Acties voor de voedselbank

Acties voor de voedselbank
Op twee heel koude middagen zijn 9 vrijwilligers van diaconie en voedselbank druk bezig geweest om houdbare levensmiddelen in ontvangst te nemen en uit te sorteren in de bekende blauwe kratten.
Andere kerken en de Marokkaanse moskee hadden zelf al levensmiddelen verzameld en kwa-men dat op een van de middagen inleveren. Veel mensen van onze kerk kwamen volle tassen brengen, maar ook andere particulieren die over de actie hebben gelezen kwamen langs.
In totaal zijn ruim 70 kratten gevuld, weer een mooi resultaat.

Op 6 december zijn er 48 kledingbonnen met een waarde van € 75,- uitgedeeld aan gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Het geld hiervoor is ook voor een groot deel bij elkaar gebracht door particulieren.
terug