Goede Vrijdag Goede Vrijdag


Uitleg liturgische schikking 29 maart, Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag “Gevangen in Getsemane” “Opdat ook gij gelooft”  Johannes 18: 1-27, Johannes 18:28-19:3, Johannes 19: 4-42.

Annas, de schoonvader Kajafas was dat jaar hogepriester en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’ 
We hebben nog een boog verwijderd. Voor de tunnel staat een kruis met een rode bloemen erbij. De legende verhaalt dat er witte bloemen aan de voet van het kruis stonden en dat het bloed van Jezus deze bloemen rood kleurden…..


 
 
terug