zondagsbrief 25 augustus 2019 zondagsbrief 25 augustus 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Leni Brinkman


Dienst van Schrift en Tafel

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk.

UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
In de Op Weg van september staat ds. Jacqueline Geertse per abuis nog bij de predikanten. Dit moet zijn:
ds. M. Braamse, interim-predikant. Voor de gegevens: zie de Op Weg van juli/augustus
 
zondagsbrief 18 augustus 2019 zondagsbrief 18 augustus 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.  De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan: 1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiekampen 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding 230 kinderen leren sociale vaardigheden 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kindernevendienst.

UIT DE GEMEENTE
Geen berichten.
 
 
zondagsbrief 11 augustus 2019 zondagsbrief 11 augustus 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Mw. Nettie Boon uit Assendelft
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Bijbel als levensbron. Kerk in Actie steunt werk waarin de Bijbel centraal staat: samen bijbellezen, bemoediging vanuit de Bijbel voor mensen in moeilijke omstandigheden, bijbelvertaling en bijbelverspreiding. Mensen leren wat de bijbelteksten betekenen in hun eigen leven en ervaren de bevrijdende kracht van het Evangelie. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst. 

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Sjirk de Vries is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij mocht na een behandeling van een paar dagen weer naar huis terug keren. Met rust moet het verder herstellen.
Dhr. Hans de Boer is met acute klachten opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken zijn gaande.
Dhr. Joop Kouwen verblijft nog steeds in het verzorgingshuis in Wieringenwaard.
 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
 
zondagsbrief 4 augustus 2019 zondagsbrief 4 augustus 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. mw. Annerien  Groenendijk, geestelijk verzorger NoordWest Ziekenhuis in Alkmaar

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor  Kerk in Actie – Kerken staan op tegen armoede. Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om dit diaconale werk te verrichten. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Orgelfonds.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Binne de Groot  is opgenomen in het  Noord West ziekenhuis Hij ligt op afdeling 149.
Dhr. Joop Kouwen is na een ziekenhuisopname overgegaan naar woonzorggroep Molenweid in Wieringerwaard om daar aan te sterken. Zijn adres is: Patrijzenlaan 31, 1766 JT Wieringerwaard
 
Zondagsbrief 28 juli 2019 Zondagsbrief 28 juli 2019

ZONDAG 28 juli 2019
 
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Dhr.  Bob Nuis
   
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie - Op zoek naar de veiligheid. Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van geweld en natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek om te overleven. Kerk in Actie biedt noodhulp en wederopbouw. Daarnaast richten we ons op rampenpreventie. We maken mensen weerbaar voor klimaatverandering en andere bedreigingen. We zijn er voor vluchtelingen, ook in Nederland.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Nederlands Bijbelgenootschap.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Kouwen is na een ziekenhuisopname overgegaan naar woonzorggroep Molenweid in Wieringerwaard om daar aan te sterken. Zijn adres is: Patrijzenlaan 31, 1766 JT Wieringerwaard

ALGEMEEN
Kerkenraad
In de vakantieperiode zijn Henk Jonkvorst en Henco van Capelleveen de aanspreekpunten voor situaties die om snelle afhandeling vragen.
 
 
Zondagsbrief 21 juli 2019 Zondagsbrief 21 juli 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
  Bob NuisCOLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Noodhulp Kerk in Actie.  Direct na een ramp biedt Kerk in Actie noodhulp en voorziet mensen van hun eerste levensbehoeften. Bij de wederopbouw zorgt Kerk in Actie ervoor dat infrastructuur en woningen worden hersteld. Ook zetten zij programma's op voor rampenpreventie in gebieden waar natuurrampen vaker voorkomen. Kerk in Actie steunt samen met ICCO (coöperatie voor ontwikkelingssamenwerking) lokale organisaties, die toegang hebben tot de slachtoffers in rampgebieden.   

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraalwerk

UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
Mevr. Margreet Heere, verblijft na haar revalidatie in Alkmaar nu in verzorgingshuis Mieuwijdt in Graft. 
 
ALGEMEEN
Kerkenraad
In de vakantieperiode zijn Henk Jonkvorst en Henco van Capelleveen de aanspreekpunten voor situaties die om snelle afhandeling vragen.
 

