Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,

Er mogen maximaal 45 personen toegelaten worden in de kerkruimte. Mocht het zo zijn dat er meer aanmeldingen zijn dan toegestaan, dan wordt u op een lijst gezet voor de volgende week. U ontvangt hierover bericht.

Reserveren via e-mail op woensdag en donderdag:
 reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com

Reserveren via de telefoon op woensdag, donderdag en vrijdag
van  09.00 - 09.30 uur en van 19.00 – 19.30 uur
Diny Kotterer                    072 – 5716147
Marijke Wijnker               072 – 8500023

Bij uw reservering dient u de namen van uw huisgenoten, die de kerkdienst, de Oppasdienst, de Kindernevendienst of de Jongerennevendienst op de komende zondag willen bezoeken, op te geven.
Naast het respecteren van de anderhalve meter afstand, het dragen van een mondkapje als u loopt, het gebruik van handgel en het meenemen van uw jas en persoonlijke spullen naar de kerkruimte, vragen wij u de aanwijzingen van coördinatoren/ambtsdragers op te volgen.

Diny Kotterer, voorzitter
1 mei 2021
terug