Mededelingenblad 16 december 2018 Mededelingenblad 16 december 2018

Zondag  16 december 2018
3e zondag van Advent


10.00 uur, Ds. H.C. van Capelleveen
19.00 uur, Ds. K. Staat, Andijk,
Kerstzangdienst m.m.v. Gospelkoor ‘Joy’ uit Alkmaar

Namens de kerkeraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Collecte
De collecte voor de diaconie is voor het Werelddiaconaat.

Licht voor weeskinderen in Oekraïne
De School of our Dream Vynnyky werd in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en ouders met drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd. Als de kinderen zestien jaar oud zijn, moeten ze het internaat verlaten en komen ze vaak op straat terecht. De kans is erg groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid. Directrice Liliya Svystovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Gerard Biersteker is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt daar behandeld met antibiotica en moet daarom voorlopig in het ziekenhuis blijven.
Dhr. Orsele Wouda is weer opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt behandeld voor een longontsteking.
Dhr. Otto Stienstra is afgelopen week geopereerd aan zijn stembanden. Hij is weer thuis en moet met rust en logopedie  herstellen.  
Mevr. J. Passchier was tijdelijk opgenomen in Bergen. Het laat zich nu aanzien dat dit haar definitieve thuis wordt. Haar adres is: Woonzorgcentrum Oudtburgh, Molenweidtje 1, 1662 BC Bergen, afdeling Vliet kamer 039. Dit betekent ook voor haar man veel.  Dhr. P. Passchier zal in de Raetstede naar een andere kamer  moeten verhuizen.  
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Kerstzangdienst
Vanavond is de Kerstzangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Koos Staat uit Andijk.
Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor "Joy" uit Alkmaar
o.l.v.  Willeke van der Munnik, organist Diny Kotterer.
Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Tel.nr. 5717401
De Zangdienstcommissie


Amnesty International
Vanmorgen kunt u bij de uitgang de jaarlijkse Groetenlijst van Amnesty International meenemen. Alle instructies staan daarin opgenomen.

Samen voor Kenia
Oliebollen van Samen voor Kenia. Zoals u misschien al weet kunt u oliebollen bestellen bij de oliebollenbakkers van Samen voor Kenia. Op het formulier staat niet vermeld dat ze worden gebakken op 31 december, we hebben daar een aantal vragen over gehad. De prijzen staan er wel op, maar er is ook een mogelijkheid om de bollen thuis te bezorgen als u zelf niet in de gelegenheid bent om ze te halen, we moeten dan echter 1,50 bezorgkosten in rekening brengen.
Wij Rob, Els, Martijn en Pieter staan zondag 16 december na de kerkdienst er weer met fruit. Wij hebben stoofperen, goudrenetten en Doyenné du Comice .  Op deze zondag staat de heer Cees Klercq er met eieren en Shanna Koppejan één van de jongeren die meegaat naar Kenia er met plantjes, ook Eva Klercq ook een jongere die meegaat naar Kenia staat er met walnoten.  Zo ziet U voor elk wat wils. Steunt U ons weer met ons mooie project. Wij kunnen Uw steun gebruiken.
DE OPBRENGST VAN ALLES GAAT NAAR ONS PROJECT HET BOUWEN VAN EEN NURSING SCHOOL .

Samen voor Kenia – Christmas Carols

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren van Samen voor Kenia zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Samen voor Kenia om ook daar te bouwen aan een goede toekomst.

Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.

kopij voor het Mededelingenblad

Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.

AGENDA
Festival of Lessons and Carols.
Op dinsdag 18 december mogen wij onze Christmas Carols weer ten gehore brengen tijdens het Festival of Lessons and Carols. Voor ons elk jaar weer een hoogtepunt, wij hopen ook dit jaar weer op heel veel belangstelling. Het Festival begint om 20.30 uur, hier in de Ontmoetingskerk. De kerk is open om 20.00 uur, u bent van harte welkom, de entreeprijs is 10 euro, donateurs 7,50.

