Mededelingenblad 3 juni 2018 Mededelingenblad 3 juni 2018
Zondag  3 juni 2018
 
Ontmoetingskerk:   10.00 uur: ds. J Geertse                                        
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
1e collecte:  voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het wijkwerk, de Schuldhulpverlening, de zomer- of kerstattenties. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
 
2e collecte:  is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
Uit de gemeente:
De heer Harry Huitema is afgelopen week kort opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar.
Hij herstelt thuis van een operatieve ingreep.
Wij wensen alle zieken thuis  in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun mag zijn.
 
 
 
AGENDA
Vrijdag 15 juni is er weer een maaltijd in de Brink, bereid door uw vaste kookgroep. Dit keer zijn er aantal jongeren van "Samen voor Kenia" bij de voorbereidingen betrokken, wat wij uiteraard heel fijn vinden! De opbrengst is bedoeld voor Samen voor Kenia 2019. Intekenlijsten liggen in de Brink, u kunt u opgeven na de dienst. Wij hopen weer op een grote opkomst en een heel gezellige maaltijd met elkaar.
Vriendelijke groet, de kookgroep.
terug