Bolivia - Por todo el mundo ‘Voor iedereen’ Bolivia - Por todo el mundo ‘Voor iedereen’
In maart 2011 is de stichting opgericht, een stuk grond gekocht en is de bouw begonnen. Vanaf augustus 2011 wordt er les gegeven aan kinderen met een verstandelijke beperking, leerproblemen of leerachterstand. In 2012 is er begonnen met dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. In 2016 is de ecologische speeltuin geopend, en in 2018 is de Snack Maryet geopend. In 2020 is er begonnen met het ondersteunen van alleenstaande (tiener)moeders.

Op de site www.portodoelmundo.com is er informatie te vinden over dit mooie initiatief.

Covid-19 trof heel de wereld en dus ook Bolivia. Por Todo El Mundo heeft ondanks alles toch veel kunnen doen. Toen alle scholen sloten, moest ook de opvang van PTEM dicht. Dit is voor alle leerlingen een grote uitdaging geweest. Zeker voor leerlingen die moeilijk mee kunnen komen in het reguliere onderwijs of zij die naar het speciaal onderwijs gaan, is het moeilijk hun schoolse vaardigheden te ontwikkelen zonder fysiek onderwijs. Gelukkig mocht PTEM uiteindelijk weer open voor deze groep leerlingen. Zo konden deze kinderen toch leren lezen, schrijven en rekenen.

In 2022 zal de diaconie onder andere uw aandacht vragen voor dit mooie initiatief en u door het jaar heen verder informeren over acties en hoe u een bijdrage kunt leveren. We zijn blij dat we samen met u deze kwetsbare groep kunnen ondersteunen.

Giften voor de diaconie kunt u storten op bankrekening NL84 INGB 0008 5693 31, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Heerhugowaard (eventueel onder vermelding van de door u gewenste bestemming). De diaconie heeft een ANBI status.
DOET U OOK MEE?!
terug