Doop

Doop

U krijgt een boekje over dopen toegestuurd en er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek met de predikant. U wordt daarna ook uitgenodigd voor een voorgesprek (circa 10 dagen voor de doop) met andere doopouders en de predikant.

Met de doop van hun kinderen spreken ouders uit dat zij deel uitmaken van de kerkelijke gemeenschap. De doop is dus geen 'service' van de kerk. De doop aan volwassenen kan worden bediend na het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis.
terug