Zondagsbrief van 23 juni 2019 Zondagsbrief van 23 juni 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
   
Voorganger: Ds. P. Verhoeff
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Werelddiaconaat – Vluchtelingen Nigeria. 20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in het eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost- Nigeria.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Douwe Dusselaar is al enkele jaren ernstig ziek. Met thuiszorg heeft hij zich, als alleenstaande, redelijk op de been kunnen houden. Kort geleden moest hij noodgedwongen enkele weken in de Raatstede worden opgenomen. Nu is hij weer thuis. Hij gaat het weer proberen!
Mevr. Margreet Heere is verhuisd van Westerhout Alkmaar naar de Mieuwijdt, Mieuwijdt 14, 1484 EE Graft..   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen.

Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Bericht van de kookgroep
Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Vandaag en komende zondag liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten.
De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

ALGEMEEN
Vakantieperiode 
In de periode van 16 juni tot 1 juli zal het pastoraat worden waargenomen door ds. Fokko Omta uit nieuwe Niedorp.
Vanaf 1 juli is ds. Marius Braamse weer beschikbaar. In deze vakantie periode zal ouderling Sylvia Dijkstra aanspreekpunt zijn bij eventuele afscheidsdiensten.  
Henco van Capelleveen

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.
 
Zondagsbrief van 16 juni 2019 Zondagsbrief van 16 juni 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. J. Meinders uit Midwoud

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Kruispost. Stichting Kruispost is een hulppost voor medische en psychosociale zorg aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers, de stichting werkt veel samen met huisartsen in Amsterdam. Veel mensen die bij Kruispost komen, lijden aan Posttraumatisch Stress Stoornis aangezien veel illegalen uit oorlogsgebied komen. De illegale vreemdelingen kunnen zich in Nederland niet verzekeren, maar hebben toch recht op noodzakelijke medische zorg. Hoewel een groot deel van de hulpverleners goed de weg weet naar de financiering voor zorg aan deze groep, is er toch nog een redelijk percentage dat niet op de hoogte is. Hierdoor komen illegalen bij de tweedelijns zorg vaak voor een dichte deur te staan.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Margreet Heere verblijft nog steeds in Westerhout Alkmaar.   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen .
Mevr. Sep Groen mag  volgende week dinsdag vanuit de Magnushof in Schagen weer naar huis terugkeren.
Mevr. Tamara Bijl Smit Sibinga is door een heupfractuur in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Zij mocht afgelopen donderdag weer naar huis terug keren.    
 
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 

AGENDA

Bericht van de kookgroep,
  Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. De komende zondagen liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten. De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

ALGEMEEN

Beroepingswerk.
De advertentie en alle informatie over deze vacature staan nu op de website.

Vakantie
In de periode van 16 juni tot 1 juli zal het pastoraat worden waargenomen door ds. Fokko Omta uit nieuwe Niedorp.
Vanaf 1 juli is ds. Marius Braamse weer beschikbaar en 15 juli ben ik weer terug. In deze vakantie periode zal ouderling Sylvia Dijkstra aanspreekpunt zijn bij eventuele afscheidsdiensten.  
Henco van Capelleveen
 
Zondagsbrief van 9 juni 2019 Zondagsbrief van 9 juni 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer
Bij de bloemschikking van vandaag:
Jezus zei: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ (Johannes 20 vers 21)
De bol geeft de aarde aan waarover de discipelen werden uitgezonden. De rode bloemen staan voor de discipelen en de verspreiding van Gods woord.
De stronk geeft de vier windstreken weer. Het rode lint is het vuur van de Geest dat zich verspreidt.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Pinksterzending. In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen waarvan 85% tot etnische minderheidsgroepen behoren. Veel van deze etnische minderheden hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Ze hebben slechts een Han-Chinese vertaling van de Bijbel tot hun beschikking. Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen, waarvan 60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Vijf leden van een lokale gemeente werken aan de vertaling van de Bijbel. Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling voor de Witte Yi ook een alfabetiseringsprogramma voor hen.  Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat ook de overige boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldwijd zendingsprojecten van Kerk in Actie.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Het orgelfonds

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Wil van der Horst is in het ziekenhuis in Alkmaar aan haar heup geopereerd. Zij is weer thuis om verder te herstellen en te revalideren.
Mevr. Annie Hilbrands is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar , de geplaatste stand moet haar de nodige verlichting geven.   
Mevr. Margreet Heere verblijft nog steeds in Westerhout Alkmaar.   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen .
Mevr. Sep Groen is vanuit  het ziekenhuis naar de Magnushof gegaan om daar verder te herstellen en te revalideren.  Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen.
 
