dinsdag 19 maart 2024

Passage

Datum: 
 dinsdag 19 maart 2024
Tijdstip: 
 14:00  - 16:00
Locatie: 
 De Brink

 
  Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging.

31 maart is het Pasen en wij houden onze Paasbijeen-komst van Passage op dinsdagmiddag 19 maart in De Brink,
Spreekster is deze middag Mevr. W. van der Molen van Dopers Duin, Schoorl.
De zaal is open om 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur.

Verdere informatie bij de coördinator mevr. A. Dobber, tel. nr. 072 5711665
of
emailadres: ygeertsma@ziggo.nl.

Hartelijke groeten namens het team van Passage.
Secretaris Ymie Geertsma
 

terug