Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,

Zoals u weet, heeft het kabinet het besluit genomen tot een algehele lockdown. Alle mogelijke maatregelen omtrent het bestrijden van het coronavirus zijn aangescherpt.
We hebben daarom vandaag het besluit genomen om niet alleen alle activiteiten in De Brink de komende tijd stil te leggen, maar ook om de kerkdiensten weer alleen online uit te zenden. Alleen diegenen die een taak hebben in de dienst zullen aanwezig zijn. We geven middels dit besluit gehoor aan de oproep van de CIO, de koepelorganisatie van kerkgenootschappen, zo laten we zien dat we als kerk onze verantwoordelijkheid nemen.

Dit betekent dus dat u de komende weken niet kunt reserveren voor de dienst, zelfs niet voor de dienst op Eerste Kerstdag, hoe jammer ook!  Zodra het reserveren weer mogelijk is, wordt u geïnformeerd via de Zondagsbrief en de website. Hopelijk kunt u toch genieten van alle online-diensten. 

Namens de kerkenraad wens ik u gezegende kerstdagen toe.
Diny Kotterer, voorzitter
16 december 2020
terug