Mededelingenblad 10 september 2017 Mededelingenblad 10 september 2017
Ontmoetingskerk 9.30 uur, ds. J.Geertse
   “                          11.00 uur, ds.J.Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Algemeen diaconaal werk.
Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is de landelijke collecte bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, met de collecte 'Waar generaties elkaar ontmoeten’
 “Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten.
Waar generaties elkaar ontmoeten
En wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof en dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse gemeenten te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!
Het door PKN gratis beschikbaar gestelde 64 pagina's tellend boekje met echte geloofsverhalen. Verhalen van jongeren die geraakt zijn. Verhalen die raken. En die jong en oud verbinden door ze te delen.
Dit boekje dient te worden aangevraagd via de bestelkaart, die u bij de ingang van de kerk vanmorgen hebt ontvangen.
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. Jille van Houten heeft afgelopen periode diverse bestralingen ondergaan. Volgende week begint hij aan de eerste chemokuur. Wij wensen hem alle sterkte toe. Anne Wondergem  ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Ze ligt op de afdeling Grote kinderen, kamer 232. Het gaat weer wat beter met haar.
AGENDA
Keramiekmarkt 10 september
Wellicht heeft u er in de plaatselijke kranten er al wat over gelezen? Op zondag 10 september a.s. vindt  er namelijk een keramiekmarkt plaats bij de Kunstkerk aan de Stationsweg. Er zijn ook demonstraties van diverse technieken. We zijn door onze huurders van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen tussen 11.00 uur en 17.00 uur.
 
Startzondag 17 september
In ‘Op Weg’ hebt u gelezen dat u zich telefonisch of per e-mail kunt opgeven voor deelname aan het ontbijt op de Startzondag bij Gonny Groeneveld.
U kunt zich tevens aanmelden bij:
Rita Nieuwdorp, tel.: 5713873
e-mail:
Corrie de Waal, tel.: 5741408
e-mail:
Ook de inschrijfformulieren liggen weer klaar in de Brink!
Wij hopen op een geweldig grote opkomst!
Opgave voor deelname t/m 14 september a.s.
Het comité Startzondag.
terug