Mededelingenblad 8 juli 2018 Mededelingenblad 8 juli 2018
zondag 8 juli 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen 
Vandaag doen Arona Haayema, Marlies van Steeg, Alexander Obbink, Esther Stapel en Reginald Bod belijdenis van hun geloof.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Dovenpastoraat.
Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. In dit alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. Vincent Schaap, verbleef deze week nog in het ziekenhuis voor zijn behandeling aan een infectie. Komende week mag hij weer naar huis terug keren.
-mv. Sylvia Dijkstra, is na haar schouderoperatie en herstel verblijf in Hoorn weer thuis.  
-Dhr. Piet Mol, verbleef afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoek heeft nog geen duidelijke oorzaak opgeleverd.
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Bericht van ECHO.
Op 17 juli hebben we weer onze laatste repetitie van het seizoen, ook wel vriendenconcert genoemd . Deze repetitie willen we laten horen wat we buiten onze projecten zoals de carols, nog meer op ons repertoire hebben. Het is dus een repetitie met publiek, dit keer weer in een speciale vorm gegoten door onze dirigent Erwin de Ruijter. U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te maken. Het begint om 20.00 uur, duurt tot 22.00 uur. De toegang is vrij maar een bijdrage om de onkosten te dekken is natuurlijk altijd welkom. Wij hopen u op 17 juli te zien. (zie Op Weg
 
I.v.m. de ziekte en vakantie van Dhr. W. Terpstra
kunt u voorlopig  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Sponsoractie “Samen zwemmen voor Kenia”. 
Van 16 juli t/m 20 juli 2018 willen wij “de jongeren” van de Keniagroep aan de zwemvierdaagse meedoen. Ook hebben andere mensen uit de kerk zich opgegeven die mee zwemmen. Onze vraag is of u mee wilt helpen? Wij staan vanaf 8 juli na de kerkdiensten in de Brink waar u een op formulier u zelf kunt opgeven als sponsor. 
U kunt per baan of een vast bedrag sponsoren. Ook kunt u aangeven wat u maximaal wilt sponsoren. Wij zwemmen elke dag 500 meter, dat zijn 20 baantjes per keer. Onze laatste dag is vrijdag 20 juli en dan krijgen we ook een medaille. We zullen u uiteraard het bewijs tonen – door een foto terug te sturen van ons prestatie. 
 
 
terug