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Bericht van Samen voor Kenia!
Op zaterdag 15 juni hebben we onze laatste grote actie, Het Benefietconcert! Er komen verschillende artiesten belangeloos optreden, waaronder the Terples  familieband, Adinde Broersen popzangeres, Renee Spijker Singer- songwriter, Red Wings coverband, we hebben Joost de Vries Hollandse zanger, en er is een mystery guest!! Het gaat een fantastische avond worden die u beslist niet mag missen! Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, deze zijn 7,50 euro per stuk, dat is toch geen geld voor zo’n leuke avond! Vandaag staan er jongeren in de Brink om kaarten te verkopen. Haast u want vol is vol!
 
Bericht van de kookgroep,
  Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. De komende zondagen liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten. De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

ALGEMEEN
Start van het beroepingswerk
We kregen vorige week het verheugende nieuws dat het CCBB akkoord is gegaan met de solvabiliteitsaanvraag voor de PG te Heerhugowaard. We krijgen de ruimte om een predikant te beroepen tot 1.0 fte. De advertentie kan gepubliceerd worden en op de website komt alle informatie komt te staan over deze vacature. Ook de beroepingscommissie kan eindelijk aan de slag. Ik wens de commissie veel succes en uiteraard ook veel wijsheid toe!

Diny Kotterer, voorzitter
 
 
zondagsbrief van 2 juni 2019 zondagsbrief van 2 juni 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
De Cantorij o.l.v. Coby Moens
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor algemeen diaconaal werk. Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Zo schenkt de diaconie aandacht aan directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld; maar ook aan duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting.
Missionair Gemeente zijn.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Martha Nuis  is na haar revalidatie weer thuis.
Mevr. Margreet Heere verblijft nog steeds in Westerhout Alkmaar.   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen .
Mevr. Sep Groen is vanuit  het ziekenhuis naar de Magnushof gegaan om daar verder te herstellen en te revalideren.  Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen.
Mevr. Sigrid Backer is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij is weer thuis
Dhr. Piet Mol  is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken zijn gaande naar de oorzaak van zijn klachten.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN

Start van het beroepingswerk
Afgelopen dinsdag kregen we het verheugende nieuws dat het CCBB akkoord is gegaan met de solvabiliteitsaanvraag voor de PG te Heerhugowaard. We krijgen de ruimte om een predikant te beroepen tot 1.0 fte. De advertentie kan gepubliceerd worden en op de website komt alle informatie  te staan over deze vacature. Ook de beroepingscommissie kan eindelijk aan de slag. Ik wens de commissie veel succes en uiteraard ook veel wijsheid toe!

Diny Kotterer, voorzitter
 
Zondagsbrief 26 mei 2019 Zondagsbrief 26 mei 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerkwebradio. Sinds jaar en dag is er de mogelijkheid voor gemeenteleden die niet gemakkelijk naar de kerk kunnen komen, om de kerkdiensten te volgen middels de kerktelefoon. Ondertussen is dit vernieuwd, nu de Kerkwebradio. De Kerkwebradio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kindernevendienst.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Martha Nuis is voor revalidatie opgenomen in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.
Mevr. Margreet Heere verblijft nog steeds in Westerhout Alkmaar.   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen .
Mevr. Sep Groen moet in verband met complicaties langer in het ziekenhuis in Alkmaar blijven.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 

AGENDA
Volgende week ben ik drie dagen van 27 mei tot en met 29 mei in verband met studie afwezig. Ds. John Bijman van St. Pancras zal mij in noodgevallen vervangen. Henco van Capelleveen

Vanmiddag om 15 uur is de bevestiging van ds. Jacqueline Geertse in Schoondijke in Zeeuws Vlaanderen. Een aantal gemeenteleden is daar bij aanwezig.

