Mededelingenblad 23 september 2018 Mededelingenblad 23 september 2018

zondag  23 september 2018
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte  is voor Kerk in Actie – Vredeswerk. Overal ter wereld zijn landen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldwijd. Veel jongeren in Oekraïne voelen zich onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de sociaal economische crisis. Er is veel wantrouwen en ze geloven niet dat zij invloed hebben op hun situatie of op hun toekomst. In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in de AZC’s activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn. In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te reiken. In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Van harte aanbevolen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Vredeswerk.
 
DE GEMEENTE
Mevr. Klazien Schoon heeft afgelopen week in het Amsterdams Universitair Medisch Centrum haar hartoperatie ondergaan. Zij is donderdag overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar om daarna thuis verder te herstellen.  
Mevr. Riet Burgstra is weer thuis. Zij moet heel veel rusten en  bezoek is op dit moment te veel voor haar. Meeleven kan met een kaartje . 
 Mevr. Ada Nieuweboer heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 Mevr. Sylvia Dijkstra verblijft in Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol, kamer 205, Haar adres is: drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder. De eerste stapjes zijn gezet...
Mw. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
Anne Wondergem, Gele Varaan 3, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
ALGEMEEN
Even een berichtje over mijzelf.  omdat ik in de laatste week van september afwezig ben neemt Janneke Kiesewetter ( het voor de Zondag 1 oktober van mij over, de mededelingen die voor Zondag 1 oktober op het mededelingenblad moeten komen te staan graag door mailen naar Janneke. donderdag 27 september graag de mededelingen naar Janneke.
Vriendelijke groet Jan Bergsma
 
AGENDA
Zangdienst
Zondag 30 september 2018 is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Thema van de dienst is "Klimaatverandering en liefde voor de schepping". Muzikale medewerking wordt verleend door Interk. evangelisatie koor "Echo" uit Hoorn o.l.v. Karin Tonkes, pianist is dhr. Hein Conijn, organist is Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
de zangcommissie.

 
mededelingenblad 16 september 2018 mededelingenblad 16 september 2018

zondag 16 september 2018
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte  is voor Samen voor Kenia.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk.
 
DE GEMEENTE
Mevr. Trix Bink heeft afgelopen week in het ziekenhuis Alkmaar een operatie aan haar enkel ondergaan. Zij is weer thuis en moet met rust herstellen en daarna met oefening revalideren. 
Mevr. Riet Burgstra is met een CVA opgenomen in het ziekenhuis te Alkmaar. Zij moet heel veel rusten en  bezoek is op dit moment te veel voor haar. Meeleven kan met een kaartje naar haar huisadres. De kinderen zorgen dat deze groeten bij haar in het ziekenhuis komen. 
Mevr. Ada Nieuweboer heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
Mevr. Sylvia Dijkstra verblijft voor zorg en revalidatie in Zorgcentrum de Omring. Haar adres is: drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder. Na een terugslag heeft ze afgelopen maandag in Hoorn weer een pijnblokkade behandeling ondergaan. Ze is nu weer opnieuw gestart met de revalidatie. Gelukkig voelt ze zich nu veel sterker dan voorheen.
Mw. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
 
Anne Wondergem is opgenomen in het Amsterdam medisch Centrum. Het gaat nu weer wat beter met haar. Misschien mocht ze in het weekend al naar huis.
Wij wensen de zieken thuis in ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn. 
 
