Overweging Overweging
Het eerste project om een warmwater voorziening te maken voor deze kinderen met een omvang van €10.000,- was dan ook een project van ervaring opdoen. We hebben toen dit bedrag in twee jaar bij elkaar gehaald en konden de kinderen met zon verwarmd water geven. Met die ervaring hebben we nog een aantal projecten gedaan.
Voor onszelf kwamen de verhalen van de ander, die in veel minder rijke landen wonen, binnen maar ook de verhalen van de community, de gemeenschap. Waar wij hier in het rijke werelddeel vaak langs elkaar leven wordt daar meer met elkaar geleefd en gedeeld. Voor ons persoonlijk werd het ook steeds belangrijker om hier een goede invulling aan te geven. Lucas 10 en Matheus 25 zijn voor ons leidende stukken in de Bijbel. Wij voelen ons bevoorrecht om onze middelen te delen met de ander. Het heeft ons verlost van de materie en vrij gemaakt. Je bent als gezin een soort mini diaconie.
Als ik dan van onze dochter zo’n stukje krijg uit Tanzania ben ik ontzettend trots op haar maar ook zo dank-baar dat wij hier leven. In de acht jaar als diaken heb ik twee hartoperaties overleefd. Inmiddels staat de teller op 5 hartoperaties en 19 jaar leven extra. In Tanzania was ik al lang dood geweest. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Dat knaagt aan mij.
Mijn dochter met een mede coassistent kwamen in contact met een gepensioneerde Tanzaniaanse dokter. Er is daar zoveel honger dat het stellen van een diagnose erg moeilijk is. Zijn de (vaak) kinderen nu ziek of hebben ze “gewoon” honger. De arts die trouwens nog 7 dagen per week werkt heeft nu het idee om de kinderen ook een maaltijd te geven. Ik vroeg toen wat een maaltijd kost en zij vertelde 8 eurocent. Je kan het je bijna niet voorstellen….maar bij mary’s meals kan je voor 16 euro per jaar ook een kind sponseren. Die krijgt dan op school het hele jaar voor dat bedrag één goede maaltijd per dag . Dat geeft dat kind meteen de mogelijkheid om naar school te gaan en niet de hele dag te moeten scharrelen om iets van eten te krijgen. Besef dat er nog honderden miljoenen kinderen zijn die geen één maaltijd op een dag krijgen.
Met z’n tweeën hebben zij in 2 dagen 2200 euro bij elkaar gecollecteerd waardoor de gepensioneerde dokter zijn droom kan waarmaken.
Wat fijn dat ook onze jongeren bij het zien van dit onrecht meteen handelen. Ik schreef haar dat het misschien een druppel is ,maar als die druppel bij jou op je hoofd terecht komt het een stortvloed van zegen is.
Dat wij zoals wij zongen op 7 juli een zegen mogen zijn in de woestijn en dat ons hart altijd onrustig mogen worden bij het horen van deze verhalen. De Heer vraagt om ons geloof tastbaar te maken voor diegene die op ons pad komen. Dat ik nog maar 4 onrustige maar dankbare jaren als diaken mag beleven.
Rob de Visser
terug