Vanavond is er een zangdienst, aanvang 19:00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. voorganger is ds. Tineke van Lente uit Hoorn het thema van de dienst is"Waakzaamheid". Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba"uit Broek op Langedijk o.l.v. Conny Kriek. Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel.nr: 5717401 of naar Sienie v.d. Horn tel.nr: 5716179. U bent van harte uitgenodigd. De zangdienstcommissie

ALGEMEEN

Een samenvatting van de jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen ligt vandaag en volgende week bij beide uitgangen. Als u wilt, kunt u deze samenvatting meenemen. Bent u geïnteresseerd in de gedetailleerde toelichting op de cijfers dan kunt u dat melden bij de penningmeester.
U wordt in de gelegenheid gesteld om op de jaarrekeningen te reageren direct na de dienst van 26 mei a.s. in één van de zalen van De Brink.
 
 
Zondagsbrief 19 mei 2019 Zondagsbrief 19 mei 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. M. Braamse uit Alkmaar

Organist/pianist:
Mw. Jeannette Zuidema
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de kerst- of zomerattenties, en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk.

UIT DE GEMEENTE
Martha Nuis  is voor revalidatie opgenomen in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.
Dhr. Joop Heere is  thuis, het thuis zijn op proef van Margreet is niet gegaan zoals zij hoopte. Nader overleg over een andere oplossing is gaande.  
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen . Mevr. Sep Groen is afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Daar zijn onderzoeken gaande.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Zangdienst
Zondag 26 mei is er een zangdienst, aanvang 19:00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Tineke van Lente uit Hoorn het thema van de dienst is "Waakzaamheid". Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba"uit Broek op Langedijk o.l.v. Conny Kriek.
Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel.nr: 5717401 of naar Sienie v.d. Horn tel.nr: 5716179.
U bent van harte uitgenodigd.
De zangdienstcommissie

Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke kunstwerken kunt u kopen tijden de veiling.
Kom ook! zaterdag 25 mei 20.00 uur in De Brink.

ALGEMEEN
Een samenvatting van de jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen ligt vandaag en volgende week bij beide uitgangen. Als u wilt, kunt u deze samenvatting meenemen. Bent u geïnteresseerd in de gedetailleerde toelichting op de cijfers dan kunt u dat melden bij de penningmeester.
U wordt in de gelegenheid gesteld om op de jaarrekeningen te reageren direct na de dienst van 26 mei a.s. in één van de zalen van De Brink.
 
Zondagsbrief 12 mei 2019 Zondagsbrief 12 mei 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse Afscheidsdienst
Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
M.m.v.:
De Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

De bloemschikking staat vandaag in het teken van het afscheid van ds. Jacqueline Geertse.
Het is geïnspireerd op de laatste bijdrage van haar in de Op Weg.
De basis van het stuk is het driepoot houten krukje dat alle drie de poten nodig heeft om te blijven staan. “Er zijn mensen binnen, er zijn mensen buiten en God is erbij als onze hulp. Dat is de drieslag waar een levende gemeenschap op steunt. Je kunt geen van de drie weghalen, want dan valt de kerk om.”
Het krukje is rood geschilderd, de kleur van de ambtsdragers, het antependium van vandaag, en de kleur van het logo van onze kerk. Het logo staat dan ook op het krukje afgebeeld.

Op het krukje staat een veelkleurig bloemstuk, zoals ook onze gemeente bestaat uit veel verschillende mensen. Met daarin de  “herdersstaf” van onze predikanten en daarboven drie rozen van De Vader, De Zoon en de Heilige Geest en/of Geloof, Hoop en Liefde.

Op de tafel staan rondom het krukje toefjes bloemen, symbool voor het feit dat de kerk open staat voor hen die buiten de kerk staan, zij die het moeilijk hebben of die wij willen aanspreken. dichtbij en verder weg. Het missionair zijn is wat Jacqueline sterk in haar werk ervaart en daarom  als belangrijk levensmotto heeft.
De klimop staat voor het vertrouwen dat wij stellen in God, maar ook in elkaar. We hebben er vertrouwen in dat God Jacqueline begeleidt in haar nieuwe gemeente in Zeeland en wensen haar alle goeds toe.

De bloemengroep.

