PCOB Dijk en Waard PCOB Dijk en Waard
PCOB Dijk en Waard op maandag 18 maart 14 uur

In 2023 is met de KNMP afgesproken dat de KNMP een apotheker zal afvaardigen op 18 maart voor een uitgebreide inleiding en om vragen te beantwoorden. Helaas kunnen we bij het inleveren van de kopij voor de kerkbladen nog niet de naam van de apotheker noemen. Daarover wordt via de PCOB Dijk en Waard Nieuwsbrief van medio maart nadere informatie gegeven.
Kunt u deze niet (tijdig) inzien, dan kunt u begin maart ook een e-mail sturen naar dijkenwaard@pcob50plus.nl met een vraag om verdere informatie hieromtrent.
Toegang inclusief koffie/thee € 3 per persoon. Inloop vanaf 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur. ´t Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk.

Namens het PCOB Dijk en Waard bestuur,
Ritzo Holtman, secretaris PCOB afd. Dijk en Waard
 
PASSAGE PASSAGE
      Christelijk
      Maatschappelijke
      Vrouwenbeweging.
 
31 maart is het Pasen en wij houden onze Paasbijeenkomst van Passage op dinsdagmiddag 19 maart 2024 in
De Brink, Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Spreekster is deze middag Mevr. W. van der Molen van Dopers Duin, Schoorl.
De zaal is open om 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur.

Verdere informatie bij de coördinator mevr. A. Dobber,
tel. nr. 072 5711665 of
het e-mailadres ygeertsma@ziggo.nl.

Hartelijke groeten namens het team van Passage Heerhugowaard,
Ymie Geertsma, secretaris.
 
 
Hugohopper Hugohopper

 
lees meer »
 
Echo

Echo
Oecumenische zanggroep “Echo” is een gemengd koor  en bestaat uit ongeveer 40 leden.  Dirigent is Erwin de Ruijter en Joke Tuinema is onze pianist.
Ons repertoire is breed. Van Huub Oosterhuis tot Engelse hymnes . We zingen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits met af en toe een uitschietertje in het Latijn. Ook hebben wij een aantal liederen die speciaal gemaakt zijn voor een herdenkingsdienst voor de overledenen.
Aan het eind van het jaar vóór de kerst hebben we ons Festival van Lessons and Carols. Engelse kerstliederen met de daarbij passende lezingen.
Kortom, de moeite waard om binnen uw commissie de mogelijkheid te bespreken.
De kosten zijn 250 € per dienst.
Voor meer informatie kunt u bellen naar een van onze contactpersonen:
Inge  Fukkink :  0226 313502 of 06 15607255
Ineke de Boer :  072 5713713 of 06 24134553