De deuren van de kerk staan weer open voor iedereen!

De deuren van de kerk staan weer open voor iedereen!
In het advies van de landelijke kerk wordt wél gevraagd elkaar de ruimte te geven. We gaan er vanuit dat u óf gevaccineerd bent óf negatief getest bent óf hersteld bent van corona. Dit is een kwestie van vertrouwen, u wordt niet gecontroleerd. U kunt zowel via De Brink als de voordeur naar de kerkzaal.
Het collecteren tijdens de dienst wordt ook weer opgepakt. Er is wél een verschil: in de strijd tegen het coronavirus worden voorlopig de aloude collectezakken op de lange stokken in ere hersteld. Op deze manier hoeven de collectezakken niet van hand tot hand. Uiteraard blijft de mogelijkheid om uw gave digitaal over te maken.
We zijn blij dat dit alles weer mogelijk is, hoewel de crisis nog niet voorbij is en wellicht nog niet iedereen naar de kerk wil komen.
Uiteraard geven we elkaar daarin ook de ruimte.
Ik wens u fijne diensten toe!

Diny Kotterer
voorzitter kerkenraad
terug