ALGEMEEN
Even een berichtje over mijzelf.  omdat ik in de laatste week van september afwezig ben neemt Janneke Kiesewetter ( het voor de Zondag 1 oktober van mij over, de mededelingen die voor Zondag 1 oktober op het mededelingenblad moeten komen te staan graag door mailen naar Janneke. donderdag 27 september graag de mededelingen naar Janneke.
Vriendelijke groet Jan Bergsma
 
AGENDA
Zangdienst
Zondag 30 september 2018 is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Thema van de dienst is "Klimaatverandering". Muzikale medewerking wordt verleend door Interk. evangelisatie koor "Echo" uit Hoorn o.l.v. Karin Tonkes, pianist is dhr. Hein Conijn, organist is Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
de zangcommissie

 
mededelingenblad 9 september 2018 mededelingenblad 9 september 2018


 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Present. Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas wordt je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers is dan een welkome aanvulling zijn. Stichting Present biedt die vrijwillige hulp aan. Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals het opknappen van verwilderde tuinen, helpen bij verhuizingen, schoonmaken en opruimen in een verwaarloosde woning.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugdwerk Protestantse Kerk.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Nely Havelaar heeft haar pols gebroken en verbleef een aantal weken in zorgcentrum ‘Kooimeer’. Zij mocht afgelopen vrijdag weer naar huis terug keren.
-Mevr. Ada Nieuweboer heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
-Mevr. Sylvia Dijkstra verblijft voor zorg en revalidatie in Zorgcentrum de Omring. Haar adres is: drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
 
AGENDA
Xnight talentenshow!!
zaterdagavond, 15 september,  voor jong, oud, stille- én actieve talenten. Zet jezelf in de spotlights en laat je talent zien. Niets is te gek! Zingen, muziek, play-back, dansen tot een mooi gedicht voordragen. Voel je vrij en stuur vóór 10 september een mail naar
Graffiti workshop
zondag, 16 september, 14.00 - 16.00uur, ben je tussen de 8 en 16 jaar geef je dan snel op voor een echt graffiti workshop door een echte graffiti kunstenaar. Jullie gaan nieuwe borden maken voor De Tempel. Stuur vóór 10 september een mail naar
Maaltijd in de Brink
Op vrijdag 14 september starten we weer met de maaltijd in de Brink!
We beginnen om half zeven en de zaal is om zes uur open.
Het kost vijf euro en de drankjes één euro.
De inschrijflijsten liggen in de Brink.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873.
Wij hopen jullie weer te ontmoeten in de Brink en dat we er met elkaar maar weer een gezellige maaltijd van mogen maken.
Groet van de kookgroep.
 

 
Mededelingenblad 2 september 2018 Mededelingenblad 2 september 2018

10.00 Ontmoetingskerk, ds.J.Geertse, dienst van Schrift en Tafel.
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor de Kerkwebradio. De KerkWebRadio is bestemd voor diegene die zelf niet meer, of tijdelijk niet meer, in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De KerkWebRadio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren.
De tweede collecte is voor het Missionair werk.
 
UIT DE GEMEENTE
- mv.Sylvia Dijkstra verblijft in Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol Kamer 205, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
- mw. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
-dhr. Gerrit Snijders heeft vorige week in Alkmaar een dotterbehandeling ondergaan. Hij moet het weer rustig aan doen.
Dhr. Wim Krul  heeft in het ziekenhuis in Alkmaar een operatieve ingreep aan zijn heup ondergaan. Hij is thuis en met rust moet het genezen.
Mevr. Klazien Schoon zou een ingreep aan haar hart in het AMC in Amsterdam ondergaan. De ingreep kon door complicatie tijdens de ingreep niet door gaan. Zij is weer thuis en gezocht wordt naar een alternatieve behandelingsmogelijkheid.
 
Mevr. Nely Havelaar heeft haar pols gebroken en verblijft de komende weken in zorgcentrum ‘Kooimeer’. Haar adres is Albertina Agnesstraat 20, 1814 MD Alkmaar appartement 104.
 
Mevr. Ada Nieuweboer, van heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
 Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.