 
Mededelingenblad 9 december 2018 Mededelingenblad 9 december 2018

Zondag  9 december 2018
2e zondag van Advent

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Collecte
De diaconale collecte is voor het Werelddiaconaat
Thema: Licht voor werkende kinderen in Colombia
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador (FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht. De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonito in het zuiden van Bogotá, waar veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van de kinderen zijn gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land. Als je het gebouw van FPT binnenloopt, word je vrolijk van de kleuren, de lichte ruimtes en grote ramen. Ze biedt vaktrainingen aan 60 kinderen vanaf 6 jaar. Ze leren om kaarten, cadeauartikelen, yoghurt, sieraden, agenda’s en ecologisch papier te maken. Ook is er een groep die leert hoe je groenten, fruit en kruiden kan verbouwen in de moestuintjes op het dak van het gebouw. Hun zelfgemaakte producten worden vervolgens verkocht en een deel van de inkomsten mogen ze zelf houden. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraat.

UIT DE GEMEENTE
Mw. Boukje van Balen kan weer thuis zijn, omdat haar dochter Esther tijdens een periode van verlof van haar werk bij haar woont. Ze krijgt de nodige zorg en aandacht van de thuiszorg en van andere familieleden, vrienden en buren.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Gerard Biersteker is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt daar behandeld met antibiotica en moet daarom voorlopig in het ziekenhuis blijven.
Mevr. J. Passchier was tijdelijk opgenomen in Bergen. Het laat zich nu aanzien dat dit haar definitieve thuis wordt. Haar adres is: Woonzorgcentrum Oudtburgh, Molenweidtje 1 1662 BC Bergen, afdeling Vliet kamer 039. Dit betekent ook voor haar man veel.  Dhr. P. Passchier zal in de Raatstede naar een andere kamer  moeten verhuizen.  
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Mededelingenblad
Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het Mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.

Gezamenlijke maaltijd
Op 30 november hebben we weer een heel gezellige maaltijd gehad in de Brink, we hadden maar liefst 70 gasten, een huis vol. De opbrengst was weer voor Samen voor Kenia en het resultaat was 324 euro. Wat een fantastisch bedrag, hartelijk dank daarvoor.

Samen voor Kenia
Oliebollen van Samen voor Kenia. Zoals u misschien al weet kunt u oliebollen bestellen bij de oliebollenbakkers van Samen voor Kenia. Op het formulier staat niet vermeld dat ze worden gebakken op 31 december, we hebben daar een aantal vragen over gehad. De prijzen staan er wel op maar er is ook een mogelijkheid om de bollen thuis te bezorgen als u zelf niet in de gelegenheid bent om ze te halen, we moeten dan echter 1,50 bezorgkosten in rekening brengen.Samen voor Kenia : 

Wij Rob, Els en Martijn staan zondag 9 en 16 december na de kerkdienst er weer met fruit.
Wij hopen stoofperen, goudrenetten en Doyenné du Comice te hebben. 
Op één van de zondagen staat de heer Cees Klercq er met eieren en op 16 december s taat Shanna Koppejan één van de jongere die meegaat naar Kenia er met plantjes. Steunt U ons weer met ons mooie project. Wij kunnen Uw steun gebruiken.
DE OPBRENGST VAN ALLES GAAT NAAR ONS PROJECT HET BOUWEN VAN EEN NURSING SCHOOL .

AGENDA
Pastorale Kring
De pastorale kring wordt a.s. dinsdag 11 december gehouden in de Brink van 14.00-16.00.uur.
Ds. Geertse zal n.a.v. de kerststallenexpositie het gesprek leiden.

Kerstzangdienst
Zondag 16 december is de Kerstzangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur. 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Koos Staat uit Andijk.
muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor "Joy" uit Alkmaar
o.l.v.  Willeke van der Munnik, organist Diny Kotterer.
Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179
De Zangdienstcommissie

 Echo: Festival of Lessons and Carols.
Op dinsdag 18 december mogen wij onze Christmas Carols weer ten gehore brengen tijdens het Festival of Lessons and Carols. Voor ons elk jaar weer een hoogtepunt, wij hopen ook dit jaar weer op heel veel belangstelling. Het Festival begint om 20.30 uur, hier in de Ontmoetingskerk. De kerk is open om 20.00 uur, u bent van harte welkom, de entreeprijs is 10 euro, donateurs 7,50.
Samen voor Kenia – Christmas Carols

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren van Samen voor Kenia zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Samen voor Kenia om ook daar te bouwen aan een goede toekomst.

Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.

 
mededelingenblad 2 december 2018 mededelingenblad 2 december 2018

Zondag 2 december 2018
1e zondag van Advent

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Collecte
Dienst op zondag 2 december 2018 – 1e Advent
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat - Geef licht aan kinderen in de knel -
Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.
De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan:
1060 jongeren worden bereikt via Bijbelclubs en vakantiekampen
80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding
230 kinderen leren sociale vaardigheden
25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp
95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Werk.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Orsele Wouda is werderom opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis, maar zijn gezondheid blijft kwetsbaar.
Dhr. Gerard Biersteker  is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt daar behandeld met antibiotica en moet daarom voorlopig in het ziekenhuis blijven.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Kopij voor het Mededelingenblad
Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het Mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.
Samen voor Kenia
Vanaf nu staat er in de Brink een grijze rolcontainer, de bedoeling hiervan is om statiegeld flessen te verzamelen, de opbrengst is voor Samen voor Kenia. Onze vraag is, wilt u zo vriendelijk zijn statiegeld flessen in te leveren in deze container, of, als het glas is dit op de grond bij de container te zetten, wij gaan dat dan inleveren bij de betreffende winkels en hopen zo weer wat geld binnen te halen. Als u het vervelend vindt om met flessen te sjouwen kunt u uw statiegeld flessen ook gewoon bij de winkel inleveren en dan het bonnetje in te in het daarvoor bestemde kokertje te doen wat aan de container hangt. Bij voorbaat hartelijk dank namens de Keniagroep.
Hartelijke groet, Ineke de Boer.

Wij hopen zondag 9 en 16 december na de kerkdienst er weer met fruit te staan. Wij hopen stoofperen, goudrenetten en Doyenné du Comice te hebben. Op één van de zondagen staat de heer Cees Klercq er met eieren en op één van de zondagen staat Shanna er met plantjes. 
DE OPBRENGST VAN ALLES GAAT NAAR ONS PROJECT HET BOUWEN VAN EEN NURSING SCHOOL . 

Christmas Carols voor Kenia

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren van Samen voor Kenia zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Samen voor Kenia om ook daar te bouwen aan een goede toekomst.
Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.

Noodklok voor het klimaat
Op zaterdag 1 december werd om twee minuten voor twaalf door heel het land de noodklok geluid voor het klimaat. Onze kerk deed mee aan dit initiatief van Greenpeace, net als een groot aantal kerken en instellingen in heel Nederland. De klokken van de Ontmoetingskerk en de Stationswegkerk hebben geluid. Daarmee geven we een gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale klimaattop in Polen. Gedurende twee minuten lieten we samen horen dat het nu tijd is voor actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Nederland moet zorgen dat we onder de anderhalve graad opwarming blijven.

 
Mededelingenblad 25 november 2018 Mededelingenblad 25 november 2018

Zondag 25 november 2018
10.00 uur ontmoetingskerk: Ds. J. Geertse
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
COLLECTES
Vandaag is de diaconale collecte voor het project samen voor Kenia. Zoals U al hebt gemerkt zijn de jongeren al goed aan het actie voeren. Het is ook een heel mooi project waarbij onze jongeren de jongeren in Kenia de mogelijkheid geven om een goede toekomst in het land te krijgen. Met zo'n mooie opleiding geven ze meteen in impuls aan het ziekenhuis maar ook aan de gezondheids-zorg in de weide omgeving. Ik zelf vind het altijd zo bijzonder hoeveel de mensen zelf voor de opleiding moeten betalen en dat ze daar heel veel voor over hebben. Vaak gaat de helft van het gezinsinkomen naar de opleiding. Er is daar IB groep waar geld geleend kan worden.Toch investeren de ouders maar ook vaak een hele gemeenschap in de toekomst van hun kinderen. Vandaag kunnen wij weer een steentje bijdragen.
2e collecte: Pastoraal werk 
UIT DE GEMEENTE
- Anne Wondergem is nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
-Mw. Elly Vroegop is weer ziek. Ze is thuis, maar haar artsen bereiden een behandelingsplan voor waarmee ze de komende weken in de Noordwest in Alkmaar moet starten.
-Boukje van Balen wordt nu verpleegd in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar, (voorheen Lauwershof). Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.  Ze verblijft daar op afdeling 1, kamer 104.
-Mw. Tineke Tamminga is afgelopen vrijdag  in Alkmaar geopereerd. Ze hoopt maandag of dinsdag weer thuis te komen.

