Noodfonds Noodfonds
Het fonds is bedoeld voor inwoners van Heerhugowaard die op of onder het bestaansminimum leven. Komt iemand op een  bepaald moment in een situatie terecht waarin  bijvoorbeeld geen eten gekocht kan worden, kunnen wij helpen met een gift zodat zij de eerste dagen weer even door komen tot er een structurele oplossing is gevonden. Het noodfonds verstrekt geen leningen en is alleen bedoeld om op dat moment, waarop de nood het hoogst is uitkomst te bieden en wat verlichting voor de betreffende persoon.
Ook gebeurt het wel dat iemand op andere wijze wordt geholpen, bv door het zoeken naar een oplossing als de wasmachine het heeft begeven, of er geen fiets is om naar het werk te gaan, vanuit het noodfonds wordt dan meegedacht en gekeken of we iets kunnen betekenen.
Het aantal mensen die per jaar geholpen worden is heel verschillend. Op dit moment zijn er, mede door de Corona crisis veel mensen die het financieel moeilijk hebben, toch is het aantal aanvragen niet gestegen.
Wij verwachten dat dit aantal wel zal stijgen en we hopen dan ook dat mensen ons weten te vinden.
Het noodfonds is verbonden en nauw betrokken bij het Platform Armoede Bestrijding.
 
Verantwoordelijk diaken, vertegenwoordigt in het Platform met als belangrijkste taak het noodfonds,
Ineke de Boer. 072 5713713 /06 24134553
 
Wilt u meer weten over de activiteiten van het P.A.B. en het noodfonds kijkt u dan eens op de Website www.platform-armoedebestrijding.nl
terug