag van deze geslaagde ochtend.



Namens de kerkenraad,
Diny Kotterer, voorzitter

 
terug