Lieve mensen,
We hebben op 5 juli weer een heel gezellige goedbezochte maaltijd gehouden in de Brink. Dit was de laatste keer dat we het Kenia project hebben gesteund. Wat is het een succes geworden mede dankzij u, hartelijk dank daarvoor. Deze avond konden we toch weer 208 euro doneren. Het is nu zomervakantie maar we willen u toch al de datum meedelen van de volgende maaltijd, dat zal zijn op 20 september. Noteert u de datum alvast. We gaan dan weer een ander diaconaal doel steunen. Tegen die tijd kunt u hier meer over lezen in de Op Weg.
Fijne zomer gewenst en we zien u graag weer in september, de kookgroep

Samen voor Kenia is nu eindelijk écht naar Kenia!
Zondag 7 juli was de 'uitzwaaidienst' hier in de Ontmoetingskerk. Wat een belangstelling en wat leven er veel mensen mee! Zo gaan we wel met een warm gevoel weg! 
Afgelopen donderdag 18 juli zijn we vertrokken naar Kilgoris in Kenia, om daar te zien wat er met het ingezamelde geld al gebeurd is. Ook steken we zelf de handen uit de mouwen om de laatste hand te leggen aan het het opknappen van de Nursingschool.
U kunt ons volgen en onze avonturen meelezen via ons online reislogboek, waarin we proberen dagelijks een verslagje te schrijven van wat we allemaal meemaken.
Ga hiervoor naar www.samenvoorkenia.com, en klik op de grote rode knop om naar het logboek te gaan.
Als laatste teamactiviteit voorafgaand aan de reis hebben we een ouderwetse Lipdub gemaakt! Als u nieuwsgierig bent naar wat dit is, klik onderaan de logboek-pagina dan op het filmpje. Het is erg vermakelijk!
Veel plezier met kijken en blijf ons volgen! 🇰🇪🇳🇱 🏻
(En een berichtje achterlaten mag natuurlijk altijd!)
 
Zondagsbrief 14 juli 2019 Zondagsbrief 14 juli 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Dhr. A. van Heusden uit Amsterdam
Organist/pianist: Dhr.  Bob Nuis
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in armoede opgroeien. Kinderhulp vindt dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor een heleboel kinderen niet zo vanzelfsprekend. Ruim 300.000 kinderen in Nederland die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt hen door simpele dingen, zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop, mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk

UIT DE GEMEENTE
De heer T. Smit herstelt thuis goed van de heupoperatie. Hij moest die ruim een maand geleden ondergaan na een val van zijn fiets.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.

 
 
Zondagsbrief 7 juli 2019 Zondagsbrief 7 juli 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: diaconie
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
M.m.v.: Lyrics en Keniagroep
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Binnenlands Diaconaat – Kinderen in armoede. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomer vakantie hun klasgenootjes  uitvliegen naar zonnige  oorden, blijven zij  achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier.  Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke  cadeautjes en kortingsbonnen voor  bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een  pretpark in de buurt.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is van de Magnushof overgeplaatst naar het Forum, Stationsplein 39, 1703 WD Heerhugowaard
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

Bedroefd maar ook dankbaar wil ik meedelen, dat maandag 24 juni mijn dierbare vader Dick ten Napel is overleden. Mijn vader heeft de rijk gezegende leeftijd van 97 jaar (bijna 98) bereikt. Mijn ouders hebben van 1976 tot hun verhuizing in 2001 naar Heerenveen, deel uitgemaakt van de (toen nog) Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard. Hij was ook al die tijd actief in de kerk en kerkenraad. Velen van u zullen hem nog kennen uit die tijd.
Mijn ging vader de laatste tijd wel achteruit, wat niet vreemd is op die leeftijd. Eric ten Napel.
ALGEMEEN
Vriendenconcert Echo
De 9e juli hebben we weer onze openbare repetitie, ook wel vriendenconcert genoemd. Het is voor ons de laatste repetitie vóór de grote vakantie en dit doen we graag samen met gasten. We zingen veel van ons repertoire wat we afgelopen seizoen hebben ingestudeerd. Maar ook wat we al langer kennen en nog graag zingen. Dit keer wordt het een muzikale reis door Europa.
De toegang  is gratis. Wel hebben we een mandje voor een vrije donatie bij de uitgang staan. U bent van harte welkom op 9 juli om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

De bloemschikking van vandaag symboliseert de verbondenheid tussen Kenia en Nederland met hulp van God. 
De weegschaal symboliseert de groep jongeren en hun begeleiding die het evenwicht tussen Nederland en Kenia proberen te verbeteren. 
Aan de ene kant bloemen in rood, wit, blauw en oranje, de kleuren van Nederland. 
Aan de andere kant bloemen in rood, wit, groen en zwart , de kleuren van Kenia. 
Boven in de weegschaal een Witte bloem die symbool staat voor God. 
Het kruis van de weegschaal omwikkelt met hedera staat voor ons geloof in God en mensen en de verbondenheid tussen ons, de mensen in Kenia en God.
 
