Mededelingenblad 5 augustus 2018 Mededelingenblad 5 augustus 2018
zondag 5 augustus 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. J. Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp Kerk in Actie.
Miljoenen mensen verspreid over de wereld zijn direct getroffen door natuurgeweld. Orkanen in Midden-Amerika, overstromingen in Bangladesh en droogte door de klimaatveranderingen in Ethiopië, Kameroen en omliggende landen. Op al deze plekken van natuurgeweld met miljoenen slachtoffers zien we dat de lokale kerken in actie komen en delen wat ze hebben. De lokale kerken geven letterlijk hongerigen te eten, nemen vreemdelingen gastvrij op en helpen waar ze kunnen om de ergste nood te ledigen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds
 
 
UIT DE GEMEENTE
 
Sylvia Dijkstra  is met een hernia opgenomen in  Den Helder. Het adres is: Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol Kamer 205, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
 
Joke Soeters is het AMC in Amsterdam geopereerd. Ze heeft een aortaklepoperatie ondergaan. Ze moest eerst in het AMC blijven en mocht donderdagmiddag al naar het ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.  De familie is opgelucht en blij dat het zo goed is gegaan. Het adres is: Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
 
Mw. S. Douma-Nijholt is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met buikklachten. Ze ligt op afdeling 149.  Het adres is: Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
 
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Vakantie scriba
De scriba is afwezig van 17 juli t/m 11 augustus. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters, de heer Henk Jonkvorst, telefoonnummer: 072-8883394, e-mailadres:
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie hebben de dames, die de lay-out van het Mededelingenblad verzorgen en het postadres van het Mededelingenblad, Dhr. J.J. Bergsma ook vakantie.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan de beide mailadressen,  vermeld op de adressenlijst onder Kerkelijk Drukwerk:
en .
De ‘drukker van dienst’ kan dan in overleg met de aanbieder bekijken hoe zij de mededelingen kenbaar maken.
Het team Kerkelijk Drukwerk.
terug