Zondagsbrief zondag 21 april 2019 Pasen Zondagsbrief zondag 21 april 2019 Pasen


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
Cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Stichting Exodus. Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden. Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. De (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land, bij de ambulante hulpverlening of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. De familieleden ondersteunen de stichting met vrijwilligers.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn

UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
Dhr. H. Spuij heeft door een val afgelopen week een paar dagen in het ziekenhuis in Alkmaar moeten verblijven.
Mevr. Truus Harlaar, Gerard Douplantsoen 100, verblijft nu in de Magnushof te Schagen 

AGENDA
Vanavond is de Paaszangdienst. Aanvang 19 uur; 10 minuten  voor aanvang wordt er met zingen begonnen. Voorganger: ds. A.A van Kampen uit Wieringerwaard. Medewerking wordt verleend  door Oec. Zanggroep Echo. Verdere informatie: zie de  Op Weg van april.

Op vrijdag 26 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink, deze maaltijd wordt zoals altijd verzorgd door de vaste kookgroep, we hopen ook weer op hulp van enkele jongeren uit de Keniagroep.
De inschrijflijsten liggen klaar in de Brink op 14 en 21 april. De maaltijd begint om 18.30 uur, u bent welkom vanaf 18.00 uur.
Vriendelijke groet, de kookgroep.

Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke kunstwerken kunt u kopen tijden de veiling.
Kom ook! zaterdag 25 mei 20.00uur in De Brink

ALGEMEEN
Klik hier als u tekst wilt invoeren.Afscheid op 12 mei
Zoals u weet, zijn de voorbereidingen voor het afscheid van ds. Jacqueline Geertse  in volle gang. Voor een afscheidscadeau kunt u uw bijdrage kwijt in een speciale doos bij de uitgang.  Niet iedereen vindt dat handig; men wil liever geld overmaken. Dat kan natuurlijk ook. U kunt dat doen op bankrekening  NL 30 RABO 0326906878 t.n.v. Protestantse gemeente Heerhugowaard. Graag vermelden: “afscheid ds. Jacqueline Geertse”


Bloemengroet,
De door u meegebrachte bloemen voor de gevangenen worden tijdens de dienst naar de gevangenis gebracht en na de dienst naar het Exodushuis. U kunt eventueel nog na de dienst geld in een van de bussen gooien om nog bloemen te kopen voor het Exodushuis als u vergeten bent om ze  mee te nemen.
Heel  hartelijk dank.  De diaconie

 
zondagsbrief 14 april 2019 zondagsbrief 14 april 2019


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Dhr. Maarten Verbeek
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Zending – Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugdwerk Protestantse Kerk
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Heere, en mevr. Margreet Heere verblijven beide in Westerhout. Hun adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01 en 102
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  een revalidatie centrum om verder te herstellen. Haar adres is: Molenweid Patrijzenlaan 311766 JT Wieringerwaard. Mevr. Guus Klercq heeft afgelopen week een dotterbehandeling in het ziekenhuis in Alkmaar ondergaan. Zij is weer thuis.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Bloemengroet.
Met Pasen zijn we al jaren gewend een groet te brengen vanuit onze kerk aan mensen in de gevangenis. Ook dit jaar willen we dit gebaar weer maken.We willen ook weer een bloemetje brengen naar het Exodushuis in Alkmaar. In dit huis wonen ex-gedetineerden, die daar geholpen worden om weer op een goede manier terug te keren in de maatschappij.
Daarom vragen we u om op eerste Paasdag een bloemetje mee te nemen. Geen plantje aub, want die mogen de gevangenis niet in. Wij zetten emmers met water neer om ze bij binnenkomst in te doen. Verder zorgen wij van de diaconie samen met de werkgroep gevangenissen ervoor dat de bloemengroet op de juiste bestemming komt.
De diaconie
Op vrijdag 26 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink, deze maaltijd wordt zoals altijd verzorgd door de vaste kookgroep, we hopen ook weer op hulp van enkele jongeren uit de Keniagroep.
De inschrijflijsten liggen klaar in de Brink op 14 en 21 april. De maaltijd begint om 18.30 uur, u bent welkom vanaf 18.00 uur. Het goede doel hieraan verbonden is ook nu weer Samen voor Kenia. U bent van harte uitgenodigd om te komen eten.
Vriendelijke groet, de kookgroep.
THEMAMIDDAG LEVENSTESTAMENT
Op de website van de kerk vindt u onder OP ZONDAG>DOWNLOADS OP ZONDAG de presentaties die op 2 april jl. zijn gehouden. Taakgroep Communicatie
Afscheid op 12 mei
De voorbereiding van het afscheid van  ds. Jacqueline Geertse is in volle gang. We willen haar natuurlijk ook een mooi cadeau meegeven. Wilt u hieraan meedoen? U kunt uw bijdrage kwijt in een speciale bus die de komende zondagen bij de beide uitgangen van de kerk staat.