AGENDA
Xnight talentenshow!!
zaterdagavond, 15 september,  voor jong, oud, stille- én actieve talenten. Zet jezelf in de spotlights en laat je talent zien. Niets is te gek! Zingen, muziek, play-back, dansen tot een mooi gedicht voordragen. Voel je vrij en stuur vóór 10 september een mail naar
Graffiti workshop
zondag, 16 september, 14.00 - 16.00uur, ben je tussen de 8 en 16 jaar geef je dan snel op voor een echt graffiti workshop door een echte graffiti kunstenaar. Jullie gaan nieuwe borden maken voor De Tempel. Stuur vóór 10 september een mail naar
Maaltijd in de Brink
Op vrijdag 14 september starten we weer met de maaltijd in de Brink!
We beginnen om half zeven en de zaal is om zes uur open.
Het kost vijf euro en de drankjes één euro.
De inschrijflijsten liggen in de Brink.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873.
Wij hopen jullie weer te ontmoeten in de Brink en dat we er met elkaar maar weer een gezellige maaltijd van mogen maken.
Groet van de kookgroep.

 
Mededelingenblad 26 augustus 2018 Mededelingenblad 26 augustus 2018

zondag 26 augustus 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. Henco van Capelleveen
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk
Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de Schuldhulpverlening, de zomer- of kerstattenties. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Nely Havelaar heeft haar pols gebroken en verblijft de komende weken in zorgcentrum ‘Kooimeer’. Haar adres is Albertina Agnesstraat 20, 1814 MD Alkmaar appartement 104.
 
Mevr. Ada Nieuweboer heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
Sylvia Dijkstra heeft een behandeling op de pijnpoli in Hoorn ondergaan, waardoor ze langzamerhand iets mobieler wordt. In de komende tijd moet blijken in hoeverre de hernia is verdwenen. Daarna nog verder revalideren in Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol Kamer 205, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
 
Gerard Kuipers is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis .
 
Mw. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
 
Dhr. T. Wolzak is weer thuisgekomen na de ziekenhuisopname.
 
Gerda ten Kleij  heeft haar pols gebroken, ze is afgelopen week op controle geweest en heeft nieuw gips gekregen wat er nog drie weken om moet blijven. Het gaat goed met haar.
 
 
Correctie OP WEG september
 
Helaas zijn bij het samenstellen van de Op Weg van september bij het vermelden van de jarige 78-plussers de eerste 2 jarigen weggevallen:
2 september     Dhr. T. Offinga, Marslaan 4, 1702 BL en
3 september     Dhr. P. van der Velden, Couperusstraat 14, 1702 EN.
 

 
mededelingenblad 19 augustus 2018 mededelingenblad 19 augustus 2018 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. Jacqueline Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp Kerk in Actie.
Miljoenen mensen, vooral arme bevolking, verspreid over de wereld zijn direct getroffen door natuurgeweld en klimaatverandering. Door orkanen, overstromingen en langdurige droogtes mislukken hun oogsten en sterft hun vee. Dankzij waarschuwingssystemen en shelters neemt het aantal dodelijke slachtoffers bij natuurrampen af, maar het aantal mensen dat hun huis, oogst, winkeltje of vissersboot verliest, stijgt. Preventie helpt, maar noodhulp en wederopbouw blijft nodig. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst
 
UIT DE GEMEENTE
  Johan Klercq is thuis uit het ziekenhuis. Bezoek is snel teveel daarom graag alleen bezoek op afspraak.
Sylvia Dijkstra wordt op maandag 20 augustus behandeld op de pijnpoli aan een hernia, waarmee ze nu al weken plat op bed ligt. Het is nog niet duidelijk waar ze daarna heen gaat. Of ze gaat weer terug naar Den Helder of ze blijft in Hoorn.
 
Gerard Kuipers ligt weer in het ziekenhuis. De artsen gaan er alles aan doen om te weten te komen waar en waarom hij bloed verliest in zijn darmen.
 
