Ds. John Bijman

Ds. John Bijman
Ds. John Bijman - tijdelijk predikant in vacaturetijd

Ik groeide op in een gezin van drie kinderen in Bussum. Hier volgde ik de  middelbare school. Daarna studeerde ik in Utrecht Tandheelkunde. Al bleek dit later toch niet mijn roeping te zijn. Niet de ‘tanden en kiezen’ (hoe wonderlijk ook hun ontstaan!) maar de mens achter de patiënt had meer mijn interesse.  In 1985 begon ik de studie Godgeleerdheid aan de Rijks Universiteit te Utrecht met als hoofdvak pastorale psychologie. Acht jaar later werd ik als predikant voor bijzondere werkzaamheden bevestigd in Naarden, waar ik al enige tijd als geestelijk verzorger werkte in het verpleeghuis. De zomer van 2002 bracht ons als gezin (ik ben gehuwd met Anne-Marie en we zijn gezegend met een dochter en een zoon) een nieuwe fase. We verhuisden naar West Zeeuws-Vlaanderen, alwaar ik ontdekte dat de oecumene springlevend was. De jaarlijkse oecumenische viering in juli in de feesttent in het dorp Sint Kruis was wel een hoogtepunt. Na twaalf dienstjaren in deze gemeente, delend in vreugde en verdriet, kwam de provincie Noord-Holland op ons pad. Sinds 2014 ben ik ambtelijk verbonden aan de Protestantse gemeente Sint Pancras. En nu werk ik dit jaar tijdelijk voor uw kerkelijke gemeente twee dagdelen in het pastoraat, daarin bijgestaan door enkele wijkcoördinatoren. We  zullen elkaar wellicht ontmoeten, maar voelt u zich vrij mij te benaderen, indien u een gesprek wilt. Christenen worden geroepen te leven in liefde voor God en met compassie voor de verre en nabije naaste. Over ‘roeping’ las ik eens in een Dominicaans tijdschrift deze mooie omschrijving: ‘Roeping is de liefdevolle uitnodiging en het innerlijk appèl om te worden wie je bent.’
Met hartelijke groet,
Dominee John (H.J.) Bijman

Contactgegevens:
Dominee H.J. Bijman
hjbijman58@outlook.com
072-5316622
 
terug