Mededelingenblad 10 juni 2018 Mededelingenblad 10 juni 2018
Zondag  10  juni 2018
 
Ontmoetingskerk:   10.00 uur: ds. J Geertse                                        
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Bijenhouden biedt jongeren in Guatemala toekomst. Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-)rechten.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds.
 
Uit de gemeente:
Sylvia Dijkstra is afgelopen maandag geopereerd in het Westfriesgasthuis in Hoorn. Ze moet met haar arm volledige rust houden, daarom is ze vanaf afgelopen vrijdag op  de Herstel afdeling van het Westfriesgasthuis om te revalideren. Het adres is Maelsonstraat 3 1620AR Hoorn.
Mevr. F.Dekker–Holkema  is afgelopen week kort opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij is weer thuis en de hoop is dat zij zich door deze behandeling weer beter mag voelen.  
  Wij wensen alle zieken thuis  in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Vrijdag 15 juni is er weer een maaltijd in de Brink, bereid door uw vaste kookgroep. Dit keer zijn er aantal jongeren van "Samen voor Kenia" bij de voorbereidingen betrokken, wat wij uiteraard heel fijn vinden! De opbrengst is bedoeld voor Samen voor Kenia 2019. Intekenlijsten liggen in de Brink, u kunt u opgeven na de dienst. De maaltijd begint om 18.30 uur, u bent welkom vanaf 18.00 uur.
Wij hopen weer op een grote opkomst en een heel gezellige maaltijd met elkaar.
Vriendelijke groet, de kookgroep.
 
Samen voor Kenia De eerste actie van de jongerenreis "samen voor Kenia" Zoals u allen weet ben ik Jan Bergsma verleden jaar in oktober/november met een seniorengroep naar Kenia geweest. Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bij een gebracht. En een van de acties was het lopen van de 4-Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag. Dat hebben de jongeren goed onthouden. En hebben mij gevraagd of ik de 4- daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen. En of ik hen wil helpen, om hun doelstelling van hun project een klein beetje dichter naar het streefbedrag te mogen brengen. Ja en wat is er mooier, als je toch 40 kilometer per dag gaat lopen in Nijmegen en omgeving, Wetende dat er een goed doel met elke stap steeds dichterbij komt. Vandaar mijn vraag steun het goede doel voor de Jongeren uit Heerhugowaard, en laat mij er weer voor mogen lopen. Straks staan wij jongeren en loper in de Brink, met een flyer, om u bijdragen in ontvangst te mogen nemen. In de maand juni staan wij ook enkele zondagen in de Brink. Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019 Jan Bergsma
 
Vanuit de groep Beeld & Geluid
Ik heb u in een eerdere uitgave van de Op Weg geïnformeerd over de activiteiten van de groep Beeld & Geluid. We gaan ons nu richten op het onderdeel Beeld. We hebben inmiddels al een idee van wat technisch zoal mogelijk is, maar nu is het van belang om eerst duidelijk te krijgen wat we met elkaar nu precies willen. Daartoe is de groep breder gemaakt met een vertegenwoordiger vanuit de Jeugd, vanuit De Brink en nog een gemeentelid. De eerste bijeenkomst werd een brainstormsessie: wat zijn onze wensen en eisen? Dat heeft geresulteerd in een flinke opsomming onderverdeeld in Gebruik, Techniek en Randvoorwaarden. Het is nu aan u om te reageren: wat vindt u ervan? Heeft u aanvullingen of opmerkingen? We horen het graag! Om het wat makkelijker te maken komt deze opsomming de komende weken op de zondagmorgen in vergrote vorm te hangen in de foyer. U kunt daarop al uw reacties kwijt! Dus denk zo met ons mee; we horen het graag!
namens de groep Beeld & Geluid, Diny Kotterer

Gebruik van beeld
·         voor de liturgie: zingen vanaf beeld, maar ook op papier houden
·         moet altijd aanvullend en ondersteunend blijven
·         de dienst in combinatie met de kerkwebradio: alleen het liturgisch centrum met de predikant is in beeld (o.a. bij doop)
·         beeld van de kerk ook zichtbaar in foyer en grote zaal
·         Spotify en Netflix beschikbaar m.n. voor het Jeugdwerk
·         scherm tevens gebruiken voor teksten, nieuwsbrieven, komende activiteiten enz. (alleen in De Brink)
·         mogelijkheid om een andere dienst mee te kijken bv. bij een plots afwezige predikant.
·         een live-verbinding kunnen maken met bv. het jeugdkamp, Kenia-groep enz.
 
Randvoorwaarden beeld
·         passend bij de inrichting van de kerk; schermen eventueel wegklapbaar
·         te gebruiken met beide opstellingen: de huidige of busopstelling
·         Buma/stemra rechten onderzoeken
·         financiën
·         privacy regelen
·         goede wifiverbinding en bekabeling (regietafel)
 
Techniek beeld
·         in de kerk goed beeld, overal zichtbaar in goede kwaliteit: tekst moet leesbaar blijven bij wat voor weer of lichtval dan ook. Kerk eventueel te verduisteren?
·         Ook zichtbaar vanaf de galerij (?)
·         eenvoudige bediening: Plug and Play, last-minute mogelijkheid
·         groep die de apparatuur kan bedienen
·         streamen op tablet bv. ten behoeve van slechtzienden
·         mogelijkheid interactiviteit met mobiele telefoon e.d. (quizmogelijkheid)
·         aansluitbaar op de ringleiding
·         internetbeeld niet naar buiten: rekening houden met privacy
·         goede (film)apparatuur (Zin in Hhw), goed scherm en geluid in de Brink; kerk eventueel te verduisteren?
·         filmpjes o.a. You-tube direct kunnen afspelen
beeld en geluid (via de vaste geluidsinstallatie) ook naar de zalen in De Brink: vast scherm?
Moet los te bedienen zijn van de kerk.
terug