Mededelingenblad 10 december 2017 Mededelingenblad 10 december 2017
2e zondag van Advent
 
9.30 uur      Ontmoetingskerk        Ds. J. Geertse  - Jeugddienst
                     
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
Geef hoop aan een kind op de vlucht – Griekenland. Op het Griekse eiland Lesbos zijn duizenden vluchtelingen gestrand, op de vlucht voor geweld in Syrië. Door Europese afspraken mogen ze niet verder reizen en kunnen meer dan vijfduizend mensen niet verder, en ook niet terug. Stichting Mosaik helpt hen in deze onzekere tijd met taallessen, computerlessen en sportactiviteiten, voor kinderen en volwassenen. Ook zijn er creatieve activiteiten, zoals koor, theater, verhalen vertellen, en allerlei handvaardigheid in een centrum buiten de vluchtelingenkampen. Vluchtelingen voelen zich er welkom en veilig. Kinderen kunnen er ook naar school, en in de weekenden meedoen met een koor en of met theater. Het is voor hen goed om even weg te zijn uit het vluchtelingenkamp
De 2ecollecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraat.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Frouk Welbedacht heeft afgelopen week een operatieve ingreep ondergaan in het ziekenhuis in Den Helder. Zij is weer thuis. Komende tijd zal het herstel om rust en geduld vragen.
Mevr. Oosterink herstelt en revalideert naar tevredenheid en het laat zich aanzien dat zij voor de kerst weer naar huis kan terug keren. Tot dan is haar adres : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
Mw.  H.A. Weijers - Keijzer  is afgelopen woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze herstelt wonderbaarlijk goed! Ze moet nog wel veel rust houden..
Marcel Molenaar is afgelopen vrijdag weer behandeld voor galstenen. Als alles goed is gegaan hoopt hij vandaag weer thuis te komen en weer fit te worden.   
 
AGENDA
Inzamelingsactie voedselbank Alkmaar e.o.
U hebt het al uitgebreid in de Op Weg van november kunnen lezen: vrijdag 15 en zaterdag 16 december van 13.00 tot 16.00 uur wordt de jaarlijkse grote inzamelingsactie weer gehouden. Het verzoek is om wat extra boodschappen te doen en die te brengen naar het schooltje achter de Kunstkerk aan de Stationsweg. Er is behoefte aan houdbare spullen, zoals pasta, macaroni, rijst, crackers e.d., pastasaus, kerriesaus, ragout, blik soep, blik/pot groente, vis of vlees in blik, koffie, thee, frisdrank, olie, meel, suiker, broodbeleg als jam, chocopasta, pindakaas e.d. Al enige jaren zamelen de gezamenlijke kerken en moskeeën ook geld in om de gezinnen met opgroeiende kinderen die gebruik maken van de voedselbank een kledingbon te kunnen geven. Meestal is er voor kleding geen financiële ruimte meer, zelfs vaak niet voor tweedehands kleding. U kunt een gift voor dit doel overmaken op rekeningnummer NL16 ABNA 0472263978, t.n.v. Platform Armoedebestrijding HHW, o.v.v. kinderkledingactie.
 
Zondag 17 dec. 2017 is er een Kerstzangdienst, aanvang 19.00  uur.
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger Ds. Henco van Cappelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Licht der wereld “.
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijkkoor “Vergutas “uit Heerhugowaard o.l.v. dhr Johan Paul de Groot.
Organist en pianist dhr Johan Paul de Groot en dhr. Edwin Hinfelaar.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
ALGEMEEN
Actie Kerkbalans
Het landelijke thema voor de actie Kerkbalans 2018 is: “Geef voor je kerk”. Dit heeft ons er toe gezet om dit om te draaien in “Wat geeft de kerk mij / de kerk geeft mij”. Wij nodigen hierbij iedereen uit om dit in een paar woorden/zinnen te beschrijven. Bij het koffiedrinken vindt u op de tafels briefjes om uw bijdrage op te schrijven. Hierbij kan het zijn dat uw bijdrage gebruikt wordt in de komende folder voor actie Kerkbalans.
Heel hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols.
Groetenactie Amnesty International
Vandaag kunt u bij de uitgangen uitgebreide info krijgen over onze jaarlijkse groetenactie. Hierin vindt u gegevens over (door Amnesty International geadopteerde) mensen die om allerlei met de mensenrechten samenhangende redenen in de verdrukking zitten. U wordt daarmee uitgenodigd aan één of meer van deze een groet te schrijven. Alle benodigde gegevens, zoals adressen en tarieven vindt u in de papieren.
Hopelijk doet u allen mee!
Meer info over Amnesty:   https://heerhugowaard.amnesty.nl.
 
 
Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie niet op 2 januari maar op 9 januari geopend.
Wouter Bandstra
 
terug