Mededelingenblad 27 mei 2018 Mededelingenblad 27 mei 2018
Zondag 27 mei 2018
10.00 uur ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen
19.00 uur ontmoetingskerk: Ds G. Bijl, Beverwijk. Zangdienst m.m.v. Interkerkelijk koor  ‘Columba’ o.l.v. mw. Connie Kriek
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
Eerste collecte is de laatste collecte voor Homecare Taul Moldavië
Toen we op de startzondag van 2016 begonnen met dit project, zo’n 1,5 jaar geleden, leek het ons een uitdaging om in 2 jaar tijd 30.000 euro bij elkaar te brengen. Nu staat de opbrengst al hoger dan de beoogde 30.000 euro en wel meer dan 35.000 euro. Het is zo mooi om te zien en te horen dat dit project zo geweldig gedragen wordt door de gemeente. Het is veel, maar dankbaar werk om voor onze zusters en broeders, die het vaak minder hebben dan wij, om voor hen iets te kunnen betekenen. In Jezus naam mogen wij als Christenen de woorden van Matheus 25 uitvoeren.
Wij gaan na dit project in Moldavië weer verder, net als de barmhartige Samaritaan. Volgend jaar hebben wij een project in Kenia. Wij gaan samen met een Keniaanse priester er voor zorgen dat er een opleidingsschool voor verpleegkundigen in Kilgoris komt.
Tweede collecte is voor de Kindernevendienst.
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. Henk Kamp verblijft in het ziekenhuis, Noordwestziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.
-Dhr. H. Spuij  is afgelopen week weer opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis. Anne Wondergem mocht afgelopen vrijdag weer naar huis! Ze heeft heel wat onderzoeken moeten doorstaan, maar mag weer in haar eigen bedje slapen. Haar moeder Suzan mag voorzichtig met krukken gaan lopen.
 
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
ALGEMEEN
Studie ds. van Capelleveen
Maandag 28 mei en dinsdag 29 mei verblijf ik voor studie in het klooster van de Norbertijnen in Hierden. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot ds.  
Jacqueline Geertse.
Zangdienst
Vanavond is er een zangdienst in de ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Drs. Greet Bijl uit Beverwijk en muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba" o.l.v. mw. Connie Kriek. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179
De Zangdienstcommissie
terug