Mededelingenblad 5 november 2017 Mededelingenblad 5 november 2017
9.30 uur Ontmoetingskerk:
Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse m.m.v. de Cantorij
11.00 uur Ontmoetingskerk:
Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse m.m.v. de Cantorij en
mw. J. Berendsen, blokfluit
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
1e collecte: De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Najaarszending – Theologie doceren Hong Kong, China. Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologie-docent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn al gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen.
2e collecte: Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. J. Bloemhof  heeft enkele dagen in het Noord- Westziekenhuis in Alkmaar gelegen voor vervanging van zijn pacemaker.
-Marcel  Molenaar is vorige week in het ziekenhuis opgenomen geweest vanwege een ontstoken alvleesklier, waar hij eerder dit jaar al voor behandeld is. Hij is nu weer thuis, maar er moet nog verder onderzoek worden gedaan waarom de ontsteking weer is teruggekomen.
-Mevr. Oostering is vorige week gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij is in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd. Niet bekend is waar zij verder herstelt en revalideert.                        -Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 ALGEMEEN
Hallo allemaal,
Zondag 12 november is er weer jeugdkerk, deze keer om 9.30 uur. We gaan de jeugddienst voor 10 december voorbereiden. Het thema is “Verandering”.
Kom in grote getale, want met z’n allen kunnen we een mooie dienst in elkaar zetten. Een dienst van jongeren, voor jong en oud. Graag tot dan.
Karel, Marion en Erna
Open inloopavond Jeugdwerk 
Woensdag 8 november
19:00 - 21:00 uur
In de Brink
Iedereen die geïnteresseerd is in de jeugd is uitgenodigd.
Op deze avond kunnen ouders, grootouders en kinderen een kijkje nemen achter de schermen van het Jeugdwerk. Alle groepjes zullen vertegenwoordigd zijn, van Oppasdienst tot TempleTalk, en van Xnight tot Kinderkerstfeest. Je kunt kennismaken met de begeleiders.
De ideale avond om even om het hoekje te kijken bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor en door de jeugd. 
We hopen vooral ook nieuwe jeugd (en begeleiders) enthousiast te maken. Ken je mensen met jonge kinderen, of wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Iedereen is welkom.
Meer informatie is te vinden op de facebook-pagina van de Ontmoetingskerk en van Jeugdwerk PKN HHW.
Vragen? Mail naar 
terug