-Piet Dekker is met de fiets gevallen en heeft zijn heup gebroken. Hij moet thuis rust houden.
-H.van Asten
is opgenomen in de Noordwest Ziekenhuisgroep afd. longziekten 317 kamer 626, Wilhelminalaan 12, 1815 J D Alkmaar.

ALGEMEEN
Samen voor Kenia1
Vandaag zijn er weer taarten gebakken, nu door de jongeren en leiding van Samen voor Kenia .Heerlijk voor bij de koffie tegen een vrijwillige bijdrage voor ons project. Van harte aanbevolen! Namens Samen voor Kenia.
Hartelijke groet,Els de Visser-Groenewegen
Samen voor Kenia2
Vanaf nu staat er in de Brink een grijze rolcontainer, de bedoeling hiervan is om statiegeld flessen te verzamelen, de opbrengst is voor Samen voor Kenia. Onze vraag is, wilt u zo vriendelijk zijn statiegeld flessen in te leveren in deze container, of, als het glas is dit op de grond bij de container te zetten, wij gaan dat dan inleveren bij de betreffende winkels en hopen zo weer wat geld binnen te halen. Als u het vervelend vindt om met flessen te sjouwen kunt u uw statiegeld flessen ook gewoon bij de winkel inleveren en dan het bonnetje in te in het daarvoor bestemde kokertje te doen wat aan de container hangt. Bij voorbaat hartelijk dank namens de Keniagroep.
Kookgroep
Op vrijdag 30 november is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom en om 18.30 gaan we eten.  De kosten zijn vijf euro en de drankjes zijn één euro. Gelukkig  krijgen we weer hulp van enkele jongeren van Samen voor Kenia, die wij door de maaltijd een extraatje mee kunnen geven. Opgeven kan via het inschrijfformulier in de Brink of bij Rita Nieuwdorp, tel. 5713873.Wij hopen u te ontmoeten, vriendelijke groet van de kookgroep.
Kerkenraad
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond d.d. 26 november 2018. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aan de orde komen o.a. de begrotingen 2019 van het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de plaatselijke regeling 2019-2023. Kopieën kunt u aanvragen via de email van de scriba dan krijgt u ze toegestuurd via de email of u kunt na de kerkdienst bij de ouderling van dienst of de scriba aangeven dat u de kopieën uitgeprint wilt hebben. Renee Ronduite
Samen voor Kenia – Christmas Carols

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren van Samen voor Kenia zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Samen voor Kenia om ook daar te bouwen aan een goede toekomst.

Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.

 
Mededelingenblad 18 november 2018 Mededelingenblad 18 november 2018

Zondag 18 november 2018
10.00 uur Ontmoetingskerk: Ds. A.P.J.van Ligten, Sneek -emeritus predikant, laatstelijk verbonden aan de protestantse gemeente Sneek-
19.00 uur Ontmoetingskerk: Ds. J. Bijman, Sint Pancrs -Zangdienst m.m.v. Interkerkelijk Evangelisatiekoor Revival uit Den Helder, o.l.v. mw. Janny Leurs
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst

UIT DE GEMEENTE
Anne Wondergem is helaas nog steeds in het ziekenhuis. Ze mocht nog niet naar huis omdat nog niet alles in orde was. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
Mw. Y. Mellema is na haar operatie weer thuisgekomen. Alles is goed verlopen, ze moet nog de definitieve uitslag afwachten en ze krijgt een nabehandeling.
Boukje van Balen is opgenomen in ziekenhuis NWG, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. Ze verblijft op afdeling 317. De artsen doen er alles aan om haar te helpen.
Mevr. Margreet Heere is van het ziekenhuis in Alkmaar overgegaan naar Westerhout om daar te herstellen en te revalideren. Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Orsele Wouda is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij mag waarschijnlijk binnenkort weer naar huis gaan, maar zijn gezondheid blijft kwetsbaar.  Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
  