Bericht van Rob en Els de Visser:
We zijn heel erg dankbaar dat de zeer speciale dotterbehandeling van Rob goed is gegaan! Ze hebben weer 2 stents kunnen plaatsen. Rob is nog wel moe, maar kan nu rustig aan werken aan zijn herstel. Ook heel erg bedankt voor alle warme belangstelling! We voelen ons gedragen door de Liefde van God en alle lieve mensen om ons heen. Dank u wel!
Lieve groet, Rob en Els de Visser-Groenewegen
Ada Nieuweboer heeft een ongeluk gehad op het station Amsterdam Sloterdijk. Ze heeft haar been gebroken en is geopereerd in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Ze ligt op de afdeling Neurologie, kamer 36. Het adres is: De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.
Mw. H. de Greeuw is gevallen en heeft haar arm gebroken. Ze woont nu tijdelijk bij haar dochter Noortje Rooze. Adres volgt nog.
Mw. S. Douma-Nijholt kamer 22, heeft heel wat meegemaakt in de laatste maand. Ze verbleef een tijd in het ziekenhuis. Nu is ze weer thuis en ze is wakker, maar uitermate kwetsbaar. Ze is daar met de  zorg en aandacht van de zorg en van haar kinderen in goede handen.
Dhr. Teun Wolzak is met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie is er officieel geen mededelingenblad.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan  (ons nieuwe mailadres)

 
Mededelingenblad 12 augustus 2018 Mededelingenblad 12 augustus 2018

zondag 12 augustus 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. W.H. Roobol
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie Zomerzending – Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen
In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden, waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst
 
UIT DE GEMEENTE
 
Sylvia Dijkstra verblijft voorlopig nog in Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol Kamer 205, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
Joke Soeters is na haar operatie in het AMC in Amsterdam weer thuis gekomen. Het gaat goed met haar.
 
Johan Klercq is opgenomen in het ziekenhuis. Op afdeling 311, kamer 612. Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar
 
Rob de Visser wordt op 15 augustus in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd. Het wordt een spannende ingreep. Mocht alles goed gaan, dan mag hij weer snel naar huis.
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie hebben de mensen  die de lay-out van het Mededelingenblad verzorgen en het postadres van het Mededelingenblad, Dhr. J.J. Bergsma ook vakantie.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan de beide mailadressen,  vermeld op de adressenlijst onder Kerkelijk Drukwerk:
en .
De ‘drukker van dienst’ kan dan in overleg met de aanbieder bekijken hoe zij de mededelingen kenbaar maken.
Het team Kerkelijk Drukwerk.

 
Mededelingenblad 5 augustus 2018 Mededelingenblad 5 augustus 2018

zondag 5 augustus 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. J. Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp Kerk in Actie.
Miljoenen mensen verspreid over de wereld zijn direct getroffen door natuurgeweld. Orkanen in Midden-Amerika, overstromingen in Bangladesh en droogte door de klimaatveranderingen in Ethiopië, Kameroen en omliggende landen. Op al deze plekken van natuurgeweld met miljoenen slachtoffers zien we dat de lokale kerken in actie komen en delen wat ze hebben. De lokale kerken geven letterlijk hongerigen te eten, nemen vreemdelingen gastvrij op en helpen waar ze kunnen om de ergste nood te ledigen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds
 
 
UIT DE GEMEENTE
 
Sylvia Dijkstra  is met een hernia opgenomen in  Den Helder. Het adres is: Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol Kamer 205, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
 
Joke Soeters is het AMC in Amsterdam geopereerd. Ze heeft een aortaklepoperatie ondergaan. Ze moest eerst in het AMC blijven en mocht donderdagmiddag al naar het ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.  De familie is opgelucht en blij dat het zo goed is gegaan. Het adres is: Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
 
Mw. S. Douma-Nijholt is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met buikklachten. Ze ligt op afdeling 149.  Het adres is: Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
 
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Vakantie scriba
De scriba is afwezig van 17 juli t/m 11 augustus. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters, de heer Henk Jonkvorst, telefoonnummer: 072-8883394, e-mailadres:
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie hebben de dames, die de lay-out van het Mededelingenblad verzorgen en het postadres van het Mededelingenblad, Dhr. J.J. Bergsma ook vakantie.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan de beide mailadressen,  vermeld op de adressenlijst onder Kerkelijk Drukwerk:
en .
De ‘drukker van dienst’ kan dan in overleg met de aanbieder bekijken hoe zij de mededelingen kenbaar maken.
Het team Kerkelijk Drukwerk.

