Voorkant Op Weg in februari Voorkant Op Weg in februari
Bij de omslag:
Een bijnaam voor de maand februari is de sprokkelmaand. In tegenstelling tot de naam heeft sprokkelmaand niks te maken met het sprokkelen van hout. Het woord sprokkelen is een verbastering van sprokkelen wat springen betekent. Februari is een schrikkelmaand en verspringt eens in de vier jaar van de 28 februari naar de 29 februari, in plaats van naar 1 maart.
De tijd voor een complete baan van de aarde om de zon van lente naar lente is een tropisch jaar. De lengte van een tropisch jaar is circa 6 uur korter dan een kalenderjaar van 365 dagen. Om dat verschil te compenseren wordt dus een schrikkeljaar ingevoegd. Op die manier blijven de seizoenen in de loop van het kalenderjaar gelijk.

 
terug