ALGEMEEN
Zangdienst
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. John Bijman uit sint Pancras. Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk Evangelisatie koor "Revival" uit Den Helder. O.l.v. mw. Janny Leurs, Pianist mw. Annelies Komen en organist Ina Terpstra. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179   De Zangdienstcommissie
Kerkenraad
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond d.d. 26 november 2018. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aan de orde komen o.a. de begrotingen 2019 van het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de plaatselijke regeling 2019-2023. Kopieën kunt u aanvragen via de email van de scriba dan krijgt u ze toegestuurd via de email of u kunt na de kerkdienst bij de ouderling van dienst of de scriba aangeven dat u de kopieën uitgeprint wilt hebben. Renee Ronduite
Kookgroep
Op vrijdag 30 november is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom en om 18.30 gaan we eten.
De kosten zijn vijf euro en de drankjes zijn één euro. Gelukkig  krijgen we weer hulp van enkele jongeren van Samen voor Kenia, die wij door de maaltijd een extraatje mee kunnen geven. Opgeven kan via het inschrijfformulier in de Brink, of bij Rita Nieuwdorp, tel. 5713873.Wij hopen nu te ontmoeten, vriendelijke groet van de kookgroep.
 

 
mededelingenblad 11 november 2018 mededelingenblad 11 november 2018

Zondag11 november 2018
10.00 uur ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen, Jeugddienst
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Binnenlands diaconaat – Exodus Nederland. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot. Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en een vrijwillig maatje. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds

UIT DE GEMEENTE
Anne Wondergem is nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat wat beter met haar en de hoop is dat ze dit weekend of gauw daarna naar huis mag! Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
Mw. Y. Mellema  is afgelopen  vrijdag in Alkmaar geopereerd. In ieder geval moest ze één nachtje blijven. 
Mw. Boukje van Balen is opgenomen in ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. Ze verblijft op afdeling 317.
-Mw. Margreet Heere is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zijn heeft een zeer complexe beenbreuk, die geopereerd moet worden.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
ALGEMEEN
Zangdienst
Op 18 november is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. John Bijman uit sint Pancras. Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk Evangelisatie koor "Revival" uit Den Helder. O.l.v. mw. Janny Leurs, Pianist mw. Annelies Komen en organist Ina Terpstra. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179    De Zangdienstcommissie

Nieuws van Samen voor Kenia:
Na een succesvolle actiemaand met o.a. de verkoop van tulpenbollen kunnen wij alweer 3 kaartjes van het boord halen. De stand van Samen voor Kenia is nu meer dan 17000 euro. Nog 20000 te gaan maar daar hebben we alle vertrouwen in. 
Kerkenraad
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond d.d. 26 november 2018. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aan de orde komen o.a. de begrotingen 2019 van het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de plaatselijke regeling 2019-2023. Kopieën kunt u aanvragen via de email van de scriba dan krijgt u ze toegestuurd via de email of u kunt na de kerkdienst bij de ouderling van dienst of de scriba aangeven dat u de kopieën uitgeprint wilt hebben.
Renee  Ronduite

 
mededelingenblad 4 november 2018 mededelingenblad 4 november 2018

Zondag 4 november 2018
10.00 uur ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse
m.m.v. de Cantorij
11.30 uur ontmoetingskerk: : Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse
m.m.v. de Cantorij en mw. M. Berendsen, blokfluit

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Najaarszending – Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië. 
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm geleden onder de dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over land waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van de inheemsen.
Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksma voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen. Nienke zal vooral bij deze dialoog betrokken zijn. Zij zal onder meer lessen en cursussen verzorgen en meedenken over de lesstof en –materialen.
-De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen
kerkenwerk

-De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk


UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.

ALGEMEEN
Leerhuis
Komende woensdag 7 november begint het leerhuis over het Bijbelboek Ester. ’s Morgens beginnen we om 9.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur in een van de zalen van De Brink.
 
Jeugddienst  11 november (dus geen jeugdnevendienst zoals abusievelijk in de Op Weg staat)
Volgende week zondag is het Sint Maarten, maar is er ook om 10 uur een jeugddienst! Uiteraard biedt deze speciale dag een mooie kapstok voor een feestelijke jeugddienst waarin we als thema hebben gekozen voor "Deze jas passen we allemaal". Samen staan we stil bij de betekenis van Sint Maarten en leren we meer over de bedoeling van Martinus die zijn mantel deelde met iemand die dat goed kon gebruiken. Tot volgende week!