 
MEDEDELINGENBLAD 29 juli 2018 MEDEDELINGENBLAD 29 juli 2018

10.00 Ontmoetingskerk, ds. J. Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp Kerk in Actie.
Direct na een ramp biedt Kerk in Actie noodhulp en voorziet mensen van hun eerste levensbehoeften. Kerk in Actie en ICCO werken wereldwijd samen met tientallen (veelal christelijke) partnerorganisaties, vaak via het netwerk van de ACT Alliance, die de hulpverlening uitvoeren. Zij kennen als geen ander de noodsituatie en de mogelijkheden om zo goed mogelijk hulp te verlenen. Mede daardoor weet Kerk in Actie haar kosten laag te houden.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. G. Kuiper,  mocht na een ziekenhuisopname weer naar huis. Hij moet volgende week nog een keer terug Voor verder darmonderzoek.
 
Dhr. J. C. Gootjes heeft in het ziekenhuis gelegen met een longontsteking. Hij is nu weer thuis en knapt weer op.
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

I.v.m. de vakantie van Dhr. W. Terpstra
kunt u  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Vakantie scriba
De scriba is afwezig van 17 juli t/m 11 augustus. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters, de heer Henk Jonkvorst, telefoonnummer: 072-8883394, e-mailadres:
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie hebben de dames, die de lay-out van het Mededelingenblad verzorgen en het postadres van het Mededelingenblad, Dhr. J.J. Bergsma ook vakantie.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan de beide mailadressen,  vermeld op de adressenlijst onder Kerkelijk Drukwerk:
en .
De ‘drukker van dienst’ kan dan in overleg met de aanbieder bekijken hoe zij de mededelingen kenbaar maken.
Het team Kerkelijk Drukwerk.
 

 
MEDEDELINGENBLAD 22 juli 2018 MEDEDELINGENBLAD 22 juli 2018

10.00 Ontmoetingskerk, ds. J. Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp Kerk in Actie.
Direct na een ramp biedt Kerk in Actie noodhulp en voorziet mensen van hun eerste levensbehoeften. Bij de wederopbouw zorgt Kerk in Actie ervoor dat infrastructuur en woningen worden hersteld. Ook zetten zij programma's op voor rampenpreventie in gebieden waar natuurrampen vaker voorkomen. Kerk in Actie steunt samen met ICCO (coöperatie voor ontwikkelingssamenwerking) lokale organisaties, die toegang hebben tot de slachtoffers in rampgebieden.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en Jongerenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. G. Kuiper, ligt in het ziekenhuis met een maagbloeding. Hij moet aansterken en verder onderzoek is nodig. Hij verblijft op kamer 404, afdeling 211.
Het adres is Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
I.v.m. de vakantie van team Kerkelijk Drukwerk
kunt u  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Vakantie scriba
De scriba is afwezig van 17 juli t/m 11 augustus. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters, de heer Henk Jonkvorst, telefoonnummer: 072-8883394, e-mailadres:
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie hebben de dames, die de lay-out van het Mededelingenblad verzorgen en het postadres van het Mededelingenblad, Dhr. J.J. Bergsma ook vakantie.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan de beide mailadressen,  vermeld op de adressenlijst onder Kerkelijk Drukwerk:
en .
De ‘drukker van dienst’ kan dan in overleg met de aanbieder bekijken hoe zij de mededelingen kenbaar maken.
Het team Kerkelijk Drukwerk.
 

