Dit zijn wij

Dit zijn wij
Wij willen die boodschap uitdragen door in de samenleving aanwezig te zijn zoals bijvoorbeeld bij de Voedselbank, het Leerhuis, bij activiteiten in Ontmoetingscentrum De Brink, het open jeugdwerk, het onderlinge pastoraat en in het diaconaat.
Binnen én buiten onze gemeente zoeken we met elkaar verbinding. In velerlei verbanden staat de ontmoeting centraal. Neem alleen al het koffie- en theedrinken (én limonade uiteraard) na de kerkdiensten. Dit is een uitgelezen gelegenheid om contacten te leggen. Schuift u binnenkort bij ons aan?

We nodigen u uit om met ons mee te doen en deze site te verkennen. 
OP ZONDAG 
Elke zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst waar één van onze predikanten of een gastpredikant voorgaat. De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl  maar kan ook later nog worden bekeken.
Op deze website en in het kerkblad ‘Op Weg’ (dat u ook digitaal kunt krijgen), leest u bijzonderheden over de diensten. Elke week staan de Zondagsbrief en de liturgie op de site.
ACTUEEL 
Altijd de meest recent geplaatste kopij, intern en extern, bij de hand. 
ORGANISATIE De kerkenraad bestaat, naast de colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters, uit diverse taakgroepen. Elke groep heeft zijn eigen aandachtsgebied: pastoraat, vieren, jeugdwerk, ‘Zin in Heerhugowaard’ (voor iedereen binnen en buiten de kerk), De Brink en van alles rond communicatie.
VERHUUR
De Brink is een multifunctioneel centrum achter de Ontmoetingskerk. Het is het huis van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard. Wij stellen de ruimten in dit gebouw ook beschikbaar aan groepen, verenigingen en personen die een plek zoeken om te vergaderen, te oefenen, te vieren of te gedenken. De Brink is een modern vormgegeven centrum met eigentijdse faciliteiten als internet, professionele geluidsinstallatie en projectiemogelijkheden.  
Tot slot de tabs CONTACT en GESCHIEDENIS die voor zich wijzen.

We hopen u binnenkort te ontmoeten...
terug