Mededelingenblad 20 mei 2018 Mededelingenblad 20 mei 2018
Zondag 20 mei 2018 Pinksteren
De dominee is Ds. H.C. van Capelleveen, m.m.v. de cantorij
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Pinkstercollecte - Versterk de kleine kerken in Bangladesh. In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh Church Care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en Bijbelonderwijs voor volwassenen en
huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Anne Wondergem is weer opgenomen in het Academisch Medisch Centrum. Haar ouders verblijven in het Ronald Mac-Donaldhuis. Moeder Suzan met haar onderbeen in het gips, omdat ze door een misstap een botje in haar voet heeft gebroken. Anne ligt op de afdeling ‘Grote kinderen’, G8, kamer 216. Academisch Medisch Centrum, Postbus 22660,
1100DD Amsterdam Zuidoost
-Dhr. Henk Kamp verblijft opnieuw in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. 
-Dhr. Spuij is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis. 
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
ALGEMEEN
Samen voor Kenia
De eerste actie van de jongerenreis "samen voor Kenia"
Zoals u allen weet ben ik Jan Bergsma verleden jaar in oktober/november met een seniorengroep naar Kenia geweest.
Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bij een gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4-Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En hebben mij gevraagd of ik de 4- daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen.
En of ik hen wil helpen, om hun doelstelling van hun project een klein beetje dichter naar het streefbedrag te mogen brengen.
Ja en wat is er mooier, als je toch 40 kilometer per dag gaat lopen in Nijmegen en omgeving,
Wetende dat er een goed doel met elke stap steeds dichterbij komt.
Vandaar mijn vraag steun het goede doel voor de Jongeren uit Heerhugowaard, en laat mij er weer voor mogen lopen. Straks staan wij jongeren en loper in de Brink, met een flyer, om u bijdragen in ontvangst te mogen nemen. In de maand juni staan wij ook enkele zondagen in de Brink.
Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019
Jan Bergsma
Zangdienst
Zondag 27 mei is er een zangdienst in de ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Drs. Greet Bijl uit Beverwijk en muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba" o.l.v. mw. Connie Kriek. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179
De Zangdienstcommissie
terug