 
MEDEDELINGENBLAD 15 juli 2018 MEDEDELINGENBLAD 15 juli 2018

zondag 15 juli 2018
10.00 Ontmoetingskerk, ds. F.J. Hirs uit Venlo
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De eerste collecte is voor Algemeen diaconaal werk
Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de Schuldhulpverlening, de zomer- of kerstattenties. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn
 
UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
 
Bericht van ECHO.
Op 17 juli hebben we weer onze laatste repetitie van het seizoen, ook wel vriendenconcert genoemd . Deze repetitie willen we laten horen wat we buiten onze projecten zoals de carols, nog meer op ons repertoire hebben. Het is dus een repetitie met publiek, dit keer weer in een speciale vorm gegoten door onze dirigent Erwin de Ruijter. U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te maken. Het begint om 20.00 uur, duurt tot 22.00 uur. De toegang is vrij maar een bijdrage om de onkosten te dekken is natuurlijk altijd welkom. Wij hopen u op 17 juli te zien. (zie Op Weg
 
I.v.m. de ziekte en vakantie van Dhr. W. Terpstra kunt u voorlopig  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Sponsoractie “Samen zwemmen voor Kenia”. 
Van 16 juli t/m 20 juli 2018 willen wij “de jongeren” van de Keniagroep aan de zwemvierdaagse meedoen. Ook hebben andere mensen uit de kerk zich opgegeven die mee zwemmen. Onze vraag is of u mee wilt helpen? Wij staan vanaf 8 juli na de kerkdiensten in de Brink waar u een op formulier u zelf kunt opgeven als sponsor. 
U kunt per baan of een vast bedrag sponsoren. Ook kunt u aangeven wat u maximaal wilt sponsoren. Wij zwemmen elke dag 500 meter, dat zijn 20 baantjes per keer. Onze laatste dag is vrijdag 20 juli en dan krijgen we ook een medaille. We zullen u uiteraard het bewijs tonen – door een foto terug te sturen van ons prestatie. 
 
Vakantie scriba
De scriba is afwezig van 17 juli t/m 11 augustus. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters, de heer Henk Jonkvorst, telefoonnummer: 072-8883394, e-mailadres:
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
 

 
Mededelingenblad 8 juli 2018 Mededelingenblad 8 juli 2018

zondag 8 juli 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen 
Vandaag doen Arona Haayema, Marlies van Steeg, Alexander Obbink, Esther Stapel en Reginald Bod belijdenis van hun geloof.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Dovenpastoraat.
Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. In dit alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. Vincent Schaap, verbleef deze week nog in het ziekenhuis voor zijn behandeling aan een infectie. Komende week mag hij weer naar huis terug keren.
-mv. Sylvia Dijkstra, is na haar schouderoperatie en herstel verblijf in Hoorn weer thuis.  
-Dhr. Piet Mol, verbleef afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoek heeft nog geen duidelijke oorzaak opgeleverd.
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Bericht van ECHO.
Op 17 juli hebben we weer onze laatste repetitie van het seizoen, ook wel vriendenconcert genoemd . Deze repetitie willen we laten horen wat we buiten onze projecten zoals de carols, nog meer op ons repertoire hebben. Het is dus een repetitie met publiek, dit keer weer in een speciale vorm gegoten door onze dirigent Erwin de Ruijter. U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te maken. Het begint om 20.00 uur, duurt tot 22.00 uur. De toegang is vrij maar een bijdrage om de onkosten te dekken is natuurlijk altijd welkom. Wij hopen u op 17 juli te zien. (zie Op Weg
 
I.v.m. de ziekte en vakantie van Dhr. W. Terpstra
kunt u voorlopig  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Sponsoractie “Samen zwemmen voor Kenia”. 
Van 16 juli t/m 20 juli 2018 willen wij “de jongeren” van de Keniagroep aan de zwemvierdaagse meedoen. Ook hebben andere mensen uit de kerk zich opgegeven die mee zwemmen. Onze vraag is of u mee wilt helpen? Wij staan vanaf 8 juli na de kerkdiensten in de Brink waar u een op formulier u zelf kunt opgeven als sponsor. 
U kunt per baan of een vast bedrag sponsoren. Ook kunt u aangeven wat u maximaal wilt sponsoren. Wij zwemmen elke dag 500 meter, dat zijn 20 baantjes per keer. Onze laatste dag is vrijdag 20 juli en dan krijgen we ook een medaille. We zullen u uiteraard het bewijs tonen – door een foto terug te sturen van ons prestatie.