Zondagsbrief 30 juni 2019 Zondagsbrief 30 juni 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Jos Timmerman  Geestelijk Verzorger Noordwest Ziekenhuisgroep loc Alkmaar

Organist/pianist:
Mw. Jeannette Zuidema
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Samen met anderen bieden diaconieën hulp via voedselbanken en noodfondsen, vooral aan mensen met schulden en mensen die lang moeten rondkomen van een laag inkomen. Door gesprekken met verantwoordelijke overheidsbeleidsmakers en -bestuurders kunnen diaconieën helpen het lokaal armoedebeleid te verbeteren. De tweede collecte is bestemd voor

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Margreet Heere verblijft momenteel in Zorgcirkellokatie Mieuweidt, Mieuweidt 14 1484 EE Graft. Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

Bericht van de kookgroep
Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Vandaag en komende zondag liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten.
De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

Vakantie
In de periode van 16 juni tot 1 juli zal het pastoraat worden waargenomen door ds. Fokko Omta uit nieuwe Niedorp.
Vanaf 1 juli is ds. Marius Braamse weer beschikbaar en 15 juli ben ik weer terug. In deze vakantie periode zal ouderling Sylvia Dijkstra aanspreekpunt zijn bij eventuele afscheidsdiensten.  
Henco van Capelleveen
 
Zondagsbrief van 23 juni 2019 Zondagsbrief van 23 juni 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
   
Voorganger: Ds. P. Verhoeff
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Werelddiaconaat – Vluchtelingen Nigeria. 20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in het eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost- Nigeria.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Douwe Dusselaar is al enkele jaren ernstig ziek. Met thuiszorg heeft hij zich, als alleenstaande, redelijk op de been kunnen houden. Kort geleden moest hij noodgedwongen enkele weken in de Raatstede worden opgenomen. Nu is hij weer thuis. Hij gaat het weer proberen!
Mevr. Margreet Heere is verhuisd van Westerhout Alkmaar naar de Mieuwijdt, Mieuwijdt 14, 1484 EE Graft..   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen.

Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Bericht van de kookgroep
Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Vandaag en komende zondag liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten.
De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

ALGEMEEN
Vakantieperiode 
In de periode van 16 juni tot 1 juli zal het pastoraat worden waargenomen door ds. Fokko Omta uit nieuwe Niedorp.
Vanaf 1 juli is ds. Marius Braamse weer beschikbaar. In deze vakantie periode zal ouderling Sylvia Dijkstra aanspreekpunt zijn bij eventuele afscheidsdiensten.  
Henco van Capelleveen

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.
 
Zondagsbrief van 16 juni 2019 Zondagsbrief van 16 juni 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. J. Meinders uit Midwoud

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Kruispost. Stichting Kruispost is een hulppost voor medische en psychosociale zorg aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers, de stichting werkt veel samen met huisartsen in Amsterdam. Veel mensen die bij Kruispost komen, lijden aan Posttraumatisch Stress Stoornis aangezien veel illegalen uit oorlogsgebied komen. De illegale vreemdelingen kunnen zich in Nederland niet verzekeren, maar hebben toch recht op noodzakelijke medische zorg. Hoewel een groot deel van de hulpverleners goed de weg weet naar de financiering voor zorg aan deze groep, is er toch nog een redelijk percentage dat niet op de hoogte is. Hierdoor komen illegalen bij de tweedelijns zorg vaak voor een dichte deur te staan.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Margreet Heere verblijft nog steeds in Westerhout Alkmaar.   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen .
Mevr. Sep Groen mag  volgende week dinsdag vanuit de Magnushof in Schagen weer naar huis terugkeren.
Mevr. Tamara Bijl Smit Sibinga is door een heupfractuur in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Zij mocht afgelopen donderdag weer naar huis terug keren.    
 
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 

AGENDA

Bericht van de kookgroep,
  Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. De komende zondagen liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten. De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

ALGEMEEN

Beroepingswerk.
De advertentie en alle informatie over deze vacature staan nu op de website.

Vakantie
In de periode van 16 juni tot 1 juli zal het pastoraat worden waargenomen door ds. Fokko Omta uit nieuwe Niedorp.
Vanaf 1 juli is ds. Marius Braamse weer beschikbaar en 15 juli ben ik weer terug. In deze vakantie periode zal ouderling Sylvia Dijkstra aanspreekpunt zijn bij eventuele afscheidsdiensten.  
Henco van Capelleveen