Jouw kerk als avontuur

Jouw kerk als avontuur
We vinden het belangrijk dat elk gemeentelid de kans krijgt om mee te denken over de route die we nemen. Waar we heen gaan, gaat immers niet alleen de kerkenraad, maar juist de hele gemeente aan! Welke kant wilt ú, wil jíj op? Cruise control aan via de Route du Soleil of tóch dat weggetje naar rechts in waarvan je niet weet waar je uit zult komen? Welke kansen zullen we tegenkomen op de weg die vóór ons ligt?  Welke avonturen  gaan we tegemoet?

We gaan daarover nadenken met elkaar…
  • Wanneer: zaterdag 4 september van 10.00 tot 13.30 uur. Zet deze datum in de agenda en geef je alvast op via scribapgheerhugowaard@gmail.com Vanaf 9.30 uur is de inloop waarbij we u/je hartelijk ontvangen met koffie/thee/limonade en iets lekkers en daarna gaan we aan de slag met het avontuur van onze kerk. We sluiten de bijeenkomst af met een lunch. Jezus deelde met zijn volgelingen vaak de maaltijd. Dat gaan wij ook doen.
  • Wie: iedereen die zich betrokken voelt bij onze gemeente is van harte welkom! Leeftijd speelt geen rol!
  • Waar: in De Brink, maar bij veel animo moeten we misschien naar de kerkzaal uitwijken. Dat zou toch mooi zijn? Dus komt allen!
  • Waarom: omdat we over 20 jaar nog steeds een bloeiende en actieve gemeente willen zijn.
Voor meer informatie vragen we jullie om de Zondagsbrief in de gaten te houden, want we zijn nog volop bezig met de voorbereiding van dit avontuur.

Wacht niet en mail nu alvast met hoeveel mensen u komt, dit is ook handig i.v.m. de catering.

Met vriendelijke groet,
namens de voorbereidingsgroep,
Diny Kotterer en Baukje van der Goot
terug