Lachen in Oorlogstijd?

Lachen in Oorlogstijd?
Het komende jaar wordt veel aandacht geschonken aan de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard gepaard gaande met veel herinneringen aan de oorlog zelf. Naast alle verschrikkingen werd ook het leven van alledag geleefd. In dat gewone leven waren er ook in die tijd gebeurtenissen die reden gaven tot lachen. Gebeurtenissen met een goede afloop of ronduit humoristische zaken die te maken hadden met de oorlogssituatie.
Taakgroep Zin in Heerhugowaard is voornemens op een zondagmiddag in februari of maart een middag te organiseren waarin positieve en leuke voorvallen uit het leven in oorlogstijd aan bod komen. Wij zoeken contact met mensen die zo’n voorval op die middag willen vertellen of die dat op schrift willen stellen zodat het voorgelezen wordt. Door de taakgroep wordt ook gezocht naar filmbeelden uit die tijd en het liefst uit deze streek. Wij hopen op veel reacties zodat we  een positieve herinneringsmiddag kunnen hebben met veel sprekers en luisteraars.
Hebt u een verhaal voor die middag meldt u dan aan bij onderstaande Taakgroepleden:
S. Dijkstra. syldijkstra@kpnmail.nl
T. Giezen   t.giezen@quicknet.nl               Tel: 5713097
G. Groeneveld. gsgroeneveld@hetnet.nl   Tel: 5718626   
 
terug