De Cantorij

De Cantorij
Ook in gewone vieringen verleent de cantorij graag haar ondersteuning. Bijvoorbeeld door het zingen van een antifoon bij de psalm van de zondag, een meerstemmig couplet van een bekend lied,  gezongen avondmaalsliturgie of samen met de gemeente een canon zingen.
Hebt u wel eens overwogen om met de cantorij mee te zingen? Zet de stap.
U bent van harte welkom in de Ontmoetingkerk. De oefenavonden zijn op donderdag van 19.45 uur tot 21.45 uur. 
terug