OOK IN DEZE TIJD MEEDOEN AAN DE COLLECTES? DAT IS MOGELIJK! OOK IN DEZE TIJD MEEDOEN AAN DE COLLECTES? DAT IS MOGELIJK!
MEEDOEN AAN DE COLLECTES GAAT ZO
Wilt u thuis een bijdrage overmaken? Dan staan achterin het kerkblad de bankrekeningnummers van de Diaconie en de kerk.
Tevens vindt u op de website een formulier om collectegeld over te maken via de link: Bijdragen aan de collecte

NIEUW: u kunt via onderstaande QR-codes de app APPOSTEL downloaden op uw smartphone of tablet om op een eenvoudige manier uw bijdrage over te maken.
Meer informatie vindt u in het kerkblad van maart jl.


     
                     Voor Apple                               Voor Android

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u hartelijk voor uw gift!
 
terug