Bloemschikking Startzondag Bloemschikking Startzondag
“Van U is de toekomst.”Het heden is op dit ogenblik onzeker, voor het gevoel rommelig en niet altijd even makkelijk. We weten soms niet wat we eraan hebben.
Het eerste bloemstuk is als het leven nu: Hier en daar zie je iets moois maar het is ook rommelig, er zitten gevaarlijke stekels in en het staat in een grauw bakje.
Is dit het nou, hoort het zo?
Maar in het Onze Vader zeggen we:
 “Van U is het Koninkrijk”

De weg ernaartoe is misschien niet makkelijk (kronkelig, vol stenen en hobbels) maar naast deze weg ligt klimop met de betekenis vertrouwen. We vertrouwen erop dat we ons in de toekomst mogen verheugen op Gods koninkrijk.
We zien dat uitgebeeld in een mooi geordend stuk aan het einde van die weg. Zonder gevaarlijke stekels, maar met drie mooie calla’s in met midden. Symbool voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
terug