Diaconale projecten 2023 Diaconale projecten 2023
Voor 2023 heeft de diaconie gekozen voor een buitenlands- en binnenlands project. We vinden het belangrijk om voor beide aandacht te vragen omdat onze hulp overal nodig is.

In 2023 zullen we de projecten van Stichting Hoop voor Albanië actief ondersteunen. Met veel liefde en vanuit geloof zijn vele vrijwilligers actief om te zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Albanië. Door te investeren en te helpen met huisvesting, scholing, opvang, kerk en voeding. Onze steun is hard nodig en zullen we dan ook met veel enthousiaste gaan inzetten.
 

Tevens zullen we uw aandacht vragen voor diverse binnenlandse projecten. Kwetsbare mensen die onze hulp hard nodig hebben en onderdeel zijn van onze eigen samenleving. Omzien naar elkaar betekent dan niet alleen financiële ondersteuning maar ook er echt voor die ander zijn en waarbij diaconie een belangrijk onderdeel is van het kerk zijn, een verbindende factor is en de gemeente dit met elkaar omarmt en draagt.
De diaconale projecten zullen als een rode draad door het jaar heen lopen. Naast het ophalen van geld met collectes en acties is het doel om u als gemeente actief te informeren en te betrekken.
Om zo bewust te zijn van de hulp die mensen nodig hebben en we samen als gemeente er voor de ander kunnen zijn. Ieder op zijn eigen manier en van jong tot oud.
Dat is de drijfveer en de kracht waar een project op draait. Om zo ‘kerk te zijn’ en door geloof, hoop en liefde verbonden te zijn. We kijken er uit om dit samen met u te realiseren.

Namens de diaconie
Alexander Obbink
 
terug