Na afloop van deze dienst kunt u in De Brink tijdens een receptie afscheid nemen van ds. Jacqueline Geertse.

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Samen voor Kenia. Project nursing school Het is alweer de laatste collecte voor ons project. We zijn als organisatie met de laatste actie bezig en over 3 maanden reizen we af aar Kilgoris Kenia. Al het geld voor de school is binnen maar de school was nog leeg. Dus met de laatste acties willen we de school, inclusief de slaapkamers van de jongeren inrichten. Father Joseph heeft op ons verzoek bekeken wat hiervoor nodig zou zijn. 50 college stoelen met tafel a €45, 30 bedden a €164 en 9 eettafels met stoelen (bedrag nog niet bekend).  Met ongeveer 10.000 euro kunnen we de hele school inrichten. Wij hopen dat U ons daarin wilt helpen zodat de school vanaf de start er geweldig uit gaat zien.  Wij zijn u als gemeente van Christus ontzettend dankbaar dat u ons dit jaar weer erg gesteund hebt. Met elkaar hebben wij de wereld er toch weer een stukje mooier gemaakt

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugdwerk Protestantse Kerk

UIT DE GEMEENTE
Martha Nuis  is voor revalidatie opgenomen in           
Magentazorg - Revalidatie Alkmaar, (voorheen de Lauwershof)  
- Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.
Dhr. Joop Heere is weer thuis en Margreet zal hem binnenkort volgen . Na zoveel maanden zal zij ook weer naar huis terugkeren.
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30
1741 KW Schagen .
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

 
AGENDA
Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke kunstwerken kunt u kopen tijden de veiling.

Kom ook!
zaterdag 25 mei 20.00uur in De Brink: Dinner by bike (samen voor Kenia),
Op zaterdag 18 mei kan u gezellig fietsen en genieten van een drie gangen menu. Na de dienst staan wij klaar met intekenlijsten. We hebben 5 starttijden waarvan één al is volgeboekt. Er kunnen 8 volwassenen per tijd geboekt worden. Vol is vol. Het is vandaag de laatste dag dat u zich kan opgeven, graag noteren wij voor deelname.

mede namens de organisatie Rob en Els de Visser-Groenewegen

ALGEMEEN
Vrijdag 26 april heeft er weer een maaltijd in de Brink plaatsgevonden. Er zijn door drie dames lekkere pasta's klaargemaakt, en er waren rond de 50 gasten die heerlijk gegeten hebben. Er was een opbrengst van €171 voor Samen voor Kenia.
 
 
Zondagsbrief 5 mei 2019 Zondagsbrief 5 mei 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Drs. J. Greven
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Noodhulp Syrië. Op plekken waar de gevechten in Syrië lang doorgaan, krijgen inwoners het steeds moeilijker, zoals in Aleppo. De kerken in Syrië delen ook hulppakketten uit aan bejaardenhuizen en kleuterscholen, omdat ouderen en kleine kinderen het meest kwetsbaar zijn.  Eén van de mensen die een hulppakket heeft gekregen is Linda. Zij kan niet meer zelf naar een distributiecentrum komen en daarom bracht de organisatie een pakket bij haar thuis. Linda is een 78-jarige alleenstaande vrouw. Haar huis is volledig verwoest door mortieren. Ze is samen met haar zus in de wijk Altilal in Aleppo terecht gekomen. Inmiddels is haar zus overleden. Ze woont nu alleen. Ze heeft geen inkomen en is afhankelijk van liefdadigheidsinstel-lingen en kerken. Linda heeft last van een te hoge bloeddruk, diabetes, een hoog cholesterolgehalte en jicht. Hierdoor kan ze eigenlijk niet meer lopen. Linda zei: "Door dit pakket kan ik weer wat gemakkelijker leven, zonder zorgen. Alle dingen die ik echt nodig heb, zijn nu weer in huis. Dankzij de goede mensen die in deze wereld leven.” Eén hulppakket kost 45 euro!

