Een kerk kan niet zonder een bestuur!

Een kerk kan niet zonder een bestuur!
Helaas zijn we er tot op heden (nog) niet in geslaagd om nieuwe ambtsdragers te vinden voor het werk dat er nu ligt. Al langere tijd zijn we op zoek naar mensen die een van de vele vacatures kunnen vervullen, want een kerk kan nu eenmaal niet zonder een bestuur!  
Al vanaf februari zitten we zonder scriba (een aantal taken wordt nu door een paar kerkenraadsleden erbij gedaan); daarnaast hebben we in de kerkenraad behoefte aan een aantal ouderlingen en diakenen. 
Ook in het College van Kerkrentmeesters zijn nu twee plekken onbezet. Voor de samenstelling van dit college zou het goed zijn wanneer een vrouw hierin gaat meedraaien (ik spreek uit ervaring). 
Denk nu niet meteen: ik ben daar niet voor geschikt. Uiteraard moet een taak passen bij mensen. Vandaar dat we altijd eerst in gesprek gaan en de vraag is dan altijd wat iemand zou kunnen bijdragen. Kerkenwerk blijkt vaak zo anders dan hetgeen men in het dagelijks leven doet en veelal levert dit diverse werk juist weer energie op. 
Het gaat ons niet zozeer om uw of jouw ervaring, maar om betrokkenheid en de wil om iets voor de kerk te betekenen. Kerk-zijn doen we immers samen!
Het kan zijn dat u vanuit een opleiding of professionele achtergrond vaak al ervaring opgedaan heeft in een bepaald werkveld. Het kost dan veelal weinig moeite om deze ervaring in de kerkelijke gemeente in te zetten en kan men in een bepaalde taak inschuiven. 
Daarom vraag ik u om bij uzelf na te gaan of u zich op een of andere manier wil inzetten voor onze kerkelijke gemeente.  
Wilt u meer informatie over een van genoemde taken neem dan contact op met ondergetekende of de secretaris van het CvK Henk Jonkvorst.
We horen graag van jou of van u!
Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad
 
terug