Diaconale acties 2024 Diaconale acties 2024
Diaconale acties in 2024
Op woensdag 10 januari zijn wij bij elkaar gekomen om te brainstormen over de invulling van het diaconale jaar. Een avond georganiseerd door werkgroep diaconale projecten, waar de gemeente voor was uitgenodigd. Welke projecten willen wij financiële steun bieden, zowel in het binnenland als het buitenland, op welke manieren willen wij geld ophalen voor deze doelen, hoe zien wij de rol van de gemeente hierin? Met een gezelschap van in totaal 12 man, zowel jong als oud, zijn wij hierover in gesprek gegaan. Dit was een fijne avond met veel goede ideeën en input! Dank hiervoor.  

Uit deze bijeenkomst zijn meerdere werkgroepen ontstaan, die een aantal van de ideeën verder uit gaan werken en in actie gaan zetten. U zult hier binnenkort dus zeker dingen van voorbij zien komen! Denk hierbij aan een prikbord, waarin wij diensten aan elkaar kunnen aanbieden binnen onze eigen gemeente; denk aan acties waarmee geld ingezameld gaat worden voor het goede doel; en denk aan nieuwe diaconale doelen die wij het aankomende jaar gaan steunen.
 
Heeft u zelf nog leuke ideeën of wilt u graag meedoen, dan kunt u van u laten hoor!
Dit kan bij Alexander Obbink, Marlies Douma, of Eva Klercq.  

 
terug