 
zondagsbrief 7 april 2019 zondagsbrief 7 april 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Jacqueline Geertse
Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Zending – Rwanda 25 jaar na de genocide. Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met bijvoorbeeld medicijnen, en schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders die besmet zijn, ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Heere is overgegaan van het ziekenhuis naar Westerhout. Hij heeft de kamer naast zijn vrouw Margreet gekregen.  Hun adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01 en 102
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  een revalidatie centrum om verder te herstellen. Haar adres is: Molenweid Patrijzenlaan 311766 JT Wieringerwaard
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
zaterdag 13 april 2019 Rommelmarkt. Zie voor alle gegevens de Op Weg van april met daarin een groene bijlage. Vergeet u niet de poster voor uw raam te hangen.
ALGEMEEN

Voortgang beroepingswerk
Deze week heeft de beroepingscommissie haar eerste bijeenkomst gehad. De activiteiten kunnen echter pas starten na de hierna vermelde goedkeuring.
Vanuit de gemeente zijn wat vragen gekomen over de taakomvang van de te beroepen predikant.
Zoals u weet, zijn we op dit moment in afwachting van de goedkeuring van CCBB en het Breed Moderamen van de classis, maar we kunnen wel alvast meer duidelijkheid geven. Ondanks een terugloop van leden, gaan we voor een predikant met een taakomvang van 0,8 tot 1 fte ( = een volledige baan). Deze ruimte komt mede voort uit het feit dat ds. Henco van Capelleveen heeft aangegeven terug te willen naar een taakomvang van 0,8 fte.


Afscheid op 12 mei
De voorbereiding van het afscheid van  ds. Jacqueline Geertse is in volle gang. We willen haar natuurlijk ook een mooi cadeau meegeven. Wilt u hieraan meedoen? U kunt uw bijdrage kwijt in een speciale bus die de komende zondagen bij de beide uitgangen van de kerk staat.  

Diny Kotterer

 
zondagsbrief 31 maart 2019 zondagsbrief 31 maart 2019


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny KottererCOLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor  Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het wijkwerk, de zomer- en kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair werk

UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
Dhr. Joop Heere is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken en herstel zullen een paar dagen duren.
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  een revalidatie centrum om verder te herstellen. Haar adres is: Molenweid Patrijzenlaan 311766 JT Wieringerwaard
Dhr. Piet Hemstede is weer thuis.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA
Dinsdag 2 april organiseren we in de Brink een middag over het levenstestament. Notaris Vincent Kuijvenhoven zal ingaan op de vraag waarom een levenstestament belangrijk is en huisarts Dick Bink vertelt welke medische zaken je op kunt nemen in een levenstestament. U hoeft zich niet op te geven, iedereen is van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur en na de inleidingen is er volop ruimte om vragen te stellen. Henco van Capelleveen  

ALGEMEEN
Beroepingswerk
Binnenkort zal de beroepingscommissie hun eerste vergadering houden. Zij hebben er veel zin in en staan in de startblokken. Het is alleen nog wachten op de solvabiliteitsverklaring van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). Als die is afgegeven zal de advertentie
geplaatst worden en ook met de profielschets op onze website verschijnen.
De beroepingscommissie bestaat uit:
Peter Mol (Vz), Renny Nieswaag, Dick Bink, Christiaan Welbedacht, Wies Spil, Marlies Schraa, Marlies van Steeg-Douma, Tiny van Leeuwen, Anneriek Uchibori, Eva Klercq, Martijn Molenaar en Siem Pols
(secr).Ook U kunt helpen. Dit kan door namen van predikanten schriftelijk door te geven aan de secretaris van de beroepingscommissie de heer S. Pols, Reuzenpandasingel 82, 1704 VP Heerhugowaard of per
mail: 
 De opgegeven naam moet wel voorzien zijn van een motivatie en
ondertekend zijn.
Namens het Moderamen
 

 
Zondagsbrief 24 maart 2019 Zondagsbrief 24 maart 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Ds. Jacqueline Geertse
Organist/pianist: Mw. Jeannette Zuidema

 
 
