Zondagsbrief 13 oktober 2019 Zondagsbrief 13 oktober 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Ds. Bart Seelemeijer uit Heerhugowaard
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Wereldvoedseldag – Colombia. In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Tjitse Offinga heeft afgelopen week een operatie ondergaan. Hij herstelt daarvan in het ziekenhuis in Alkmaar en begint daar aan zijn revalidatie.
Mevr. Tineke Demmers is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Behandelingen zijn gaande en de verwachting dat zij een paar dagen moet blijven. Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 

AGENDA
Vanavond om 19.00 uur is er een zgn. Preek van de Leek Dienst.
Mevr. Michelle Beqiri, netwerkcoördinator bij Nehemiazorg spreekt aan de hand van een bijbeltekst over wat haar beweegt in haar werk.
Na afloop kunt u nog napraten in de foyer met koffie en thee.
U bent van harte welkom!

Samen voor Kenia Film 2019
Afgelopen zomer zijn de jongeren van Samen voor Kenia op reis geweest en zij willen graag laten zien hoe dat is geweest. Er is een film gemaakt met de reisavonturen en natuurlijk met beeldmateriaal van het opknappen van de Nursing School.
Daarom nodigen we iedereen uit om naar ons filmisch reisverslag te komen kijken!
Zondag 20 oktober, tijdens de koffie na de dienst.

ALGEMEEN
Noodkreet vanuit de cantorij!
Binnenkort bestaat de baspartij van de cantorij nog maar uit één persoon. Vandaar deze noodkreet: KOM ONS HELPEN! Is het een bezwaar om elke week te komen en gebonden te zijn? Misschien is projectmatig meezingen dan wellicht een optie? Denk aan het zingen voor Kerst, Pasen, Pinksteren en de Gedachteniszondag.
Probeer het eens een paar keer en beslis dan. Natuurlijk zijn sopranen, alten en tenoren ook welkom. De cantorij zingt elke donderdagavond van 19.45 uur - 21.45 uur in een lege kerk, maar met een prachtige akoestiek.
Dus nogmaals: KOM ONS HELPEN a.u.b!
 
 
Zondagsbrief 6 oktober 2019 Zondagsbrief 6 oktober 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Mw. Bettine Siertsema uit Amsterdam
Organist/pianist:Mw. Ina Terpstra
M.m.v.:Mw. Ali Gootjes en mw.Saskia Balder doventolk

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. Bij diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of handicap in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede of schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand op moeten houden; die dak- of thuisloos zijn. Geen aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het geval is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te overwinnen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kerk en Israël.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Ed Gerritsen is in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd. Hij is weer thuis en werkt daar aan zijn herstel. Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Vanavond is er een zangdienst, aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 min voor de dienst beginnen we al te zingen Voorganger is  Ds. Alrik Vos uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is  “ Goede redenen om enthousiast te geloven, Ook als je niks van God merkt". Muzikale medewerking wordt verleend door het “Nieuwedieper Visserskoor” uit Den Helder, o.l.v. dhr. Alfred de Jong.Organist is Dub de Vries. Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel. 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. 5716179. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen.
de zangcommissie
ALGEMEEN
Noodkreet vanuit de cantorij!
Binnenkort bestaat de baspartij van de cantorij nog maar uit één persoon. Vandaar deze noodkreet: KOM ONS HELPEN! Is het een bezwaar om elke week te komen en gebonden te zijn? Misschien is projectmatig meezingen dan wellicht een optie? Denk aan het zingen voor Kerst, Pasen, Pinksteren en de Gedachteniszondag.
Probeer het eens een paar keer en beslis dan. Natuurlijk zijn sopranen, alten en tenoren ook welkom. De cantorij zingt elke donderdagavond van 19.45 uur - 21.45 uur in een lege kerk, maar met een prachtige akoestiek.
Dus nogmaals: KOM ONS HELPEN a.u.b!

Komende week worden de beeldschermen in de kerk opgehangen en geïnstalleerd. Het kan dus zijn dat de komende zondagen het systeem wordt uitgetest in de kerkdiensten.
 
