Het project “school voor het opleiden van verpleegkundigen in Kilgoris”

Het project “school voor het opleiden van verpleegkundigen in Kilgoris”
Het ziekenhuis is niet te vergelijken met een ziekenhuis in Nederland. Waar wij in een ziekenhuis allemaal verschillende verpleeg afdelingen hebben, zijn er daar maar drie afdelingen waar alle patiënten liggen. Waar in onze ziekenhuizen veel dokters zijn, is daar één arts met wat medisch personeel.

In de jaren 1970 tot 1990 was dit ziekenhuis een zeer levendig maar basis ziekenhuis. We hadden toen meer medisch personeel en patiënten dan nu. De gezondheidsnormen zijn sindsdien sterk verbeterd. We hadden vele jaren medische artsen en ander personeel uit Nederland in dit ziekenhuis. Sommige van deze Nederlandse artsen, die in de jaren 80 en 90 hebben gediend, zijn nog steeds erg verbonden met het ziekenhuis.
We hadden een School of Community Nursing waar verpleegkundigen werden opgeleid om te dienen in het ziekenhuis en andere gezondheidsfaciliteiten.
Aan het begin van deze eeuw werd het ziekenhuis tijdelijk gesloten ten gevolge van politieke inmenging en wanbeheer. Dit betekende natuurlijk dat de School of Community Nursing niet kon doorgaan, omdat een School of Nursing moet worden verbonden aan een ziekenhuis.
In de afgelopen twaalf jaar heeft de christelijke gemeenschap in de parochie, in de persoon van de verantwoordelijke priester, het ziekenhuis nieuw leven ingeblazen en dient het nu een vrij groot deel van de bevolking in het district Narok.
Er is heel genereuze hulp geweest van onze Nederlandse vrienden, financieel om waterbronnen aan te boren en de operatiekamer en de verloskamer van betere apparatuur te voorzien. Ook was er altijd geweldige morele steun van de Nederlandse vrienden. De groei is in de afgelopen vier jaar bijzonder snel geweest.
Eén van de uitdagingen als een ziekenhuis groter wordt is het aantrekken van goed getraind personeel. Het ziekenhuis, dat zich nog in de groeifase bevindt, moet deze uitdaging aan.
Om goed personeel te werven wil het team in Kilgoris weer een School of Nursing opzetten.

Zoals eerder vermeld, is er in het verleden al en School of Nursing geweest. Het gebouw staat er nog, maar moet grondig gerenoveerd worden. Voor dit renoveren gaan wij ons inzetten. Father Joseph, de priester in Kilgoris, heeft het ziekenhuis al gedeeltelijk gerenoveerd. Wij hebben deze gerenoveerde afdelingen gezien en het werk was van uitstekende kwaliteit. Hij heeft ook gezorgd, dat de organisatie van het ziekenhuis zodanig is, dat fouten, die in het verleden zijn gemaakt, minder snel mogelijk zijn. Ook voor de toekomstige school wil hij de organisatie zo vormen, dat de kans op slecht management klein is.
Father Joseph is een uiterst kundige man, maar ook hij zal een keer vertrekken uit Kilgoris. Daarom moet alles zo georganiseerd zijn, dat het ook zonder hem goed blijft gaan.
De School of Nursing zal uiteindelijk bestaan uit drie klassen. De opleiding die de jongeren daar krijgen duurt 3,5 jaar en uiteindelijk krijgen zij een staatsdi-ploma. In de 3,5 jaar hebben de leerlingen naast de theorie ook veel praktische lessen in het ziekenhuis. Zodra de opleiding start zal het ziekenhuis voordelen hebben van de praktische lessen van de stagairs. Voor de opleiding heeft de school 3 klaslokalen nodig omdat er altijd één groep in het ziekenhuis bezig is. Uiteindelijk wil men 20 leerlingen per schooljaar heb-ben, dus tussen de 60 en 80 studenten.
Een tweede groot voordeel van een School of Nursing in Kilgoris is, dat de jonge mensen na de primary en secundary school een high school opleiding kunnen volgen in de provincie. Voor veel van de high school- en universiteits- opleidingen moeten ze anders naar Nairobi of andere grotere plaatsen, ver van hun fami-lie. De kosten in de grote stad zijn altijd hoger en je hebt de kosten voor het vervoer als je naar je familie wilt gaan.
Er is geen andere school voor verpleegkunde in Narok County. St. Joseph's School of Nursing was altijd het enige College voor de gemeenschap.
Opleidingsmogelijkheden zijn beperkt in het gebied, met name hoogopgeleide trainingen zoals medische training. Voor het primair en voortgezet onderwijs zijn er voldoende voorzieningen, maar voor hoogop-geleide trainingen zijn de kansen beperkt.
De lesblokken op de scholen duren 3 maanden. Tijdens de blokken verblijven de jongeren die ver van huis zijn intern op de school. De afstand tussen Kilgoris en Nairobi bedraagt 318 km. Voor ons was dat met een luxe auto een dag reizen (het duurt ongeveer zeven uur, inclusief ongeveer een uur pauze). De tijd die je moet rekenen als je afhankelijk bent van vervoer met de picky picky of met de matata is meerdere dagen. De kwaliteit van de wegen is niet vergelijkbaar met die in Nederland. En als ze gestudeerd hebben in de grote stad is de kans groot, dat ze in de stad blijven in plaats van terug te keren naar de provincie. Voor de community is het erg belangrijk dat de jonge mensen van de omgeving ook in de omgeving worden opgeleid.
Er zijn enorme carrièrekansen voor de opgeleide verpleegsters. De overheid kan niet genoeg medische staf opleiden die de gemeenschap zal bijstaan. Vaak moeten de meeste gemeenschappen tevreden zijn met verpleeghulp en ongetrainde gezondheidswer-kers, die in feite geen echt medisch personeel zijn.

Als de School of Nursing eenmaal is heropend, heeft deze een groot potentieel om zichzelf te onderhouden, voornamelijk door schoolgeld, betaald door studenten. Schoolgeld voor een jaar varieert van Kes 120.000 tot Kes 180.000 (1.000 tot 1.500 euro). Dit is natuurlijk veel geld voor gezinnen met lage inkomens. De vastberadenheid van het gezin om hun kinderen een opleiding te geven weegt echter vaak zwaarder. De gezinnen hebben vaak andere middelen die zij gebruiken om de vereiste vergoedingen te betalen, zoals de verkoop van een deel van hun grond, de verkoop van dieren of fondsenwerving in hun dorp.
Met dit project investeren we in de toekomst van jonge mensen in Kenia en in het verbeteren van de gezondheidzorg in Kilgoris en omgeving.
De totale kosten voor het weer in goede staat brengen van het gebouw voor de Nursing school bedragen 65.000 euro. Wij willen daar, samen met andere fondsen, 57.000 euro aan bijdragen. Kenia zal de overige 8.000 euro betalen.
De doelstelling van ons project is om met actievoeren in één jaar 37.000 euro op te halen.
 
terug