Notariële schenkingsakte Notariële schenkingsakte

Een notariële schenkingsakte is extra voordelig als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Actie Kerkbalans - dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk - dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken met een notariële schenkingsakte.
Als u namelijk minimaal vijf jaar achtereen een kerkelijke bijdrage geeft en deze als schenkingen laat vastleggen in een notariële akte, zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.
Bij het bepalen van de hoogte van zo’n periodieke gift kan ook gedacht worden aan het totaal van alle giften die u aan de kerkelijke gemeente geeft, dus behalve de bijdrage Kerkbalans ook collectebonnen en de Solidariteitsbijdrage! De verdeling hierover kan dan notarieel worden vastgelegd.

Geen notariskosten
U hoeft zich geen zorgen te maken over de notariskosten van de schenkingsakte als de jaarlijkse gift meer dan € 600,-- bedraagt, want het College van Kerkrentmeesters neemt die kosten dan graag voor haar rekening. Voor het opmaken van de schenkingsakte is het College van Kerkrentmeesters een overeenkomst met notariskantoor Quitz (naast de Ontmoetingskerk) aangegaan.

Voorbeeld
Een echtpaar betaalt jaarlijks aan de kerk een vrijwillige bijdrage van € 650,-- en doet giften aan andere goede doelen voor een bedrag van € 150,--. Dus totaal € 800,-- aan giften. Stel dat hun drempel € 700,-- bedraagt, dan is er slechts € 100,-- aftrekbaar. ( € 800,-- - € 700,--).
Kiezen ze voor de schenkingsakte dan is de volle schenking aan de kerk van €650,-- aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag is dus € 550,-- hoger, dankzij die schenkingsakte.

terug