 
Mededelingenblad 28 oktober 2018 Mededelingenblad 28 oktober 2018

zondag 28 oktober  2018

10.00 Ontmoetingskerk, ds. J. Geertse
Een Taizéviering  voorbereid door de taakgroep Vieren.
De cantorij, o.l.v. mv. Coby Moens verleent medewerking, samen met de fluitisten Maurits  Visser en Marjoke Berendsen en pianiste Ina Terpstra 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.

COLLECTE
De diaconalecollecte is voor Hervormingsdag Oekraïne. In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kerk en Israël

UIT DE GEMEENTE
-Anne Wondergem is nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
-Dhr. Teun Wolzak is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.  
-Mw. Wil den Hartigh is na een lange revalidatie ook weer thuis! Met een beetje hulp van buitenaf kan ze zich weer aardig redden.
-Mevr. Ada Nieuweboer verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar De planning is dat ze komende week naar huis terug mag keren.
- Dhr. Jan van de Bovenkamp is vorige week ook thuisgekomen uit het ziekenhuis.
 
 

Fietsenproject A.Z.C
Vandaag 28 oktober zal er bij het koffiedrinken informatie worden verstrekt door dhr. Theo Bruin uit Heiloo over een nieuw fietsenproject op het Asielzoekerscentrum in Heerhugowaard.
 
Nieuw bord, samen voor Kenia.
De laatste twee jaar hebben wij actie gevoerd voor Moldavië. De actie loopt nog door tot het eind van het jaar door adopteer een oudere. Totaal hebben wij dan 36.500 euro opgehaald voor Homecare. De actie heeft alle verwachtingen overtroffen. Wij kunnen nu ook in 2019 nor 11.500 euro overmaken. Voor Homecare Taul Moldavië een geschenk uit de hemel. Nu gaan we weer verder en gaan we ons één jaar met de jongeren inzetten voor een Nursing school in Kilgoris Kenia. Totaal is het streefbedrag 37.000 euro. Inmiddels hebben we een nieuw bord en we beginnen niet bij 0. We hebben nu al 14.000 euro opgehaald. Bij elke 1000 euro die we meer hebben mag een kindje van de nevendienst een foto weghalen zodat we de nieuwe stand zien. Ik hoop dat U net als met Moldavië achter ons gaat staan en het weer een succes laat worden.
Uw diaken Rob de Visser 

 
mededelingenblad 21 oktober 2018 mededelingenblad 21 oktober 2018

zondag 21 oktober  2018

10.00 Ontmoetingskerk, ds. F.J.Hirs te Venlo
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.

COLLECTE
De diaconale collecte is voor noodhulp  Sulawesi.  Aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1.400 mensen het leven gekost. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin werd gezocht naar slachtoffers. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel, schuilplaatsen en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd."

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst

UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Ada Nieuweboer, verblijft voor zorg en revalidatie in revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
-Dhr. J. van de Bovenkamp, heeft een blaasoperatie ondergaan in de Noordwest in Alkmaar. Op het moment van dit schrijven is het nog even afwachten of alles weer goed is en of hij al naar huis mocht.

-Anne Wondergem, is nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

-Dhr. T. Wolzak, ligt in het ziekenhuis. Hij moest afgelopen week een operatie ondergaan. Hij verblijft op afdeling 361.

AGENDA
Vakantie
Komende week heb ik herfstvakantie; ds. Jacqueline Geertse zal mij waar nodig vervangen.
Henco van Capelleveen
 
LITURGIE
Toen ik klaar was met drukken van de liturgie kwam ik tot de ontdekking dat wij al in de maand oktober leven i.p.v. september, u heeft dus wel de juiste liturgie voor u. Mijn excuses voor de misdruk.
Gert Langelaar

 
mededelingenblad 14 oktober 2018 mededelingenblad 14 oktober 2018

Zondag  14 oktober 2018

10.00 uur:   Ds. H.C. van Capelleveen
19.00 uur:   Preek van de leek, met wethouder Gido Oude Kotte

Namens de kerkenraadeen hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Wereldvoedseldag – Leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens het regenseizoen, en over de verkoop van de vis.
UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en JongerenwerkUIT DE GEMEENTE
Dhr. Dick Leegwater is afgelopen week een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis en moet met rust verder herstellen.
 Mevr. Ada Nieuweboer verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp

Dhr. J. van de Bovenkamp  wordt geopereerd op 17 oktober in de Noordwest in Alkmaar.

