Diaconale projecten 2024 Diaconale projecten 2024
Voor 2024 heeft de diaconie gekozen voor buitenlandse en binnenlandse projecten. We vinden het belangrijk om voor beide aandacht te vragen omdat onze hulp overal nodig is.

Stichting Hoop voor Albanië 
zie apart artikel hieronder

Talitha Kum
zie apart artikel hieronder

Binnenlandse projecten
Tevens zullen we uw aandacht vragen voor diverse binnenlandse projecten. Kwetsbare mensen die onderdeel zijn van onze eigen samenleving en onze hulp hard nodig hebben. Omzien naar elkaar betekent dan niet alleen financiële ondersteuning maar er ook echt voor die ander zijn. De diaconie is een belangrijk onderdeel van het kerk zijn, een verbindende factor die we als gemeente omarmen en dragen.

De diaconale projecten zullen als een rode draad door het jaar heen lopen. Naast het ophalen van geld met collectes en acties is het doel om u als gemeente actief te informeren en te betrekken.
Om zo bewust te zijn van de hulp die mensen nodig hebben en we als gemeente er voor de ander kunnen zijn. Ieder op zijn eigen manier en van jong tot oud.
Dat is de drijfveer en de kracht waar een project op draait. Om zo ‘kerk te zijn’ en door geloof, hoop en liefde verbonden te zijn. We kijken er naar uit om dit samen met u te realiseren.

Namens de diaconie
Alexander Obbink en Marlies Douma
 
 
Diaconale acties 2024 Diaconale acties 2024
Diaconale acties in 2024
Op woensdag 10 januari zijn wij bij elkaar gekomen om te brainstormen over de invulling van het diaconale jaar. Een avond georganiseerd door werkgroep diaconale projecten, waar de gemeente voor was uitgenodigd. Welke projecten willen wij financiële steun bieden, zowel in het binnenland als het buitenland, op welke manieren willen wij geld ophalen voor deze doelen, hoe zien wij de rol van de gemeente hierin? Met een gezelschap van in totaal 12 man, zowel jong als oud, zijn wij hierover in gesprek gegaan. Dit was een fijne avond met veel goede ideeën en input! Dank hiervoor.  

Uit deze bijeenkomst zijn meerdere werkgroepen ontstaan, die een aantal van de ideeën verder uit gaan werken en in actie gaan zetten. U zult hier binnenkort dus zeker dingen van voorbij zien komen! Denk hierbij aan een prikbord, waarin wij diensten aan elkaar kunnen aanbieden binnen onze eigen gemeente; denk aan acties waarmee geld ingezameld gaat worden voor het goede doel; en denk aan nieuwe diaconale doelen die wij het aankomende jaar gaan steunen.
 
Heeft u zelf nog leuke ideeën of wilt u graag meedoen, dan kunt u van u laten hoor!
Dit kan bij Alexander Obbink, Marlies Douma, of Eva Klercq.  

 
 
Talitha Kum

Talitha Kum
Liefde geeft leven. Talitha Kum is een tehuis voor hiv-positieve weeskinderen en andere kwetsbare kinderen die niet door de gemeenschap kunnen worden geholpen. Het woord ‘Talitha Kum’ is afgeleid van een vers uit de Bijbel (Marcus 5: 41) en betekent ‘Klein meisje sta op’. Het tehuis streeft ernaar de kinderen een omgeving te bieden waar ze elke dag het leven kunnen vieren. Dit alles vanuit de overtuiging dat liefde leven geeft. Als alles wat wordt gedaan uit liefde is, hebben de kinderen een toekomst.
https://www.talithakum-kenya.org/
 
 
Hoop voor Albanië

Hoop voor Albanië
Stichting Hoop voor Albanië 

Met veel liefde en vanuit geloof zijn vele vrijwilligers actief om te zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Albanië. Door te investeren en te helpen met huisvesting, scholing, opvang, kerk en voeding. Onze steun is hard nodig en zullen we dan ook met veel enthousiaste gaan inzetten.
https://hoopvooralbanie.nl/