Geven via testament

Geven via testament
Een legaat is een vast bedrag per instelling, bijvoorbeeld de Protestantse gemeente te Heerhugowaard. Het vermogen dat resteert na betaling van de legaten, komt toe aan de erfgenamen. Het is mogelijk dat u voorwaarden verbindt aan het legaat, bijvoorbeeld: “te besteden aan jeugd en jongerenwerk”. Door de kerk op te nemen in uw testament, kunt u bijdragen aan het voortbestaan van onze kerkelijke gemeente.

Heeft u in het verleden de Gereformeerde Kerk of de NH Gemeente opgenomen in uw testament, dan hoeft u dat testament niet te herzien, want de Protestantse gemeente is de zogenaamde rechtsopvolger.

Voor meer informatie over bovengenoemde zaken kunt u contact opnemen met de heer G. Alders, e-mail: cvkpennpghhw@gmail.com of tel.: 06-81441248.
terug