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Kinderen in de knel – Stop kinderarbeid in India. In het droge landbouw-gebied Narsapur in India kunnen families maar nauwelijks rondkomen, 12.700 kinderen moeten er werken. De Indiase organisatie Sadhana wil dit gebied vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.  Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. 
De organisatie Sadhana wil o.a.: op 75 scholen kinderclubs oprichten, in 75 dorpen kinderrechtencomité’s oprichten en  285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes.      
Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage? voor € 6 krijgt een volwassene een training in kinderrechten, voor € 13 kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school en voor € 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kindernevendienst


UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is overgegaan van het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum om verder te herstellen. Haar adres is: Molenweid, Patrijzenlaan 31, 1766 JT Wieringerwaard
Dhr. Piet Hemstede is ter observatie opgenomen in Geriant, zijn adres is: Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard, afd. 1 kamer 6
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren. Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar, afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
We hebben inmiddels twee sobere maaltijden gehouden, twee sfeervolle maaltijden met de tweede keer 24 gasten; heel  fijn dat er belangstelling voor is. Voor de komende twee maaltijden kunt u zich nog opgeven, die zijn op 28 maart en 4 april. De intekenlijsten liggen weer in de Brink, u bent van harte welkom.

Dinsdag 2 april organiseren we in de Brink een middag over het levens-testament. Notaris Vincent Kuijvenhoven zal ingaan op de vraag waarom een levenstestament belangrijk is en huisarts Dick Bink vertelt welke medische zaken je op kunt nemen in een levenstestament.
U hoeft zich niet op te geven, iedereen is van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur en na de inleidingen is er volop ruimte om vragen te stellen.
Henco van Capelleveen

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.

 
zondagsbrief 17 maart 2019 zondagsbrief 17 maart 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat – Verlaat de gevangenis… en dan?  Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en waarschijnlijk overgebracht naar een revalidatie centrum om verder te herstellen. Nadere gegevens volgen nog.
Dhr. Piet Hemstede is ter observatie opgenomen in Geriant. Zijn adres is: Titanialaan 15A 1702 AZ Heerhugowaard, afdeling 1, kamer 6.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar, afdeling Kastanjehof, Kamer 1.01
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Zoals u al hebt kunnen lezen, zijn we dit jaar weer gestart met de sobere maaltijden. Op deze manier kunnen we tijdens de veertigdagentijd iets aan het vasten doen. De maaltijden bestaan uit soep en brood. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Er liggen intekenlijsten klaar in de Brink, zodat u zich na de kerkdienst kunt aanmelden voor deelname aan deze maaltijden. De eerste maaltijd hebben we afgelopen donderdag 14 maart gehouden, er waren 13 personen, met inbegrip van de diakenen en de predikant. Het zou fijn zijn als er op de volgende data nog iets meer gasten zijn. De data zijn 21 en 28 maart en 4 april. Er kunnen per keer 40 mensen deelnemen aan de maaltijden.

Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Niels Gillebaard uit de Rijp, het thema van de dienst is "Het leven vieren". Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Gospelkoor Revival uit Zaandijk, o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Organist: Ina Terpstra.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie van der Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De zangdienst commissie


 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.


 

 
zondagsbrief 10 maart 2019 zondagsbrief 10 maart 2019


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
De cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes .
Mw. Saskia Balder doventolk
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Voorjaarszending – Kerk zijn in woord en daad. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.     

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij is daar geopereerd aan een gebroken been. Daarna zal zij naar een revalidatiecentrum gaan om verder te herstellen. Dhr. Piet Hemstede,  is ter observatie opgenomen in Geriant, zijn adres is: Titanialaan 15A 1702 AZ Heerhugowaard afd. 1 kamer 6
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Zoals u al in de Op Weg hebt kunnen lezen starten we weer met de sobere maaltijden. Op deze manier kunnen we tijdens de veertigdagentijd iets aan het vasten doen. De maaltijden bestaan uit soep en brood. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijden. Er liggen intekenlijsten klaar in de Brink zodat u zich na de kerkdienst kunt aanmelden voor deelname aan deze maaltijden. De data zijn 14, 21 en 28  maart en 4 april. Er kunnen per keer 40 mensen deelnemen aan de maaltijden.

Op 17 maart is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Niels Gillebaard uit de Rijp, het thema van de dienst is "Het leven vieren". Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Gospelkoor Revival uit Zaandijk.o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Organist: Ina Terpstra. Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie van der Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De zangdienst commissie

Amnesty International vraagt uw aandacht na de dienst bij de uitgang en in De Brink voor Saoedische vrouwen die vanwege hun acties voor gelijke rechten gevangen zitten. Er zijn petitielijsten en kaarten die verstuurd kunnen worden.
 De diaconie heeft een aantal 40-dagenkalenders besteld. Als u geïnteresseerd bent, kunt u na de dienst een exemplaar ophalen in de consistoriekamer.