Informatie over de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard

Informatie over de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard
Website GereformeerdeKerken.info
Landelijk bestaat er sinds meerdere jaren een website onder bovenvermelde naam. Sinds kort, juli 2019, is hieraan toegevoegd informatie van de voormalige Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard.
Via onderstaande link kunt u direct het geschrevene over de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard bereiken. Voorts treft u op die website nog veel meer informatie aan. Zeker de moeite waard om de historie eens te bekijken.
https://gereformeerdekerken.info/2019/07/27/de-gereformeerde-kerk-te-heerhugowaard/

Mocht u onjuistheden tegenkomen, dan kunt u eventuele correctie sturen naar het redactieteam, zijnde: gerard.jan.kok@gmail.com

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Petra A.Visser, secretaris. 
 
terug