Zondagsbrief 29 september 2019 Zondagsbrief 29 september 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard

Organist/pianist:
  Bob Nuis

COLLECTES                                                                                                   De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Moldavië – Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. Na het Project Moldavië in 2016 en 2017 vragen we deze zondag toch weer aandacht voor dit land. Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op. Ook is er zorg nodig. In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. Home Care geeft hier zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.                                                                              De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.   
Oproep
Voor een moeder met twee kinderen die in de daklozenopvang in HHW verblijft, ben ik op zoek naar een paar spullen die hun verblijf iets aangenamer kan maken.
Bijv. tweezitsbank, elektrische kookplaat (ze moet de keuken delen met nog 2 andere mensen), koffiezetapparaat, kapstok, schoenenkast of -rek, t.v., kastje voor schoonmaakspullen en toiletartikelen en kleine vriezer.
Als u een of meer van deze spullen over hebt, kunt u contact opnemen met Anneriek Uchibori,
tel. 06-34154906.

UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA
Zondag  6 oktober 2019  is er een zangdienst, aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 min voor de dienst beginnen we al te zingen Voorganger is  Ds. Alrik Vos uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is  “ Goede redenen om enthousiast te geloven, Ook als je niks van God merkt". Muzikale medewerking wordt verleend door het “Nieuwedieper Visserskoor” uit Den Helder, o.l.v. dhr. Alfred de Jong. De organist is dhr. Dub de Vries. Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel. 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. 5716179. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen.

ALGEMEEN
Op 20 september hebben we weer een maaltijd gehouden in de Brink. We hadden maar liefst 75 gasten en het was dus gezellig druk. Bovendien hield Rob Posthumus zijn voorstelling Dwars door de bijbel. De opbrengst ws €254,20. Een mooi bedrag dat gaat naar een diaconaal project Mary’ meals,                           hartelijk dank daar namens de kookgroep.
Noodkreet vanuit de cantorij!
Binnenkort bestaat de baspartij van de cantorij nog maar uit één persoon. Vandaar deze noodkreet: KOM ONS HELPEN! Is het een bezwaar om elke week te komen en gebonden te zijn? Misschien is projectmatig meezingen dan wellicht een optie? Denk aan het zingen voor Kerst, Pasen, Pinksteren en de Gedachteniszondag.
Probeer het eens een paar keer en beslis dan. Natuurlijk zijn sopranen, alten en tenoren ook welkom. De cantorij zingt elke donderdagavond van 19.45 uur - 21.45 uur in een lege kerk, maar met een prachtige akoestiek.
Dus nogmaals: KOM ONS HELPEN a.u.b!
 
Zondagsbrief 22 september 2019 Zondagsbrief 22 september 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen en ds. Stefan Bernard van de EBG
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
M.m.v.: De cantorij o.l.v. Mw. Coby Moens
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Zending Midden-Oosten. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zo helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties.  Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening:
• voor €18 krijgt een gezin een maand lang babyvoeding
• voor €31 krijgt een zieke medicijnen
• voor €75 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer huren
• voor €192 krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang voedselpakketten
• een operatie in Syrië kost gemiddeld €382

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Vredeswerk. 

UIT DE GEMEENTE
 Mw. Marlies Schraa heeft donderdag de 19e september een oogoperatie ondergaan in het NoordWest ziekenhuis in Alkmaar. Dhr. en mevr. Binne en Tine de Groot zijn beide per 02 september verhuisd naar: Verzorgingshuis 't Rekerheem, Laan van Luxemburg 63, 1825TC te Alkmaar (verbeterd adres). Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA
Pastorale Kring.
A.s. dinsdag 24 september komt de Pastorale Kring weer bij elkaar.
De kring begint om 14.00 uur en is dit keer bij de fam. Langelaar. 
Met ds. M. Braamse als inleider spreken we met elkaar over ‘de namen van God’.
 
