College van Diakenen

College van DiakenenWerelddiaconaat
Voor een belangrijk deel ondersteunen we projecten in landen waar de situatie schrijnend is en hulp nodig is. Dit doen we via het Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Tevens ondersteunen we diverse projecten in o.a. Albanië, Bolivia en Kenia. Inmiddels hebben we een sterke band met de projecten in deze landen.
Voor meer informatie zie https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_diaconie_projecten

Binnenlandsdiaconaat
Ook in Heerhugowaard is de diaconie actief, binnen de kerk én daarbuiten. We hebben aandacht voor elkaar en zien om naar de ander. Zo gaan de bloemen na afloop van de kerkdienst naar een gemeentelid die een attentie nodig heeft bij bv. ziekte en is er aandacht bij jubilea, geboorte, diploma, ziekte en rouw.

Ook ondersteunt de diaconie diverse lokale projecten en werkgroepen zoals Stichting Present, Amnesty International werkgroep Heerhugowaard en geestelijke verzorging gevangenissen Heerhugowaard.

Met Pasen wordt door de Ontmoetingskerk een bloemengroet aan de gevangenen in Heerhugowaard en aan de bewoners van het Exodushuis in Alkmaar verzorgd.

Voedselbank en armoedebestrijding
De Ontmoetingskerk ondersteunt de Voedselbank door een structurele bijdragen en stelt wekelijks ruimte beschikbaar.

In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede. Via het Platform Armoede Bestrijding ontvangen kinderen van gezinnen die bij de voedselbank komen jaarlijks een kleding bon.

In samenwerking met andere kerken is er een Noodfonds voor mensen op of onder het bestaansminimum die in schrijnende situaties moeten zien rond te komen. De diaconie draagt bij aan de Schuldhulpmaatjes die preventief hulp geven aan mensen die moeite hebben met hun administratie en bieden ondersteuning bij een traject van schuldhulp.

De diaconale vakanties voor ouderen en voor gezinnen in armoede, die worden aangeboden door de landelijke PKN, worden onder de aandacht gebracht en geeft zo nodig een bijdrage in de kosten.

Zomer- en kerstgiften
Jaarlijks ontvangen 30 tot 40 gezinnen uit Heerhugowaard een zomergift én een kerstgift. Deze gezinnen hebben financiële problemen en hebben hulp nodig. De diaconie werkt daarbij samen met het maatschappelijk werk. De giften worden door de diaconie weggebracht.

Activiteiten voor alle leeftijden
De diaconie organiseert regelmatig activiteiten om zo de mogelijkheid te bieden voor ontmoeting en ontspanning. Hierbij werken zij samen met taakgroepen binnen de kerk waaronder bv. het Jeugdwerk.

Op woensdagmiddag, eens in de 2 à 3 weken, is er de ‘De Ouderenclub’. Gezellig samen zijn, spelletjes doen of een hobby uitvoeren, zoals kaarten maken.

Ook is de gezamenlijke maaltijd erg in trek en wordt 6x per jaar op een vrijdagavond georganiseerd. Tegen een kleine vergoeding kunnen mensen binnen- en buiten de gemeente met elkaar genieten van een heerlijke maaltijd en gezellig samen zijn.

Een actueel overzicht van activiteiten is terug te vinden in de agenda van de Ontmoetingskerk.

 
terug