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk

UIT DE GEMEENTE
Mw. Annie Hilbrands is vorige week enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Er moest een stent in haar slokdarm worden geplaatst. Het gaat nu wat beter met haar.
Mw. Martha Nuis is met een gebroken heup opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar.  Als u dit leest is ze waarschijnlijk al geopereerd. Het adres is: Afdeling Chirurgie, Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
Dhr. Joop Heere en mevr. Margreet Heere verblijven beiden in Westerhout. Hun adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar, afdeling Kastanjehof Kamer 1.01 en 102
Mevr. Truus Harlaar verblijft in de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Op zaterdag 11 mei, organiseert de PG Alkmaar in samenwerking met 15 jongeren die komende zomer naar Ghana gaan voor een werkvakantie (vanuit de PG Alkmaar) een cabaretavond met cabaretier Timzingt (Tim van Wijngaarden). Zie Op Weg blz. 15 en op deze website bij “Overige dagen”

Afscheid op 12 mei
Zoals u weet, zijn de voorbereidingen voor het afscheid van ds. Jacqueline Geertse in volle gang. Voor een afscheidscadeau kunt u uw bijdrage kwijt in een speciale doos bij de uitgang. Niet iedereen vindt dat handig; men wil liever geld overmaken. Dat kan natuurlijk ook. U kunt dat doen op bank-rekening NL30 RABO 0326906878 t.n.v. Protestantse gemeente Heerhugowaard. Graag vermelden “afscheid ds. Jacqueline Geertse”.

Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke  kunstwerken kunt u kopen tijden de veiling. Kom ook! zaterdag 25 mei 20.00 uur in De Brink
 
 
Zondagsbrief 28 april 2019 Zondagsbrief 28 april 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse
Organist/pianist:
Mw. Leni Brinkman

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Amnesty International. Amnesty International zet zich in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaaleconomische rechten onder Amnesty’s mandaat.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Heere, en mevr. Margreet Heere verblijven beide in Westerhout. Hun adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01 en 102
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30
1741 KW Schagen .
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 ALGEMEEN
Vakantie
Komende week van 30 april tot 5 mei heb ik vakantie. Ds. Jacqueline Geertse zal mij vervangen.
Henco van Capelleveen

Wisseling van kunst aan de muur.
Zoals u kunt zien zijn de staties weer weggehaald en  opgeborgen tot volgend jaar.
Nu hangen er vier kleurrijke  krijttekeningen, ook van Rien van Holland.
De titels:     Jezus en zijn moeder,   Jezus en zijn volgelingen,    Jezus en Johannes  en Jezus en Zacheus .
De moeite waard om eens van dichtbij te bekijken…
Taakgroep Vieren.
Afscheid op 12 mei
Zoals u weet, zijn de voorbereidingen van het afscheid van ds. Jacqueline Geertse in volle gang. Voor een afscheidscadeau kunt u uw bijdrage kwijt in een speciale doos bij de uitgang. Niet iedereen vindt
dat handig; men wil liever geld overmaken. Dat kan natuurlijk ook. U kunt dat doen op bankrekening
NL 30 RABO 0326906878 t.n.v. Protestantse gemeente Heerhugowaard. Graag vermelden: “afscheid ds. Jacqueline Geertse”
Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke kunstwerken kunt u kopen tijdens de veiling. Kom ook! zaterdag 25 mei 20.00uur in De Brink. Verdere info over alle andere activiteiten in mei van Samen voor Kenia zie Op Weg en website.
Op zaterdag 11 mei, organiseert de PG Alkmaar in samenwerking met 15 jongeren die komende zomer naar Ghana gaan voor een werkvakantie (vanuit de PG Alkmaar) een cabaretavond met cabaretier Timzingt  zie Op Weg en  website.
 
 
Zondagsbrief zondag 21 april 2019 Pasen Zondagsbrief zondag 21 april 2019 Pasen

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
Cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Stichting Exodus. Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden. Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. De (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land, bij de ambulante hulpverlening of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. De familieleden ondersteunen de stichting met vrijwilligers.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn

UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
Dhr. H. Spuij heeft door een val afgelopen week een paar dagen in het ziekenhuis in Alkmaar moeten verblijven.
Mevr. Truus Harlaar, Gerard Douplantsoen 100, verblijft nu in de Magnushof te Schagen 

AGENDA
Vanavond is de Paaszangdienst. Aanvang 19 uur; 10 minuten  voor aanvang wordt er met zingen begonnen. Voorganger: ds. A.A van Kampen uit Wieringerwaard. Medewerking wordt verleend  door Oec. Zanggroep Echo. Verdere informatie: zie de  Op Weg van april.