 
Zondagsbrief 15 september 2019 Zondagsbrief 15 september 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Noodhulp slachtoffers overstromingen Zuid-Azië. Terwijl in Nederland een hittegolf was, zijn meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië getroffen door zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen. In Nepal zijn ongeveer 500.000 mensen getroffen en worden er voedselpakketten, waterzuiveraars, zeep en muskietennet uitgedeeld. Naar schatting zijn 4 miljoen mensen in Bangladesh getroffen door de overstromingen. Meer dan 350.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd. De meeste mensen wonen in bamboe omheinde of lemen huizen met stro en golfplaten; deze zijn flink beschadigd door de plotselinge regenval. Drinkwaterbronnen en sanitaire voorzieningen zijn ernstig beschadigd. Kerk in Actie werkt in Bangladesh samen met lokale partners. Zij konden de hulp snel opstarten. Zij delen onder de getroffen mensen voedsel en andere levensmiddelen uit, zoals rijst, sojaolie, suiker, zout, ORS en zeep

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk. 

De bloemen van vandaag volgen het thema van deze startzondag.
Ook bij bloemen heb je namelijk bij naam bekende  en bij naam meer onbekende bloemen.
De meer onbekende bloemen vormen minder makkelijk een mooie bos maar ze zijn wel  in de samengestelde bos bloemen te vinden. Echter, de roos, tulp, chrysant enz. spelen vaak de hoofdrol in die bos en de naams-onbekende bloemen spelen meer de bijrol. Maar hoe zou zo’n samengestelde bos er zonder deze bloemen uitzien?
Dus net als de lamme bij de Schone Poort  en de hoofdman met zijn zieke vriend en nog vele andere naamlozen in de Bijbel brengen we deze bloemen nu onder de aandacht. Ook zij zijn het waard om goed te bekijken. Weet u hoe ze heten?

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus van de Wetering was in verband met een heupoperatie in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Zij is nu in de Lauwershof om verder te herstellen en te revalideren.
Mevr. M. Sloot (  uit Alkmaar) kampt met gezondheidsproblemen. Vorige week heeft ze enkele dagen in het ziekenhuis gelegen voor onderzoek en behandeling. Ondanks een lichte verbetering moet nader onderzoek duidelijkheid geven wat er precies aan de hand is. . Dhr. en mevr. Binne en Tine de Groot zijn beide per 02 september verhuisd naar: Verzorgingshuis 't Rekerheem, Laan van Luxemburg 142, 1825 te Alkmaar. Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Fietstocht Startzondag.
Vanmiddag kunt u deelnemen aan een fietstocht met een bijbels tintje. Om 14.00 vertrekken we bij de Ontmoetingskerk. Onderweg is er een pauze om te ‘laden en lossen’ . De fietstocht is ongeveer 25 km lang.

Op vrijdag 20 september wordt er weer een maaltijd gehouden in de Brink, u heeft hierover al kunnen lezen in de Op Weg. We gaan op die avond niet alleen eten maar ook Bijbelverhalen horen, verteld door Kees Posthumus.
Het wordt dus een “Maal met een verhaal”.
We beginnen daarom iets eerder, de maaltijd start om 17.30 uur, inlooptijd vanaf 17.00 uur. de intekenlijsten liggen de komende zondagen in de Brink. U bent van harte uitgenodigd! De kosten voor de maaltijd zijn 5 euro.
De kookgroep.

ALGEMEEN
Christmas Carols Echo
Hebt u altijd al eens mee willen zingen dan bent u van harte uitgenodigd om de repetities bij te wonen en mee te zingen als project lid. De repetities zijn op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur hier in de Ontmoetingskerk.
Alle stemmen zijn welkom, vooral de mannenstemmen!!
Graag tot dinsdag, namens het bestuur van Echo.
 
zondagsbrief 8 september 2019 zondagsbrief 8 september 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Bert Appers uit Castricum

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is Dovenpastoraat. Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten, vooral gedragen door vrijwilligers op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. In het werk worden zij ondersteund door vijf landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker. Deze landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, opbouw, toerusting en missionair werk onder dove mensen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugdwerk Protestantse Kerk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. P. Passchier, Raatstede, is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. De verwachting is dat hij na een paar dagen weer naar huis mag terug keren. Dhr. en mevr. Binne en Tine de Groot zijn beide per 02 september verhuisd naar:Verzorgingshuis 't Rekerheem te Alkmaar

AGENDA
Op 20 september wordt er weer een maaltijd gehouden in de Brink, u heeft hierover al kunnen lezen in de Op Weg. We gaan op die avond niet alleen eten maar ook Bijbelverhalen horen, verteld door Kees Posthumus.
Het wordt dus een “Maal met een verhaal”.
We beginnen daarom iets eerder, de maaltijd start om 17.30 uur, inlooptijd vanaf 17.00 uur. de intekenlijsten liggen de komende zondagen in de Brink. U bent van harte uitgenodigd! De kosten voor de maaltijd zijn 5 euro.
De kookgroep.

