zondagsbrief 11 augustus 2019 zondagsbrief 11 augustus 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Mw. Nettie Boon uit Assendelft
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Bijbel als levensbron. Kerk in Actie steunt werk waarin de Bijbel centraal staat: samen bijbellezen, bemoediging vanuit de Bijbel voor mensen in moeilijke omstandigheden, bijbelvertaling en bijbelverspreiding. Mensen leren wat de bijbelteksten betekenen in hun eigen leven en ervaren de bevrijdende kracht van het Evangelie. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst. 

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Sjirk de Vries is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij mocht na een behandeling van een paar dagen weer naar huis terug keren. Met rust moet het verder herstellen.
Dhr. Hans de Boer is met acute klachten opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken zijn gaande.
Dhr. Joop Kouwen verblijft nog steeds in het verzorgingshuis in Wieringenwaard.
 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

 
terug