mededelingenblad 14 oktober 2018 mededelingenblad 14 oktober 2018
Zondag  14 oktober 2018

10.00 uur:   Ds. H.C. van Capelleveen
19.00 uur:   Preek van de leek, met wethouder Gido Oude Kotte

Namens de kerkenraadeen hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Wereldvoedseldag – Leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens het regenseizoen, en over de verkoop van de vis.
UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en JongerenwerkUIT DE GEMEENTE
Dhr. Dick Leegwater is afgelopen week een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis en moet met rust verder herstellen.
 Mevr. Ada Nieuweboer verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp

Dhr. J. van de Bovenkamp  wordt geopereerd op 17 oktober in de Noordwest in Alkmaar.

Mw. Wil den Hartigh revalideert in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar, (voorheen Lauwershof) - Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar. Ze zit in kamer 6 op de begane grond. Intussen volgt ze een druk schema van revalideren en rust houden. Daarom kan ze niet al te veel bezoek ontvangen. Graag even bellen vooraf als u  wilt gaan.

Anne Wondergem is nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

Dhr. W. Tamminga is vorige week zaterdag met een hartaanval in het ziekenhuis opgenomen. Er is een stent geplaatst in een van zijn kransslagaders. Na wat controles en onderzoeken is hij nu weer thuis en hij voelt zich prima. Omdat er heel snel actie is ondernomen, is de schade aan het hart beperkt gebleven en is de prognose prima.
terug