ALGEMEEN
Het collectedoel van 15 september, dus volgende week zondag, is gewijzigd. De opbrengst van de diaconale collecte gaat naar Kerk in Actie – Noodhulp na zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen aan miljoenen mensen in Zuid-Azië.
 
zondagsbrief van 1 september 2019 zondagsbrief van 1 september 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. C. van Duinen uit Schermerhorn
Organist/pianist:
Mw. Jeannette Zuidema

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerkwebradio. De KerkWebRadio is bestemd voor diegene die zelf niet meer, of tijdelijk niet meer, in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De KerkWebRadio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Werk.

ALGEMEEN

In de Op Weg van september staat ds. Jacqueline Geertse per abuis nog bij de predikanten. Dit moet zijn:
ds. M. Braamse, interim-predikant. tel. 06-53929286.
E-mail: Geen vaste spreekuren, Geen vaste vrije dag. U kunt eventueel ook inspreken op de voicemail.
Ook dit jaar gaat Echo  de Christmas Carols weer uitvoeren. Dit Festival of Lessons and Carols vindt plaats op 15 december in Warmenhuizen en op 17 december hier in de Ontmoetingskerk in Heerhugowaard.
Hebt u altijd al eens mee willen zingen dan bent u van harte uitgenodigd om de repetities bij te wonen en mee te zingen als project lid. De repetities zijn op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur hier in de Ontmoetingskerk.
Alle stemmen zijn welkom, ook de mannenstemmen!!
Graag tot dinsdag, namens het bestuur van Echo.
 
zondagsbrief 25 augustus 2019 zondagsbrief 25 augustus 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Leni Brinkman


Dienst van Schrift en Tafel

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk.

UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
In de Op Weg van september staat ds. Jacqueline Geertse per abuis nog bij de predikanten. Dit moet zijn:
ds. M. Braamse, interim-predikant. Voor de gegevens: zie de Op Weg van juli/augustus
 
zondagsbrief 18 augustus 2019 zondagsbrief 18 augustus 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.  De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan: 1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiekampen 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding 230 kinderen leren sociale vaardigheden 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kindernevendienst.

UIT DE GEMEENTE
Geen berichten.
 
 
zondagsbrief 11 augustus 2019 zondagsbrief 11 augustus 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Mw. Nettie Boon uit Assendelft
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Bijbel als levensbron. Kerk in Actie steunt werk waarin de Bijbel centraal staat: samen bijbellezen, bemoediging vanuit de Bijbel voor mensen in moeilijke omstandigheden, bijbelvertaling en bijbelverspreiding. Mensen leren wat de bijbelteksten betekenen in hun eigen leven en ervaren de bevrijdende kracht van het Evangelie. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst. 

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Sjirk de Vries is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij mocht na een behandeling van een paar dagen weer naar huis terug keren. Met rust moet het verder herstellen.
Dhr. Hans de Boer is met acute klachten opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken zijn gaande.
Dhr. Joop Kouwen verblijft nog steeds in het verzorgingshuis in Wieringenwaard.
 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
 
zondagsbrief 4 augustus 2019 zondagsbrief 4 augustus 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. mw. Annerien  Groenendijk, geestelijk verzorger NoordWest Ziekenhuis in Alkmaar

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor  Kerk in Actie – Kerken staan op tegen armoede. Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om dit diaconale werk te verrichten. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Orgelfonds.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Binne de Groot  is opgenomen in het  Noord West ziekenhuis Hij ligt op afdeling 149.
Dhr. Joop Kouwen is na een ziekenhuisopname overgegaan naar woonzorggroep Molenweid in Wieringerwaard om daar aan te sterken. Zijn adres is: Patrijzenlaan 31, 1766 JT Wieringerwaard