Hoop voor Albanië

Hoop voor Albanië
Stichting Hoop voor Albanië 

Met veel liefde en vanuit geloof zijn vele vrijwilligers actief om te zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Albanië. Door te investeren en te helpen met huisvesting, scholing, opvang, kerk en voeding. Onze steun is hard nodig en zullen we dan ook met veel enthousiaste gaan inzetten.
https://hoopvooralbanie.nl/
 
terug