Op vrijdag 26 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink, deze maaltijd wordt zoals altijd verzorgd door de vaste kookgroep, we hopen ook weer op hulp van enkele jongeren uit de Keniagroep.
De inschrijflijsten liggen klaar in de Brink op 14 en 21 april. De maaltijd begint om 18.30 uur, u bent welkom vanaf 18.00 uur.
Vriendelijke groet, de kookgroep.

Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke kunstwerken kunt u kopen tijden de veiling.
Kom ook! zaterdag 25 mei 20.00uur in De Brink

ALGEMEEN
Klik hier als u tekst wilt invoeren.Afscheid op 12 mei
Zoals u weet, zijn de voorbereidingen voor het afscheid van ds. Jacqueline Geertse  in volle gang. Voor een afscheidscadeau kunt u uw bijdrage kwijt in een speciale doos bij de uitgang.  Niet iedereen vindt dat handig; men wil liever geld overmaken. Dat kan natuurlijk ook. U kunt dat doen op bankrekening  NL 30 RABO 0326906878 t.n.v. Protestantse gemeente Heerhugowaard. Graag vermelden: “afscheid ds. Jacqueline Geertse”


Bloemengroet,
De door u meegebrachte bloemen voor de gevangenen worden tijdens de dienst naar de gevangenis gebracht en na de dienst naar het Exodushuis. U kunt eventueel nog na de dienst geld in een van de bussen gooien om nog bloemen te kopen voor het Exodushuis als u vergeten bent om ze  mee te nemen.
Heel  hartelijk dank.  De diaconie
 
zondagsbrief 14 april 2019 zondagsbrief 14 april 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Dhr. Maarten Verbeek
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Zending – Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugdwerk Protestantse Kerk
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Heere, en mevr. Margreet Heere verblijven beide in Westerhout. Hun adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01 en 102
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  een revalidatie centrum om verder te herstellen. Haar adres is: Molenweid Patrijzenlaan 311766 JT Wieringerwaard. Mevr. Guus Klercq heeft afgelopen week een dotterbehandeling in het ziekenhuis in Alkmaar ondergaan. Zij is weer thuis.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Bloemengroet.
Met Pasen zijn we al jaren gewend een groet te brengen vanuit onze kerk aan mensen in de gevangenis. Ook dit jaar willen we dit gebaar weer maken.We willen ook weer een bloemetje brengen naar het Exodushuis in Alkmaar. In dit huis wonen ex-gedetineerden, die daar geholpen worden om weer op een goede manier terug te keren in de maatschappij.
Daarom vragen we u om op eerste Paasdag een bloemetje mee te nemen. Geen plantje aub, want die mogen de gevangenis niet in. Wij zetten emmers met water neer om ze bij binnenkomst in te doen. Verder zorgen wij van de diaconie samen met de werkgroep gevangenissen ervoor dat de bloemengroet op de juiste bestemming komt.
De diaconie
Op vrijdag 26 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink, deze maaltijd wordt zoals altijd verzorgd door de vaste kookgroep, we hopen ook weer op hulp van enkele jongeren uit de Keniagroep.
De inschrijflijsten liggen klaar in de Brink op 14 en 21 april. De maaltijd begint om 18.30 uur, u bent welkom vanaf 18.00 uur. Het goede doel hieraan verbonden is ook nu weer Samen voor Kenia. U bent van harte uitgenodigd om te komen eten.
Vriendelijke groet, de kookgroep.
THEMAMIDDAG LEVENSTESTAMENT
Op de website van de kerk vindt u onder OP ZONDAG>DOWNLOADS OP ZONDAG de presentaties die op 2 april jl. zijn gehouden. Taakgroep Communicatie
Afscheid op 12 mei
De voorbereiding van het afscheid van  ds. Jacqueline Geertse is in volle gang. We willen haar natuurlijk ook een mooi cadeau meegeven. Wilt u hieraan meedoen? U kunt uw bijdrage kwijt in een speciale bus die de komende zondagen bij de beide uitgangen van de kerk staat.