Bloemschikking Pinksteren Bloemschikking Pinksteren


De liturgische kleur voor Pinksteren is rood.
De kleur waarin het vurige karakter van de Heilige Geest tot uitdrukking
komt. Vuur verwarmt en verlicht. Vuur zet je in beweging.

De bol staat voor de wereld waarin we leven en voor alle verschillende
volken die er op die wereld zijn. Allemaal spreken ze in hun eigen taal. Om
dat bij elkaar te houden, zitten er rond de bol banden, als het

woord van God. De zuring is het symbool van de genegenheid die God voor
ons heeft. De drie Strelitzia of paradijsvogelbloemen, staan voor het getal 3:
Vader, Zoon en Heilige Geest. Wanneer ze helemaal open gaan, laten ze
zien hoe een vlam zich ontwikkelt met alle kleuren, rood, geel, oranje en
blauw. Tongen van vuur.

De vier grote rode rozen verbeelden de vier elementen: lucht, vuur, water
en aarde. Het rode lint in een neergaande lijn is een verwijzing van de
uitstorting van de Heilige Geest.

Zeven vaasjes met drievoudig blad en een rode roos staan voor de volheid,
voor elke dag van de week één. Aan de voet van de vaasjes liggen de
bladeren van de Calathea, zij verwijzen naar de tien geboden. Met het licht
dat voor iedere dag aangestoken is vanaf de Paaskaars.

Want:
Het beste heeft de Heer bewaard,
voor wat er volgt na hemelvaart.
Wanneer de mensheid wordt begroet
door wind met 's Heren Pinkstergloed.
Wij mensen die genodigd zijn,
tot hen spreekt God; ik maak het fijn,
ik bied waarop u hebt gewacht,
het leven wat ik u heb toebedacht.
De pinkstergloed die ons omgeeft,
is waar ieder voorgoed in leeft.
Want God de Heer hij heeft bepaald,
dat Pinkstergloed voor eeuwig straalt.

terug