Mw. Wil den Hartigh revalideert in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar, (voorheen Lauwershof) - Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar. Ze zit in kamer 6 op de begane grond. Intussen volgt ze een druk schema van revalideren en rust houden. Daarom kan ze niet al te veel bezoek ontvangen. Graag even bellen vooraf als u  wilt gaan.

Anne Wondergem is nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

Dhr. W. Tamminga is vorige week zaterdag met een hartaanval in het ziekenhuis opgenomen. Er is een stent geplaatst in een van zijn kransslagaders. Na wat controles en onderzoeken is hij nu weer thuis en hij voelt zich prima. Omdat er heel snel actie is ondernomen, is de schade aan het hart beperkt gebleven en is de prognose prima.

 
Mededelingenblad 7 oktober 2018 Mededelingenblad 7 oktober 2018

Zondag  7 oktober 2018
 
Namens de kerkeraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.
 
Collecte
De diaconale collecte is voor Kledingbank. Kledingbank Heerhugowaard is er speciaal voor mensen die door allerlei omstandigheden niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf kleding aan te schaffen. Inwoners die een sociale dienst uitkering hebben, inwoners met een Huygenpas en inwoners die bij de voedselbank komen, kunnen zich aan melden bij de Kledingbank Heerhugowaard. Op afspraak mogen zij een gratis kledingpakket uit zoeken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. J. van de Bovenkamp  heeft problemen met de prostaat en de blaas. Een operatie is nodig. Die vindt  plaats op 17 oktober in de Noordwest in Alkmaar. Mw. Sylvia Dijkstra is weer thuis! Na een lange periode van heel veel oefenen met geduld kan ze weer genieten van heerlijk in haar eigen huis vertoeven. Ze moet nog veel rusten, maar ze kan ook af en toe lopen. Zitten gaat nog niet...Mw. Wil den Hartigh revalideert in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar, (voorheen Lauwershof) - Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.Ze zit in kamer 6 op de begane grond. Ze heeft te horen gekregen dat ze nog zeker tot half november moet blijven. Mw. H. de Greeuw is na een periode van herstel en revalidatie ook weer thuis in haar eigen appartement. 
Anne Wondergem is weer opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft last van haar buik. Onderzocht wordt wat de oorzaak is. Mocht u tijd hebben voor een lief kaartje: het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.Mevr. Ada Nieuweboer verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
ALGEMEEN
Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers in de dienst van
 14 oktober 2018.
De kerkenraad heeft de volgende gemeenteleden benoemd: de heer P.J. Olie als ouderling-kerkrentmeester en de heer J.C.F.C. Welbedacht als diaken. Mochten er vanuit de gemeente bezwaren zijn tegen deze voorgenomen benoemingen, dan kan men dit kenbaar maken bij de scriba. De heer P.G. Dekker wordt voor 1 jaar herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. We nemen afscheid van de heer G.S, Klercq als diaken en penningmeester van de diaconie en van de heer R.W. Nieswaag als ouderling-kerkrentmeester. In de kerkenraadsvergadering van juni jl. is besloten een vrijwilliger aan te stellen die uitvaartdiensten kan leiden voor mensen die op afstand van kerk en geloof zijn komen te staan. Mevr. N. Huibers-Kouwen zal de gelofte van geheimhouding afleggen, daar zij onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad gaat functioneren..
 
 
Maarten Luther 501 Priester en Reformator
 
Op vrijdag 12 oktober treedt het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna   Rijken  op in de St. Christoforuskerk,  Molenstraat in Schagen. Aanvang 20.00 uur. Toegang +consumptie gratis.
Collecte na afloop.
Organisatie Raad van Kerken Schagen e.o.

lees meer »