Ds. Pieter Terpstra

Ds. Pieter Terpstra
Sinds mei 2023 ben ik voor een jaar als interimpredikant aan uw gemeente verbonden. Het werk van een interimpredikant is altijd voor een tussenperiode en vanuit een bepaalde opdracht. Het heeft ook altijd met verandering te maken. Soms is die verandering nodig, omdat er onrust of zelfs ruzie in een gemeente is, of zijn er grote financiële beslissingen te nemen. Een andere keer, zoals in Heerhugowaard, gaat het over de weg naar de toekomst. Samen met de kerkenraad hebben we een opdracht vastgesteld. De belangrijkste vraag is ‘hoe verder?’. Na het vertrek van ds. Niels Gillebaard wordt er ruimte genomen om te bekijken wat er nodig is met het oog op de toekomst van de gemeente en wat er aandacht vraagt in het hier en nu. Er gebeurt heel veel in de gemeente en er gaat heel veel goed. Tegelijk zijn er dingen die beter kunnen, waarbij met name de organisatiestructuur en de (onderlinge) communicatie genoemd zijn. Daar ga ik mee aan de slag: eerst maar eens door goed te kijken en te luisteren naar wat er gebeurt. Daarna ga ik met de kerkenraad bespreken welke veranderingen mogelijk en gewenst zijn, waarbij we vooral kijken naar wat bijdraagt aan geïnspireerd gemeente-zijn.
Mijn werk speelt zich dus vooral ‘achter de schermen’ van de kerkelijke organisatie af en wat ik doe is dan ook telkens op die opdracht gericht. Dat maakt dat ik geen ‘gewone huisbezoeken’ afleg of andere werkzaamheden die u misschien van een predikant verwacht. Toch hoop ik bij gelegenheid veel van u te ontmoeten, bijvoorbeeld bij die momenten dat we als gemeente met elkaar in gesprek zijn over die vragen. Graag tot ziens!
Ds. Pieter Terpstra
Interimpredikant Protestantse Kerk
06 -  48 567 183 //  terpstra@terpstraonline.nl
 
terug