Bloemschikking Vredeszondag Bloemschikking Vredeszondag
Vredeszondag  2021
Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden?
Een niemandsland hier ver vandaan,
waar wij de grenzen over gaan.
Een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij,
waar ik ongelijk heb, evengoed als jij.
Met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?
En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,
het pad dat eindigt waar vergeving begint.

In de mand liggen stenen, distels en een braamtak die staan voor verdeeldheid in de wereld, daarop een bloemstuk met een grote verscheidenheid aan witte bloemen die staan voor alle mensen op de aarde.
Ieder mens is anders,  ieder met zijn eigen eigenaardigheden.
De bloemen in het hengsel  symboliseren de regenboog die God voor de mensen aan de hemel heeft gezet.
De regenboog staat symbool voor hoop maar ook voor gelijkheid.
We hopen dat als we allemaal naar elkaar toe buigen dat er meer eenheid ontstaat en minder verdeeldheid.
De Hedera langs het hengsel en in de mand staat symbool voor de trouw van God aan de mens.
Tussen de regenboog en de aarde hangt de duif die symbool staat voor de vrede.
terug