Diaconale projecten 2024 Diaconale projecten 2024
Voor 2024 heeft de diaconie gekozen voor buitenlandse en binnenlandse projecten. We vinden het belangrijk om voor beide aandacht te vragen omdat onze hulp overal nodig is.

Stichting Hoop voor Albanië 
zie apart artikel hieronder

Talitha Kum
zie apart artikel hieronder

Binnenlandse projecten
Tevens zullen we uw aandacht vragen voor diverse binnenlandse projecten. Kwetsbare mensen die onderdeel zijn van onze eigen samenleving en onze hulp hard nodig hebben. Omzien naar elkaar betekent dan niet alleen financiële ondersteuning maar er ook echt voor die ander zijn. De diaconie is een belangrijk onderdeel van het kerk zijn, een verbindende factor die we als gemeente omarmen en dragen.

De diaconale projecten zullen als een rode draad door het jaar heen lopen. Naast het ophalen van geld met collectes en acties is het doel om u als gemeente actief te informeren en te betrekken.
Om zo bewust te zijn van de hulp die mensen nodig hebben en we als gemeente er voor de ander kunnen zijn. Ieder op zijn eigen manier en van jong tot oud.
Dat is de drijfveer en de kracht waar een project op draait. Om zo ‘kerk te zijn’ en door geloof, hoop en liefde verbonden te zijn. We kijken er naar uit om dit samen met u te realiseren.

Namens de diaconie
Alexander Obbink en Marlies Douma
 
terug