PASSAGE PASSAGE
      Christelijk
      Maatschappelijke
      Vrouwenbeweging.
 
31 maart is het Pasen en wij houden onze Paasbijeenkomst van Passage op dinsdagmiddag 19 maart 2024 in
De Brink, Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Spreekster is deze middag Mevr. W. van der Molen van Dopers Duin, Schoorl.
De zaal is open om 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur.

Verdere informatie bij de coördinator mevr. A. Dobber,
tel. nr. 072 5711665 of
het e-mailadres ygeertsma@ziggo.nl.

Hartelijke groeten namens het team van Passage Heerhugowaard,
Ymie Geertsma, secretaris.
 
terug