Hoop voor Albanië Hoop voor Albanië
Stichting Hoop voor Albanië zet zich al meer dan twintig jaar in voor het welzijn van de inwoners van dit land. De inzet is om lokale humanitaire projecten te stimuleren en te ondersteunen. Hoop voor Albanië werkt hierin altijd samen met lokale stichtingen en kerken. Op die manier probeert zij de allerarmsten, gehandicapten, weduwen en wezen een nieuwe toekomst te geven.

Een aantal van de projecten van Hoop voor Albanië:

Seed of Hope
Op een berghelling bij Tirana wonen ongeveer 3000 mensen. Vaak arm, geïsoleerd, op de vlucht en zonder werk. Ze wonen in slechte huisjes met geen tot weinig voorzieningen en gaan kinderen vaak niet naar school. Seed of Hope geeft 500 kinderen twee keer per week een warme maaltijd en ze organiseren regelmatig kinderactiviteiten.
 
Vila Kenedi
Met hulp is jaren geleden een bejaardenhuis gebouwd in de stad Korca. Dit is het enige bejaardenhuis/verzorgingshuis in de omgeving en worden er 30 bejaarden opgevangen.  Dat is eigenlijk al meer dan waar het huis op is berekend. Bejaarden die niet kunnen worden opgenomen, omdat er te weinig plek is, worden thuis verzorgd.
Elke dag rijdt een chauffeur met busje bij de ouderen langs om was op te halen en een warme maaltijd te brengen. Wanneer dat nodig is worden de ouderen heen en weer gebracht naar de dokter of apotheek. De lijst met ouderen die deze zorg nodig hebben groeit zodanig dat uitbreiding nodig is.

In een kleine kliniek, vlakbij het bejaardenhuis vertrekken de verpleegkundigen en fysiotherapeuten naar de ouderen om hen thuis therapie te geven en te verzorgen. Veel van de ouderen hebben doorligwonden. Om de thuissituatie te verbeteren zijn er hulpmiddelen nodig zoals postoelen en hoog-laag bedden met een goed matras.

En zo zijn er nog veel meer projecten die Stichting Hoop voor Albanië ondersteunt. Op de website en of facebook staat informatie en mooie filmpjes die een goed beeld geven van hun activiteiten.
Klik hier voor één van deze filmpjes.

De aankomende maanden zal de diaconie het fantastische werk van Stichting Hoop voor Albanië ondersteunen en met diverse activiteiten uw aandacht en hulp vragen.

Uw vrijwillige bijdrage kunt u in de daarvoor bedoelde bus doen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,
Alexander Obbink
Diaken voor de jeugd en projecten

 
terug